Nastavenie e-mailovej aplikácie so službou Outlook.com

Svoje konto Outlook.com môžete spravovať z mnohých obľúbených poštových aplikácií. Postupujte takto:

Zobraziť všetko

Windows Phone, iPhone alebo telefón so systémom Android

E-mail služby Outlook.com môžete získať v zariadení Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch alebo Android.

Windows Phone

 1. Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava k zoznamu Aplikácie, ťuknite na položku Nastavenia a potom ťuknite na položku E-mail a kontá.

 2. Ťuknite na položku pridať konto.

 3. Ak máte Windows Phone 8, ťuknite na položku Outlook.
  – alebo –
  Ak máte Windows Phone 7, ťuknite na položku Windows Live.

 4. Zadajte svoju adresu v službe Outlook.com.

 5. Ťuknite na pole Heslo a potom zadajte svoje heslo do služby Outlook.com.

 6. Ťuknite na možnosť Prihlásiť sa.

iPhone, iPad alebo iPod Touch

Z App Storu môžete stiahnuť aplikáciu Microsoft Outlook pre iPad, iPhone a iPod Touch .

 1. Stiahnite aplikáciu Microsoft Outlook alebo vyhľadajte aplikáciu Outlook v App Store pomocou zariadenia iOS.

 2. Po nainštalovaní aplikácie ťuknite na položku Začať.

 3. Potom vyberte konto, ktoré chcete pridať.

 4. Prihláste sa do konta a aplikácia Microsoft Outlook sa začne synchronizovať s kontom.

Ak sa vám z akéhokoľvek dôvodu nepodarilo používať aplikáciu, môžete si nainštalovať Outlook.com vo svojom zariadení iOS.

 1. Ťuknite na možnosť Nastavenia a potom ťuknite na položku Pošta, Kontakty, Kalendár.

 2. Na stránke Účty ťuknite na položku Pridať konto.

 3. Vyberte možnosť Hotmail.

 4. Zadajte adresu a heslo v službe Outlook.com.

 5. Vyberte polia, ktoré chcete synchronizovať. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.

Android

Teraz môžete používať aplikáciu Office Outlook v telefónoch a tabletoch so systémom Android.

 1. Stiahnite aplikáciu Microsoft Outlook alebo vyhľadajte aplikáciu Outlook v obchode Google Play pomocou zariadenia so systémom Android.

 2. Po nainštalovaní ťuknite na položku Začať.

 3. Potom vyberte konto, ktoré chcete pridať.

 4. Prihláste sa do konta a aplikácia Microsoft Outlook sa začne synchronizovať s kontom.

Poznámky

 • V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusí byť táto aplikácia k dispozícii.

 • V aplikácii nemôžete upravovať svoje kontakty.

Ak sa vám z akéhokoľvek dôvodu nepodarilo používať aplikáciu, môžete si nainštalovať Outlook.com vo svojom zariadení so systémom Android. Postupujte takto:

 1. V zariadení ťuknite na položku E-mail a potom na položku Pridať konto.

 2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo v službe Outlook.com a potom ťuknite na položku Manuálne nastavenie.

 3. V časti O aký typ konta ide? ťuknite na položku Exchange.

 4. Ak sa tu nachádza pole Doména, nechajte ho prázdne. Ak sa tu nachádza pole Meno používateľa, zadajte svoju e-mailovú adresu.

 5. Zadajte heslo.

 6. Do poľa Názov servera zadajte výraz s.outlook.com.

 7. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Použiť zabezpečené pripojenie (SSL), a potom ťuknite na položku Ďalej.

 8. Vyberte možnosti konta a ťuknite na položku Ďalej.

 9. Nastavenie dokončite ťuknutím na položku Hotovo.

Telefóny s webovými prehliadačmi

Prístup k službe Outlook.com môžete kedykoľvek získať na lokalite http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Informácie o nastavení služby Outlook.com v počítačovej aplikácii Outlook získate tu.

Aplikácia Windows 8 Pošta

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Pošta.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Nastavenie. (Ak používate myš, prejdite ukazovateľom myši do pravého horného rohu obrazovky, potom ho presuňte nadol a kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Outlook a zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Outlook.com.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť.

Poznámky

 • Ak sa aplikácii nepodarí nájsť nastavenia konta, môžete manuálne zadať nastavenia protokolu Exchange ActiveSync (pozrite si časť Aplikácie podporujúce protokol Exchange ActiveSync).

