Tlač obrázkov: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa tlače v programe Windows Zobrazovač fotografií.

Obrázok dialógového okna Tlač obrázkov
Dialógové okno Tlač obrázkov v programe Windows Zobrazovať fotografií
Zobraziť všetko

Ako zmením veľkosť tlače v programe Windows Zobrazovač fotografií?

Program Windows Zobrazovač fotografií ponúka zoznam šablón, ktoré zodpovedajú najbežnejším veľkostiam fotografií vrátane rozmerov 10 x 15 cm, 20 x 25 cm a fotografií do peňaženky.

Keďže sa väčšina digitálnych obrázkov nezhoduje úplne so štandardnými veľkosťami fotografií, výsledný obrázok môže mať čisté nepotlačené okraje. Ak sa tomu chcete vyhnúť, mali by ste orezať svoje fotografie na štandardnú veľkosť a potom použiť program Windows Zobrazovač fotografií na tlač orezaných verzií fotografií. Fotografie môžete orezať vo väčšine programov určených na úpravu obrázkov vrátane programu Windows Skicár. (Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena veľkosti obrázka pomocou programu Skicár.)

Čo sa stane pri tlači jedného obrázka na šablóne s miestom pre viac obrázkov?

Kvôli šetreniu náplne sa v systéme Windows vytlačí iba to, čo vyberiete na vytlačenie. Ak sa teda pokúsite vytlačiť jeden obrázok s rozmermi 10 x 15 cm na strane s miestom pre tri obrázky, vytlačí sa iba obrázok a okolo neho zostane biele miesto.

Je možné vytlačiť na jednu stranu niekoľko rozličných obrázkov?

Áno. Ak chcete na jednu stranu vytlačiť niekoľko malých obrázkov, kliknite pravým tlačidlom myši na požadované obrázky a potom kliknite na položku Tlačiť. Ukážka obrázku sa zobrazí v dialógovom okne Tlač obrázkov. V závislosti od počtu tlačených obrázkov sa môže použiť viac než jeden hárok papiera. (Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Tlač obrázka.)

Ako pracuje funkcia Prispôsobiť obrázok snímke?

Digitálne obrázky často nemajú rovnaké rozmery ako fotografie štandardných veľkostí. Ak začiarknete políčko Prispôsobiť obrázok snímke, systém Windows zväčší obrázok tak, aby vyhovoval zadanej veľkosti.

Obrázok zobrazujúci vplyv príkazu Vyplniť celú snímku na vytlačené obrázky
Poznámky pred použitím funkcie Prispôsobiť obrázok snímke a po použití tejto funkcie

Jediným nedostatkom tejto možnosti je, že časť obrázka sa rozšíri mimo rámec snímky a nevytlačí sa. Vždy však môžete použiť program na úpravu obrázkov, napríklad program Skicár, a orezať fotografie podľa vlastného uváženia. (Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena veľkosti obrázka pomocou programu Skicár.)

Prečo sa niekedy zmení nastavenie veľkosti papiera a kvality tlače?

V predvolenom nastavení sa v dialógovom okne Tlač obrázkov zobrazia iba tie kombinácie veľkosti papiera, typu papiera a kvality tlače, ktoré vám poskytujú najlepšie výsledky.

Túto možnosť ochrany môžete vypnúť a zobraziť tak všetky možnosti a kombinácie vrátane tých, ktoré vám nezabezpečia požadovanú kvalitu. Ak chcete vypnúť toto nastavenie, kliknite na položku Možnosti v pravom dolnom rohu dialógového okna Tlač obrázkov a zrušte začiarknutie políčka Zobraziť iba možnosti kompatibilné s mojou tlačiarňou.

Čo je informačný hárok?

Informačný hárok je strana, ktorá obsahuje menšie verzie obrázkov, ktoré je možné vytlačiť ako vizuálnu referenciu. Informácie o informačných hárkoch a ich používaní sa nachádzajú v téme Zobrazenie a tlač miniatúr obrázkov.

Ako môže vplývať papier na kvalitu fotografií?

Typ papiera použitý na tlač fotografií by mal byť jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu fotografie. Na bežné použitie môžete použiť obyčajný papier alebo papier určený pre atramentové tlačiarne. Ak však chcete dosiahnuť vysokú kvalitu fotografie vhodnú na zarámovanie, musíte použiť matný alebo lesklý fotografický papier s prémiovou kvalitou. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nastavte typ papiera, ktorý sa fyzicky nachádza v tlačiarni.Potrebujete ďalšiu pomoc?