Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Klávesové skratky v službe Outlook.com

V službe Outlook.com môžete veľa bežných úloh vykonať pomocou klávesnice. Ak chcete zobraziť zoznam klávesových skratiek v službe Outlook.com, stlačte kláves ? (otáznik).

Zoznam zahŕňa prepojenie na stránku nastavenia, kde si môžete vybrať verziu klávesových skratiek, ktorá sa má používať:

  • Gmail

  • Yahoo!

  • Outlook.com

  • Žiadne

Poznámka

  • Zoznam klávesových skratiek nie je k dispozícii v režime vytvárania, t. j. pri písaní nového e-mailu, odpovedaní na správu alebo posielaní ďalej.

Napísanie e-mailu

Vytvorenie nového e-mailu

N/Ctrl+N

Zobrazenie adresára

Alt+.

Odoslanie e-mailu

Ctrl+Enter/Alt+S

Odpovedanie na e-mail

R

Odpovedanie všetkým na e-mail

Shift+R

Preposlanie e-mailu

Shift+F

Kontrola pravopisu

F7

Vloženie emotikonu

Ctrl+Y

Uloženie konceptu správy

Ctrl+S

Čítanie e-mailu

Otvorenie e-mailu

O/Enter

Zobrazenie blokovaného obsahu

Shift+I

Hľadanie e-mailov

/

Zatvorenie e-mailu

Esc

Rozbalenie alebo zbalenie konverzácie

X

Prechod do iného umiestnenia

Prechod do priečinka Doručená pošta

G a potom I

Prechod na správy s príznakom

G a potom L

Prechod do priečinka Koncepty

G a potom D

Prechod do priečinka Odoslané

G a potom S

Prechod do aplikácie Ľudia

Ctrl+3

Zobrazenie pomocníka pre klávesnicu

?

Akcie s e-mailmi

Odstránenie e-mailu

Del

Archivácia

E

Označenie e-mailu ako nevyžiadaného

J

Premiestnenie do priečinka

V

Nový priečinok

Shift+E

Zatriedenie e-mailu do kategórie

C

Nová kategória

Shift+G

Odstránenie všetkých kategórií

Y

Označenie e-mailu ako prečítaného

Q

Označenie e-mailu ako neprečítaného

U

Označenie e-mailu príznakom

Insert

Tlač e-mailu

Shift+P

Zoznam e-mailov

Výber všetkých e-mailov

S a potom A

Zrušenie výberu všetkých e-mailov

S a potom N

Posunutie výberu nadol

Ctrl+./kláves so šípkou nadol

Posunutie výberu nahor

Ctrl+,/kláves so šípkou nahor

Obnovenie

M/F9

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?