 • Ak aplikácia nestiahne e-maily po pridaní konta, otvorte ponuku Nastavenia v poštovej aplikácii a kliknite na názov svojho konta. Skontrolujte, či je v časti Obsah na synchronizáciu začiarknuté políčko E-mail.

Windows Live Mail 2011 a 2012

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Otvorte program Windows Live Mail 2011 alebo 2012.

 2. Na karte Kontá kliknite na položku E-mail.

 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu, heslo a zobrazované meno a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. (Iba program Windows Live Mail 2011) Z rozbaľovacej ponuky Typ servera vyberte položku Windows Live Hotmail a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámka

 • Ak používate službu Outlook.com s doménou e-mailovej adresy inou ako Hotmail.com, Live.com, MSN.com alebo Outlook.com, v kroku č. 3 zapnite možnosť Manuálne konfigurovať nastavenia servera.

Windows Live Mail 2009

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Otvorte program Windows Live Mail 2009.

 2. Vľavo dole kliknite na položku Pošta a potom kliknite na položku Pridať e-mailové konto.

 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu, heslo a zobrazované meno a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Server prichádzajúcej pošty je vyberte položku Server HTTP a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Aplikácie podporujúce protokol Exchange ActiveSync

EAS vám umožňuje okamžite získať prístup k e-mailom, ako aj zobraziť všetky priečinky, kalendár a kontakty na jednom mieste. Ak vaša e-mailová aplikácia podporuje protokol Exchange ActiveSync a musíte ho konfigurovať manuálne, použite tieto nastavenia.

 • Adresa servera: s.outlook.com

 • Doména: <ponechajte prázdne>

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

 • Vyžaduje sa šifrovanie TLS/SSL: áno

Aplikácie podporujúce protokol IMAP a SMTP

Ak e-mailová aplikácia nepodporuje Exchange ActiveSync, môžete použiť IMAP. Na rozdiel od protokolu POP, ktorý synchronizuje iba priečinok doručenej pošty, IMAP synchronizuje všetky e-mailové priečinky.

Vo svojej e-mailovej aplikácii použite nasledujúce nastavenia.

 • Server prichádzajúcej pošty (IMAP)

  • Adresa servera: imap-mail.outlook.com

  • Port: 993

  • Šifrované pripojenie: SSL

 • Server odchádzajúcej pošty (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (alebo 587, ak je port 25 blokovaný)

  • Overenie: áno

  • Šifrované pripojenie: TLS

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

Aplikácie podporujúce protokol POP3 a SMTP

Ak e-mailová aplikácia nepodporuje protokol Exchange ActiveSync alebo IMAP, ale podporuje protokol POP3, najskôr pre svoje konto Outlook.com zapnite protokol POP.

 1. Prihláste sa do konta Outlook.com.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Prepojenie zariadení a aplikácií s protokolom POP.

 4. Pre položku POP vyberte možnosť Povoliť.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vo svojej e-mailovej aplikácii potom použite nasledujúce nastavenia.

 • Server prichádzajúcej pošty (POP3)

  • Adresa servera: pop-mail.outlook.com

  • Port: 995

  • Šifrované pripojenie: SSL

 • Server odchádzajúcej pošty (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (alebo 587, ak je port 25 blokovaný)

  • Overenie: áno

  • Šifrované pripojenie: TLS

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

 • Ak nechcete, aby sa e-mailové správy po stiahnutí do e-mailovej aplikácie odstránili z priečinka doručenej pošty služby Outlook.com, vyberte možnosť Ponechávať kópie správ na serveri.

Dokonca aj v prípade, keď náhodou nastavíte protokol POP3 na odstraňovanie správ po ich stiahnutí, služba Outlook.com uloží kópiu pošty v priečinku s názvom POP, až kým nepotvrdíte príkaz na odstránenie v rámci protokolu POP3.

Potvrdenie príkazu na odstránenie v rámci protokolu POP3

 1. Prihlásenie do konta Outlook.com

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Prepojenie zariadení a aplikácií s protokolom POP.

 4. Skontrolujte, či je v časti POP vybratá možnosť Povoliť.

 5. Vyberte možnosť Nedovoľte zariadeniam ani aplikáciám odstraňovať správy, ak chcete prepísať všetky požiadavky na odstránenie.
  – Alebo –
  Vyberte možnosť Vykonávanie aktivít, ktoré nariadi zariadenie alebo aplikácia, ak chcete, aby zariadenia a aplikácie odstraňovali správy z priečinka doručenej pošty.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky e-mailové aplikácie s protokolom POP, ktoré môžete používať s kontom Outlook.com.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s pripojením k službe Outlook.com prostredníctvom aplikácií a zariadení, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?