Vytváranie panoramatických fotografií, koláží a fotokoláží

Fotogaléria vám teraz umožňuje vytvárať panoramatické zábery krajiniek pospájaním viacerých fotografií alebo poskladať skupinu súvisiacich fotografií do koláže. A vďaka funkcii Fotokoláž môžete vytvárať dokonalé fotografie skupín skombinovaním tých najlepších častí dvoch alebo viacerých fotografií do jednej fotografie.

Vytvorenie panorámy

 1. Nasnímajte viacero fotografií z jedného miesta tak, aby sa každá z nich mierne prekrývala s predchádzajúcou fotografiou, a potom ich importujte do Fotogalérie.

 2. Vyberte fotografie, ktoré chcete použiť, a na karte Vytvoriť v skupine Nástroje kliknite na položku Panoráma. Fotogaléria zarovná fotografie a skombinuje ich do novej kompozície.

 3. Ak chcete orezať dokončenú panorámu, na karte Upraviť kliknite v skupine Úpravy na položku Orezať.

Vytvorenie koláže

 1. Vyberte sedem alebo viac fotografií, ktoré chcete zoskupiť v koláži.

 2. Na karte Vytvoriť v skupine Nástroje kliknite na položku Automatická koláž.
  Ďalšia možnosť:
  Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Automatická koláž a vyberte požadovanú veľkosť a rozloženie koláže.

Vytváranie fotokoláží

 1. Vyberte dve alebo viac fotografií nasnímaných z toho istého miesta a obsahujúcich tú istú scénu.

 2. Na karte Vytvoriť v skupine Nástroje kliknite na položku Fotokoláž.

 3. Kliknite na oblasť fotografie, ktorú chcete nahradiť, a potom posúvaním jedného z bodov myšou upravte veľkosť tejto oblasti.

 4. Kliknite na náhradnú fotografiu, ktorá sa vám páči najviac, a potom kliknite na položku Uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?