Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Správa zoznamu kontaktov v službe Outlook.com

Kde nájdem moje kontakty?

 1. Kliknite na šípku vedľa loga Outlook.com v ľavom hornom rohu.

  Logo Outlook.com a šípka
 2. Kliknite na položku Ľudia.

  Dlaždice na otvorenie pošty, centra Ľudia, kalendára a služby OneDrive

Pridanie kontaktu

Pri odpovedaní na e-mail zahŕňajúci e-mailovú adresu, ktorú nemáte vo svojom zozname kontaktov, sa môže zobraziť výzva na jej pridanie. Kontakty môžete pridať aj manuálne.

 1. V aplikácii Ľudia kliknite na položku Nové.

 2. Pridajte kontaktné informácie. Ak chcete pridať viacero e-mailových adries, telefónnych čísel alebo iných údajov, kliknite na ikonu Ikona znaku plus v danej časti.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridanie alebo odstránenie kontaktov z obľúbených položiek

Obľúbené položky sa v aplikácii Ľudia zobrazujú na začiatku zoznamu kontaktov. Ak chcete pridávať alebo odstraňovať kontakty v obľúbených položkách, kliknite na príslušný kontakt a potom kliknite na položku Pridať k obľúbeným kontaktom alebo na položku Odstrániť z obľúbených kontaktov.

Úprava alebo odstránenie kontaktu

V aplikácii Ľudia kliknite na určitý kontakt a potom kliknite na položku Upraviť alebo Odstrániť.

Poznámka: Informácie o jednotlivých kontaktoch zo sociálnych sietí nemožno upraviť ani odstrániť. Informácie o pridaní alebo odstránení sociálnych sietí v konte Outlook.com nájdete na stránke Pridanie priateľov zo sociálnych sietí.

Obnovenie odstránených kontaktov

Ak omylom odstránite kontakty alebo o ne náhodou prídete, môžete ich obnoviť. Pozrite si článok Obnovenie odstránených kontaktov.

Vyčistenie duplicitných kontaktov

Duplicitné kontakty môžete spojiť do jedného kontaktu, ktorý bude obsahovať všetky informácie o tomto kontakte.

Použitie funkcie vyčistenia kontaktov

 1. V aplikácii Ľudia kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Vyčistiť kontakty.

 2. V jednotlivých množinách kontaktov zrušte začiarknutie políčka pre každý kontakt, ktorý nechcete zahrnúť do množiny.

 3. Krok č. 2 zopakujte pre každú množinu kontaktov a potom kliknite na položku Vyčistiť.

Manuálne vyhľadanie a spájanie

 1. Do poľa hľadania aplikácie Ľudia zadajte meno hľadaného kontaktu.

 2. Vo výsledkoch hľadania vyberte kontakty, ktoré chcete spojiť, a potom kliknite na položku Prepojiť.

Zrušenie spojenia kontaktov

Pri vytvorení nového spojeného kontaktu sa pôvodné duplicitné kontakty odstránia. Ak omylom spojíte dva alebo viaceré kontakty rôznych ľudí, môžete ich obnoviť podľa nasledujúceho postupu.

 1. V aplikácii Ľudia kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Obnoviť odstránené kontakty.

 2. Vyberte pôvodné kontakty, ktoré chcete obnoviť, a potom kliknite na položku Obnoviť.

 3. Kliknite na nesprávne spojený kontakt, kliknite na položku Odstrániť a potom znova kliknite na položku Odstrániť.

Práca so skupinami

V zozname kontaktov sa skupiny zobrazujú v abecednom poradí. Ak chcete zistiť, kto je v skupine, kliknite na ňu.

Vytvorenie novej skupiny

 1. Kliknite na šípku vedľa položky Nové a potom kliknite na položku Nová skupina.

 2. Zadajte názov skupiny.

 3. Začnite zadávať meno alebo e-mailovú adresu v časti Pridať člena. Ak sa kontakt zobrazí v zozname, kliknite naň.

 4. Po pridaní všetkých požadovaných členov kliknite na položku Uložiť.

Prípadne môžete postupovať takto:

 1. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa každého kontaktu, ktorý chcete pridať do novej skupiny.

 2. Kliknite na položku Skupiny a potom kliknite na položku Nová skupina.

 3. Zadajte názov skupiny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridanie členov do skupiny

 1. Kliknite na názov skupiny, do ktorej chcete pridať členov, a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Začnite zadávať meno alebo e-mailovú adresu v časti Pridať člena. Ak sa kontakt zobrazí v zozname, kliknite naň.

 3. Po pridaní všetkých nových požadovaných členov kliknite na položku Uložiť.

Prípadne môžete postupovať takto:

 1. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa každého kontaktu, ktorý chcete pridať do skupiny.

 2. Kliknite na položku Skupiny, vyberte skupinu, do ktorej ich chcete pridať, a potom kliknite na položku Použiť.

Odstránenie členov zo skupiny

 1. Kliknite na názov skupiny, z ktorej chcete odstrániť členov, a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Kliknite na položku X pod každým členom, ktorého chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Uložiť.

Prípadne môžete postupovať takto:

 1. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa každého kontaktu, ktorý chcete odstrániť zo skupiny.

