Prehrávanie zvukového súboru alebo videosúboru: najčastejšie otázky


V tejto časti nájdete odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa prehrávania zvukového súboru alebo videosúboru v programe Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Čo môžem robiť v prípade, ak mám problémy so zvukom, napríklad spätný zvuk, praskot alebo príliš rýchlo alebo príliš pomaly prehrávaný zvuk?

Ak sa daný problém týka všetkých alebo väčšiny prehrávaných súborov (a nielen niekoľkých konkrétnych súborov), softvér ovládača pre zvukovú kartu (označuje sa aj ako zvukový ovládací prvok alebo zvukové zariadenie) je pravdepodobne zastaraný. Aktualizácie môžete vyhľadať nasledovným spôsobom.

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

 3. Ak sa nájdu aktualizácie, kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

V niektorých prípadoch bude možno potrebné nainštalovať softvér ovládača priamo z webovej lokality výrobcu počítača alebo zvukovej karty.

Čo môžem robiť v prípade, ak mám problémy s videom, napríklad zobrazovanie čiar, blikanie alebo prerušovanie videa?

Ak sa daný problém týka všetkých alebo väčšiny prehrávaných súborov (a nielen niekoľkých konkrétnych súborov), softvér ovládača pre grafickú kartu (označuje sa aj ako zobrazovací adaptér, videoadaptér, grafický adaptér alebo grafická doska) je pravdepodobne zastaraný. Aktualizácie softvéru ovládača pre grafickú kartu a aktualizácie súčasti Microsoft DirectX vyhľadajte nasledovným spôsobom.

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

 3. Ak sa nájdu aktualizácie, kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

V niektorých prípadoch bude možno potrebné nainštalovať softvér ovládača priamo z webovej lokality výrobcu počítača alebo grafickej karty.

Ak aktualizáciou softvéru ovládača nevyriešite daný problém, pokúste sa znížiť (alebo vypnúť) hardvérové urýchlenie videa nasledovným spôsobom.

 1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

 2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia, kliknite na kartu Riešenie problémov a potom na položku Zmeniť nastavenia.

  Niektoré ovládače grafických kariet nepovoľujú zmenu nastavení.

 3. Ak chcete znížiť alebo vypnúť hardvérové urýchlenie videa, posuňte jazdec Hardvérové urýchlenie smerom k položke Žiadne.

Prečo prehrávač zobrazí vizualizáciu namiesto videozáznamu (alebo zobrazí chybové hlásenie) pri prehrávaní videosúborov?

V počítači pravdepodobne nie je nainštalovaný obrazový kodek, ktorý je potrebný na dekódovanie a zobrazenie videozáznamu.

Ak sa napríklad pokúšate prehrať súbor kódovaný pomocou obrazového kodeku MPEG-2 a nemáte v počítači nainštalovaný kompatibilný dekodér MPEG-2 (označovaný aj ako dekodér DVD), pravdepodobne sa zobrazí chybové hlásenie alebo sa vyskytnú iné problémy týkajúce sa prehrávania.

Informácie o vyhľadávaní a preberaní kodekov nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

Ako môžem nastaviť prehrávač Windows Media Player ako predvolený prehrávač pre určitý typ súboru?

Prehrávač Windows Media Player je možné nastaviť ako predvolený pre množstvo typov (formátov) súborov. Ak chcete nastaviť, ktoré súbory má prehrávač prehrávať automaticky, musíte sa prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators.

 1. Otvorte okno Predvolené programy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a následným kliknutím na položku Predvolené programy.

 2. Kliknite na položku Nastaviť predvolené programy.

 3. V zozname Programy kliknite na program Windows Media Player a potom kliknite na položku Vybrať predvolené nastavenia pre tento program.

 4. Začiarknite políčka vedľa typov súborov, ktoré má program Windows Media Player predvolene prehrávať.

  Ak nechcete, aby program Windows Media Player predvolene prehrával určitý typ súboru, vráťte sa na položku Nastaviť predvolené programy a ako predvolený prehrávač pre daný typ súboru vyberte iný program.

  Poznámky

  • Prehrávač nemusí byť schopný prehrať daný súbor napriek tomu, že ste vybrali jeho typ súboru. Môže sa to stať v prípade súborov vytvorených pomocou kodeku, ktorý nie je nainštalovaný v počítači. Informácie o vyhľadávaní a preberaní kodekov nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

  • Program Windows Media Player nemožno nastaviť ako predvolený prehrávač pre všetky typy súborov, ktoré dokáže program Windows Media Player prehrať. Niektoré typy súborov nie sú podporované.

Prečo sa pri pokuse o prehratie prúdov údajov z určitých serverov zobrazí chybové hlásenie?

Príčin môže byť niekoľko.

