Nastavenie e-mailovej aplikácie so službou Outlook.com

Svoje konto Outlook.com môžete spravovať z mnohých obľúbených poštových aplikácií. Postupujte takto:

Zobraziť všetko

Windows Phone, iPhone alebo Android

Získajte prístup k svojim e-mailom v službe Outlook.com vo svojom zariadení Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch alebo Android.

Windows Phone

 • V ponuke Štart potiahnite prstom doľava k zoznamu Aplikácie, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku E-mail a kontá.

 • Ťuknite na položku pridať konto.

 • Ak máte Windows Phone 8, ťuknite na položku Outlook.
  – alebo –
  Ak máte Windows Phone 7, ťuknite na položku Windows Live.

 • Zadajte adresu služby Outlook.com.

 • Ťuknite na pole Heslo a potom zadajte svoje heslo služby Outlook.com.

 • Ťuknite na možnosť Prihlásiť sa.

iPhone, iPad alebo iPod Touch

 • Ťuknite na možnosť Nastavenia a potom ťuknite na položku Pošta, Kontakty, Kalendár.

 • Na stránke Účty ťuknite na položku Pridať konto.

 • Vyberte možnosť Outlook.com.
  Poznámka: Ak zariadenie používa verziu systému iOS staršiu než verzia 7.0, možnosť pre Outlook.com sa nezobrazí. Vyberte namiesto nej Hotmail ako svoje konto a zadajte adresu a heslo konta Outlook.com.

 • Vyberte polia, ktoré chcete synchronizovať. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.

Android

Outlook.com môžete používať v telefóne alebo tablete so systémom Android vďaka bezplatnej aplikácii pre Android od spoločnosti Microsoft + SEVEN. Ak máte telefón Nokia X, môžete použiť bezplatnú aplikáciu Nokia X.

 1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ostatné zariadenia so systémom Android: stiahnite si aplikáciu alebo vyhľadajte výraz Outlook.com v službe Google Play cez zariadenie so systémom Android.

  • Telefón Nokia X: pomocou telefónu Nokia X vyhľadajte Outlook.com v predajni Nokia.

 2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo v službe Outlook.com a potom ťuknite na položku Ďalej.

 3. Vyberte ďalšie možnosti, ako je frekvencia synchronizácie pošty alebo prezývka, ktorá sa má používať, a potom ťuknite na položku Ďalej.

 4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možností synchronizácie kalendára a kontaktov a potom ťuknite na položku Ďalej.

Poznámka

 • V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusí byť táto aplikácia k dispozícii.

 • V aplikácii nemôžete upravovať svoje kontakty.

Ak sa vám z akéhokoľvek dôvodu nepodarilo aplikáciu používať, aj napriek tomu si môžete službu Outlook.com nastaviť vo svojom zariadení so systémom Android. Postupujte takto:
 1. V zariadení ťuknite na položku E-mail a potom na položku Pridať konto.

 2. Zadajte e-mailovú adresu a heslo v službe Outlook.com a potom ťuknite na položku Manuálne nastavenie.

 3. V časti O aký typ konta ide? ťuknite na položku Exchange.

 4. Ak sa tu nachádza pole Doména, nechajte ho prázdne. Ak sa tu nachádza pole Meno používateľa, zadajte svoju e-mailovú adresu.

 5. Zadajte heslo.

 6. Do poľa Názov servera zadajte výraz s.outlook.com.

 7. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Použiť zabezpečené pripojenie (SSL), a potom ťuknite na položku Ďalej.

 8. Vyberte možnosti konta a ťuknite na položku Ďalej.

 9. Nastavenie dokončite ťuknutím na položku Hotovo.

Telefóny s webovými prehľadávačmi

Prístup k službe Outlook.com môžete kedykoľvek získať na lokalite http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Informácie o nastavení služby Outlook.com v počítačovej aplikácii Outlook získate tu.

Aplikácia Windows 8 Pošta

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Pošta.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Nastavenie. (Ak používate myš, prejdite ukazovateľom myši do pravého horného rohu obrazovky, potom ho presuňte nadol a kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Outlook a zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Outlook.com.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť.

Poznámka

 • Ak sa aplikácii nepodarí nájsť nastavenia konta, môžete manuálne zadať nastavenia protokolu Exchange ActiveSync (pozrite si časť Aplikácie podporujúce protokol Exchange ActiveSync).

 • Ak aplikácia nestiahne e-maily po pridaní konta, otvorte ponuku Nastavenia v poštovej aplikácii a kliknite na názov svojho konta. Skontrolujte, či je v časti Obsah na synchronizáciu začiarknuté políčko E-mail.

