Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Nastavenie e-mailovej aplikácie so službou Outlook.com

Svoje konto Outlook.com môžete spravovať z mnohých obľúbených poštových aplikácií. Postupujte takto:

Zobraziť všetko

Windows Phone, iPhone alebo telefón s Androidom

Získajte prístup k svojim e-mailom v službe Outlook.com vo svojom zariadení Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch alebo Android.

Windows Phone

 1. Na obrazovke Štart prejdite potiahnutím prstom doľava do zoznamu Aplikácie, ťuknite na položku Nastavenia a potom ťuknite na položku E-mail a kontá.

 2. Ťuknite na položku Pridať konto.

 3. Ak máte Windows Phone 8, ťuknite na položku Outlook.
  – alebo –
  Ak máte Windows Phone 7, ťuknite na položku Windows Live.

 4. Zadajte adresu služby Outlook.com.

 5. Ťuknite na pole Heslo a potom zadajte svoje heslo služby Outlook.com.

 6. Ťuknite na možnosť Prihlásiť sa.

iPhone, iPad alebo iPod Touch

Teraz si môžete stiahnuť aplikáciu Microsoft Outlook pre iPad, iPhone a iPod Touch z App Storu.

 1. Stiahnite si aplikáciu Microsoft Outlook alebo vyhľadajte slovo Outlook v App Store pomocou zariadenia so systémom iOS.

 2. Po nainštalovaní aplikácie ťuknite na položku Začať.

 3. Potom vyberte konto, ktoré chcete pridať.

 4. Prihláste sa do konta a aplikácia Microsoft Outlook sa začne synchronizovať s kontom.

Ak sa vám z nejakého dôvodu nedarí aplikáciu používať, môžete si v zariadení so systémom iOS nastaviť službu Outlook.com.

 1. Ťuknite na možnosť Nastavenia a potom ťuknite na položku Mail, KontaktyKalendár.

 2. Na stránke Účty ťuknite na položku Pridať účet.

 3. Vyberte službu Hotmail.

 4. Zadajte svoju adresu a heslo služby Outlook.com.

 5. Vyberte polia, ktoré chcete synchronizovať. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.

Android

Teraz môžete používať aplikáciu Office Outlook v telefónoch alebo tabletoch s Androidom.

 1. Stiahnite si aplikáciu Microsoft Outlook alebo vyhľadajte slovo Outlook v obchode Google Play pomocou zariadenia s Androidom.

 2. Po nainštalovaní ťuknite na položku Začať.

 3. Potom vyberte konto, ktoré chcete pridať.

 4. Prihláste sa do konta a aplikácia Microsoft Outlook sa začne synchronizovať s kontom.

Poznámky

 • V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusí byť táto aplikácia k dispozícii.

 • V aplikácii nemôžete upravovať svoje kontakty.

Ak sa vám z nejakého dôvodu nedarí aplikáciu používať, môžete si v zariadení s Androidom nastaviť službu Outlook.com. Postupujte takto:

 1. V zariadení ťuknite na položku E-mail a potom na položku Pridať účet.

 2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo v službe Outlook.com a potom ťuknite na položku Manuálne nastavenie.

 3. V časti O aký typ účtu ide? ťuknite na položku Exchange.

 4. Ak sa tu nachádza pole Doména, nechajte ho prázdne. Ak sa tu nachádza pole Meno používateľa, zadajte svoju e-mailovú adresu.

 5. Zadajte heslo.

 6. Do poľa Názov servera zadajte výraz s.outlook.com.

 7. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Použiť zabezpečené pripojenie (SSL), a potom ťuknite na položku Ďalej.

 8. Vyberte možnosti konta a ťuknite na položku Ďalej.

 9. Nastavenie dokončite ťuknutím na položku Hotovo.

Telefóny s webovými prehliadačmi

Prístup k službe Outlook.com môžete kedykoľvek získať na lokalite http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Informácie o nastavení služby Outlook.com v počítačovej aplikácii Outlook získate tu.

Aplikácia Windows 10 Pošta

Informácie o nastavení služby Outlook.com v aplikácii Windows 10 Pošta získate tu.

Aplikácia Windows 8 Pošta

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Na obrazovke Štart otvorte aplikáciu Pošta.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Nastavenie. (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, presuňte kurzor myši nadol a kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Outlook a zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Outlook.com.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť.

Poznámky

 • Ak sa aplikácii nepodarí nájsť nastavenia konta, nastavenia protokolu Exchange ActiveSync môžete zadať manuálne (pozrite si časť Aplikácie podporujúce protokol Exchange ActiveSync).