 • Vy alebo server pravdepodobne máte dočasné problémy s pripojením do siete.

 • Ak používate počítač v práci, správca siete možno blokuje určité typy prúdov údajov.

 • Program Windows Media Player možno nie je správne nakonfigurovaný.

  Informácie o konfigurovaní prehrávača pre prúd údajov nájdete v téme Ktoré protokoly používa prehrávač Windows Media Player pri prenose prúdu údajov?

 • Server možno nie je správne nakonfigurovaný.

Prečo program Windows Media Player často prestane reagovať alebo sa neočakávane zavrie?

Program Windows Media Player spolupracuje s množstvom systémových súčastí vrátane ovládačov hardvéru, zvukových a obrazových kodekov a filtrov súčasti DirectShow. V prehrávači sa možno vyskytujú problémy kvôli poškodeným alebo nekompatibilným komponentom od iného poskytovateľa softvéru ako je spoločnosť Microsoft.

Konkrétne odporúčame, aby ste boli opatrní pri inštalácii kodekov, napríklad pri bezplatných balíkoch kodekov, ktoré sú k dispozícii na Internete a obsahujú kodeky od rôznych spoločností a organizácií. Niektoré komponenty v takýchto kodekoch obsahujú nekompatibility, ktoré môžu spôsobiť vážne problémy s prehrávaním v programe Windows Media Player a iných multimediálnych programoch. Môžu spôsobiť poškodenie systému a bránia oddeleniu technickej podpory spoločnosti Microsoft zistiť a odstrániť problémy s prehrávaním.

Z týchto dôvodov vám dôrazne odporúčame neinštalovať tieto typy balíkov kodekov a odstrániť ich, ak ste ich už nainštalovali a máte problémy s prehrávačom. Odporúčame vám, aby ste inštalovali iba kodeky, filtre alebo doplnky od dôveryhodných a autorizovaných zdrojov, napríklad na webovej lokalite oficiálneho dodávateľa. Aj v takomto prípade vám však odporúčame postupovať opatrne, pretože mnohí dodávatelia kodekov poskytujú len minimálnu podporu zákazníkom.

Odporúčame tiež, aby ste pred každou inštaláciou súčastí digitálnych médií vytvorili bod obnovenia systému. To vám v prípade potreby umožní vrátiť sa k pôvodnej konfigurácii systému. Ďalšie informácie o nastavení bodov obnovenia systému nájdete v téme Čo je funkcia Obnovenie systému?.

Ďalšie informácie o kodekoch sa nachádzajú v téme Kodeky: najčastejšie otázky.

Ako zabránim automatickému prehrávaniu videa v režime zobrazenia na celej obrazovke?

Za normálnych okolností prehráva program Windows Media Player videá v režime zobrazenia na celej obrazovke iba po kliknutí na tlačidlo Zobraziť na celú obrazovkuObrázok tlačidla Zobraziť na celej obrazovke alebo po stlačení kombinácie klávesov ALT+ENTER. V niektorých prípadoch sa však videá automaticky prehrajú v režime zobrazenia na celej obrazovke.

Tento problém sa často vyskytuje v prípade, ak používate viacero monitorov a vaša grafická karta (označuje sa aj ako adaptér zobrazenia, adaptér videa, adaptér grafiky alebo grafický panel) je nakonfigurovaná tak, aby používala režim klonovania (režim s viacerými monitormi, ktorý zobrazuje rovnaký obraz na dvoch alebo viacerých monitoroch). Problém týkajúci sa zobrazenia na celej obrazovke môžete odstrániť, ak vypnete režim klonovania pre jeden alebo viacero monitorov.

Tento problém sa môže v niektorých prípadoch vyskytnúť, ak je vaša grafická karta nakonfigurovaná tak, aby používala režim priblíženia (režim, ktorý umožňuje zväčšiť časť obrazovky). Problém týkajúci sa zobrazenia na celej obrazovke môžete odstrániť, ak vypnete režim priblíženia.

Požadovaný postup na vypnutie režimu klonovania alebo priblíženia sa môže meniť v závislosti od modelu a verzie ovládača grafickej karty. Nasledujú všeobecné pokyny. Konkrétne pokyny pre určitú hardvérovú konfiguráciu nájdete na webovej lokalite výrobcu počítača alebo grafickej karty.

 1. Otvorte okno Rozlíšenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel a následným kliknutím na položku Upraviť rozlíšenie obrazovky v časti Vzhľad a prispôsobenie.

 2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenia, na jednej z kariet vyhľadajte nastavenia režimu klonovania alebo priblíženia (skúste začať na ľubovoľnej karte, na ktorej sa nachádza názov značky alebo modelu vašej grafickej karty) a potom danú funkciu vypnite.Potrebujete ďalšiu pomoc?