Windows Live Mail 2011 & 2012

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Otvorte službu Windows Live Mail 2011 alebo 2012.

 2. Na karte Kontá kliknite na položku E-mail.

 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu, heslo a zobrazované meno a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. (Iba služba Windows Live Mail 2011) Z rozbaľovacej ponuky Typ servera vyberte položku Windows Live Hotmail a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Poznámka

 • Ak používate službu Outlook.com s inou doménou e-mailovej adresy, než je doména Hotmail.com, Live.com, MSN.com alebo Outlook.com, v kroku 3 zapnite možnosť Manuálne konfigurovať nastavenia servera.

Windows Live Mail 2009

Nastavenie konta Outlook.com:

 1. Otvorte Windows Live Mail 2009.

 2. Vľavo dole kliknite na položku Pošta a potom kliknite na položku Pridať e-mailové konto.

 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu, heslo a zobrazované meno a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Server prichádzajúcej pošty je vyberte položku Server HTTP a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Aplikácie podporujúce protokol Exchange ActiveSync

EAS vám umožňuje okamžite získať prístup k e-mailom, ako aj zobraziť všetky priečinky, kalendár a kontakty na jednom mieste. Ak vaša e-mailová aplikácia podporuje Exchange ActiveSync a musíte ho konfigurovať manuálne, použite tieto nastavenia.

 • Adresa servera: s.outlook.com

 • Doména: <ponechajte prázdne>

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

 • Vyžaduje sa šifrovanie TLS/SSL: áno

Aplikácie podporujúce IMAP a SMTP

Ak e-mailová aplikácia nepodporuje Exchange ActiveSync, môžete použiť IMAP. Na rozdiel od protokolu POP, ktorý synchronizuje iba priečinok doručenej pošty, IMAP synchronizuje všetky e-mailové priečinky.

Vo svojej e-mailovej aplikácii použite nasledujúce nastavenia.

 • Server prichádzajúcej pošty (IMAP)

  • Adresa servera: imap-mail.outlook.com

  • Port: 993

  • Šifrované pripojenie: SSL

 • Server odchádzajúcej pošty (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (alebo 587, ak je port 25 blokovaný)

  • Overenie: áno

  • Šifrované pripojenie: TLS

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

Aplikácie podporujúce POP3 a SMTP

Ak vaša e-mailová aplikácia nepodporuje Exchange ActiveSync ani IMAP, ale podporuje POP3, najprv zapnite POP pre svoje konto Outlook.com.

 1. Prihláste sa do konta Outlook.com.

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Prepojenie zariadení a aplikácií s protokolom POP.

 4. Pre položku POP vyberte možnosť Povoliť.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Vo svojej e-mailovej aplikácii potom použite nasledujúce nastavenia.

 • Server prichádzajúcej pošty (POP3)

  • Adresa servera: pop-mail.outlook.com

  • Port: 995

  • Šifrované pripojenie: SSL

 • Server odchádzajúcej pošty (SMTP)

  • Adresa servera: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (alebo 587, ak je port 25 blokovaný)

  • Overenie: áno

  • Šifrované pripojenie: TLS

 • Meno používateľa: vaša e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

 • Ak nechcete, aby sa e-maily po stiahnutí do e-mailovej aplikácie odstránili z priečinka doručenej pošty služby Outlook.com, vyberte možnosť Ponechávať kópie správ na serveri.

Dokonca aj v prípade, ak náhodou nastavíte POP3 na odstraňovanie správ po ich stiahnutí, Outlook.com uloží kópiu pošty v priečinku s názvom POP, kým nepotvrdíte príkaz na odstránenie v rámci protokolu POP3.

Potvrdenie príkazu na odstránenie v rámci protokolu POP3

 1. Prihlásenie do konta Outlook.com

 2. Kliknite na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Spravovanie konta kliknite na položku Prepojenie zariadení a aplikácií s protokolom POP.

 4. Skontrolujte, či je v časti POP vybratá možnosť Povoliť.

 5. Vyberte možnosť Nedovoľte zariadeniam ani aplikáciám odstraňovať správy, ak chcete prepísať všetky požiadavky na odstránenie.

  Vyberte možnosť Vykonávanie aktivít, ktoré nariadi zariadenie alebo aplikácia, ak chcete, aby zariadenia a aplikácie odstraňovali správy z priečinka doručenej pošty.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky e-mailové aplikácie, ktoré používajú POP a ktoré môžete používať s kontom Outlook.com.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s pripojením k službe Outlook.com prostredníctvom aplikácií a zariadení, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?