Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Používanie príloh súborov v službe Outlook.com

Problémy s doručenými prílohami

Ak nemôžete otvoriť alebo uložiť prílohu, ktorá vám bola poslaná, je možné, že bude potrebné inovovať prehľadávač.

Odosielanie súborov e-mailom

Ak chcete odosielať obrázky alebo iné súbory v službe Outlook.com, máte tri možnosti:

  • Odoslanie vo forme prílohy: toto je klasická osvedčená metóda.

  • Odoslanie vnorených obrázkov: pridanie obrázkov priamo do textu v e-maile.

  • Zdieľanie z konta OneDrive: ideálne riešenie pre veľké súbory alebo veľké množstvá obrázkov. Príjemcovi sa tak doručí prepojenie iba na súbory, ktoré chcete zdieľať vo svojom konte OneDrive.

Priloženie súboru k e-mailu

  1. Ak chcete začať s vytváraním nového e-mailu, kliknite na položku Nové.

  2. Kliknite na položku Vložiť a potom kliknite na položku Súbory ako prílohy, Vnorené obrázky alebo Zdieľať zo služby OneDrive.

  3. Prehľadajte počítač alebo službu OneDrive a vyberte súbor. Ak chcete vybrať viacero súborov, podržte počas ich vyberania stlačený kláves Ctrl.

  4. Kliknite na položku Otvoriť.

Poznámky

  • Ak chcete odstrániť určitý súbor z e-mailu, kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru súboru a potom kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť vnorených obrázkov, kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a potom kliknite na inú veľkosť.

  • Ak zdieľate zo služby OneDrive, je potrebné zabezpečiť, aby tieto súbory boli najprv nahraté do služby OneDrive.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri odosielaní a prijímaní príloh, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?