 • Ak aplikácia nestiahne e-maily po pridaní konta, v poštovej aplikácii otvorte ponuku Nastavenia a kliknite na názov svojho konta. Skontrolujte, či je v časti Obsah na synchronizáciu začiarknuté políčko E-mail.

Windows Live Mail 2011 & 2012

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Otvorte službu Windows Live Mail 2011 alebo 2012.

 2. Na karte Kontá kliknite na položku E-mail.

 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu, heslo a zobrazované meno a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. (Iba služba Windows Live Mail 2011) Z rozbaľovacej ponuky Typ servera vyberte položku Windows Live Hotmail a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámka

 • Ak používate službu Outlook.com s inou doménou e-mailovej adresy, než je doména Hotmail.com, Live.com, MSN.com alebo Outlook.com, v kroku 3 zapnite možnosť Manuálne konfigurovať nastavenia servera.

Windows Live Mail 2009

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Otvorte Windows Live Mail 2009.

 2. Vľavo dole kliknite na položku Pošta a potom kliknite na položku Pridať e-mailové konto.

 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu, heslo a zobrazované meno a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Server prichádzajúcej pošty je vyberte položku Server HTTP a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Aplikácie podporujúce Exchange ActiveSync

EAS vám umožňuje okamžite získať prístup k e-mailom, ako aj zobraziť všetky priečinky, kalendár a kontakty na jednom mieste. Ak vaša e-mailová aplikácia podporuje Exchange ActiveSync a musíte ho konfigurovať manuálne, použite tieto nastavenia.

 • Adresa servera: s.outlook.com

 • Doména: <ponechajte prázdne>

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

 • Vyžaduje sa šifrovanie TLS/SSL: áno

Aplikácie podporujúce IMAP a SMTP

Ak e-mailová aplikácia nepodporuje Exchange ActiveSync, môžete použiť IMAP. Na rozdiel od protokolu POP, ktorý synchronizuje iba priečinok doručenej pošty, IMAP synchronizuje všetky e-mailové priečinky.

Vo svojej e-mailovej aplikácii použite nasledujúce nastavenia.

 • Server prichádzajúcej pošty (IMAP)

  • Adresa servera: imap-mail.outlook.com

  • Port: 993

  • Šifrované pripojenie: SSL

 • Server odchádzajúcej pošty (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (alebo 587, ak je port 25 blokovaný)

  • Overenie: áno

  • Šifrované pripojenie: TLS

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

Aplikácie podporujúce POP3 a SMTP

Ak vaša e-mailová aplikácia nepodporuje Exchange ActiveSync ani IMAP, ale podporuje POP3, najprv zapnite POP pre svoje konto Outlook.com.

 1. Prihláste sa do konta Outlook.com.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Prepojenie zariadení a aplikácií s protokolom POP.

 4. Pre položku POP vyberte možnosť Povoliť.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vo svojej e-mailovej aplikácii potom použite nasledujúce nastavenia.

 • Server prichádzajúcej pošty (POP3)

  • Adresa servera: pop-mail.outlook.com

  • Port: 995

  • Šifrované pripojenie: SSL

 • Server odchádzajúcej pošty (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (alebo 587, ak je port 25 blokovaný)

  • Overenie: áno

  • Šifrované pripojenie: TLS

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

 • Ak nechcete, aby sa e-maily po stiahnutí do e-mailovej aplikácie odstránili z priečinka doručenej pošty služby Outlook.com, vyberte možnosť Ponechávať kópie správ na serveri.

Dokonca aj v prípade, ak náhodou nastavíte POP3 na odstraňovanie správ po ich stiahnutí, Outlook.com uloží kópiu pošty v priečinku s názvom POP, kým nepotvrdíte príkaz na odstránenie v rámci protokolu POP3.

Potvrdenie príkazu na odstránenie v rámci protokolu POP3

 1. Prihlásenie do konta Outlook.com

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Prepojenie zariadení a aplikácií s protokolom POP.

 4. Skontrolujte, či je v časti POP vybratá možnosť Povoliť.

 5. Vyberte možnosť Nedovoľte zariadeniam ani aplikáciám odstraňovať správy, ak chcete prepísať všetky požiadavky na odstránenie.
  – Alebo –
  Vyberte možnosť Vykonávanie aktivít, ktoré nariadi zariadenie alebo aplikácia, ak chcete, aby zariadenia a aplikácie odstraňovali správy z priečinka doručenej pošty.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky e-mailové aplikácie, ktoré používajú POP a ktoré môžete používať s kontom Outlook.com.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s pripojením k službe Outlook.com prostredníctvom aplikácií a zariadení, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?