 2. Kliknite na položku Skupiny, zrušte začiarknutie políčka vedľa skupiny, z ktorej ich chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Použiť.

  Poznámka: Odstránením kontaktu zo skupiny sa kontakt neodstráni zo zoznamu kontaktov.

Odstránenie skupiny

 1. Kliknite na skupinu, ktorú chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku Odstrániť a potom znova kliknite na položku Odstrániť.

  Poznámka: Odstránením skupiny sa neodstránia kontakty, ktoré boli jej členmi.

Import kontaktov z iného e-mailového konta alebo aplikácie

Import kontaktov z konta Google, Yahoo, iného konta Outlook.com, Outlook 2010, Outlook 2013 alebo Windows Live Mail

 1. V aplikácii Ľudia prejdite do časti Import kontaktov a kliknite na položku Spustiť import.

 2. Kliknite na položku Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 a Outlook 2013 alebo Windows Live Mail a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Možnosť Outlook.com je použiteľná aj pre e-mailové adresy, ktoré sa končia reťazcom @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com.

Outlook Express

E-maily a kontakty z programu Outlook Express môžete odoslať do služby Outlook.com. Nainštalujte doplnok aplikácie Mail Migration a postupujte podľa pokynov.

Iná e-mailová služba

 1. Prihláste sa do e-mailového konta, z ktorého chcete importovať kontakty.

 2. Exportujte svoje kontakty do súboru .CSV a súbor uložte na pevný disk.

  Postup je v každej e-mailovej službe odlišný. Ďalšie informácie získate na stránkach podpory poskytovateľa e-mailových služieb.

 3. Prihláste sa do svojho konta Outlook.com.

 4. V aplikácii Ľudia prejdite do časti Importovanie kontaktov, kliknite na položku Spustiť import a potom kliknite na položku Ďalšie e-mailové služby.

 5. Prejdite k súboru uloženému v kroku č. 2, kliknite na položku Nahrať a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie ku kontaktom zo sociálnych sietí

Kontakty z Facebooku už nie je možné prepojiť s vaším kontom Outlook.com. Vyplýva to zo zmien, ktoré Facebook vykonal vo svojom rozhraní Graph API a ktoré budú mať vplyv na aplikácie a služby spoločnosti Microsoft. Graph API Facebooku je nástroj, ktorý používame na pripojenie vášho konta Microsoft k Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v téme Facebook Connect už nie je k dispozícii.

Aplikáciu Ľudia môžete nastaviť tak, aby sa v nej okrem pridaných alebo importovaných kontaktov zobrazovali aj informácie zo zoznamov kontaktov v kontách sociálnych sietí, ako sú Twitter a LinkedIn, ako aj z kont Google alebo Yahoo. Upozorňujeme, že ak konto po čase odpojíte, tieto kontakty sa prestanú zobrazovať v zozname kontaktov služby Outlook.com.

V aplikácii Ľudia kliknite v časti Pridať osoby do zoznamu kontaktov na e-mailovú službu sociálnej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Poznámka: Informácie o jednotlivých kontaktoch zo sociálnych sietí nie je možné upravovať ani odstrániť v službe Outlook.com. Ďalšie informácie nájdete na stránke Pridanie priateľov zo sociálnych sietí.

Ak zo sociálnych sietí dostávate príliš veľa pripomenutí narodenín a chcete ich vypnúť, získajte informácie o tom, ako vypnúť pripomenutia narodenín.

Na stránke Ľudia chýbajú po odstránení pripojených služieb niektoré kontakty

Ak ste zo svojho konta Outlook.com nedávno odstránili pripojenú službu, ako napríklad Google alebo Twitter, odstránia sa aj všetky kontakty na stránke Ľudia, ktoré sú priradené k tejto službe. Ak ste nedávno odstránili svoje kontakty z Facebooku kontakty, nebudete ich môcť obnoviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Facebook Connect už nie je k dispozícii Na obnovenie chýbajúcich kontaktov bude potrebné, aby ste túto službu znovu pripojili k svojmu kontu Outlook.com. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

 • Prihláste sa na lokalite https://account.live.com.

 • Kliknite na položku Súvisiace kontá a potom kliknite na položku Spravovať ďalšie kontá.
  Súvisiace kontá
 • Kliknite na položku Pridať kontá a potom kliknite na službu, ktorú chcete pridať.
  Stránka na pridanie kont
 • Zobrazí sa výzva na prihlásenie sa do služby tretej strany. Po pridaní služby dostanete potvrdenie.

 • Okrem toho dostanete e-mail s potvrdením od spoločnosti Microsoft.

 • Prejdite na lokalitu https://people.live.com a skontrolujte, či kontakty z danej služby sú zahrnuté do zoznamu kontaktov.

Odosielanie pozvaní na pridanie do zoznamu kontaktov v Skype

Pozvite kontakty zo svojho adresára, aby sa pridali do zoznamu kontaktov v Skype. V časti Ľudia nájdení v aplikácii Skype kliknite na položku Pozvať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Komunikácia s rodinou a priateľmi cez Skype v službe Outlook.com.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri pridávaní a správe kontaktov a skupín, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?