Prehrávanie zvukového súboru alebo videosúboru


V prehrávači Windows Media Player môžete prehrávať digitálne mediálne súbory, ktoré sa nachádzajú v knižnici prehrávača, v počítači, v sieťovom priečinku alebo na webovej lokalite.

Ďalšie informácie o používaní prehrávača na prehrávanie diskov CD a DVD sa nachádzajú v téme Prehrávanie disku CD alebo disku DVD v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Prehranie súboru v knižnici prehrávača

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača prejdite na položku (alebo ju vyhľadajte), ktorú chcete prehrať.

 3. Ak chcete prehrať súbor zobrazený v knižnici prehrávača, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Na table s podrobnosťami dvakrát kliknite na položku, čím sa spustí jej prehrávanie.

  • Kliknite na kartu Prehrať a potom myšou premiestnite položku z tably s podrobnosťami na tablu so zoznamom.

   Na tablu so zoznamom môžete myšou presunúť jednotlivé položky (napríklad skladby) alebo kolekcie položiek (napríklad albumy, interpretov, žánre, roky vydania alebo hodnotenia). Ak na tablu so zoznamom premiestnite myšou kolekciu položiek, začne sa prehrávať prvá položka v zozname.

   Ak tabla so zoznamom už obsahuje určité položky, môžete ich odstrániť kliknutím na tlačidlo Vymazať zoznam.

  Ďalšie informácie o vyhľadávaní položiek v knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Vyhľadanie položiek v knižnici prehrávača Windows Media Player.

Prechod na určité miesto v súbore

 • Ak chcete prejsť na určité miesto v súbore, spustite prehrávanie súboru z knižnice prehrávača a potom posuňte jazdec HľadaťObrázok jazdca Hľadať na miesto, od ktorého sa má súbor prehrávať. Pri niektorých súboroch jazdec nie je k dispozícii.

Prehranie súboru, ktorý sa nenachádza v knižnici prehrávača

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. Ak chcete prehrať súbor, ktorý nie je zobrazený v knižnici prehrávača, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • V knižnici prehrávača kliknite na kartu Prehrať a potom myšou premiestnite súbor z ľubovoľného umiestnenia na tablu so zoznamom.

  • Premiestnite myšou súbor do priečinka sledovaného prehrávačom.

   Premiestnite myšou napríklad súbor z Internetu do priečinka zahrnutého v knižnici hudby. Ďalšie informácie o pridávaní položiek do knižnice prehrávača sa nachádzajú v téme Pridanie položiek do knižnice prehrávača Windows Media Player.

Ak máte problémy s prehrávaním zvukových súborov, použite na automatické vyhľadávanie a riešenie niektorých bežných problémov Poradcu pri riešení problémov s prehrávaním zvuku.

Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s prehrávaním zvuku, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Hardvér a zvuk kliknite na položku Riešiť problémy s prehrávaním zvuku.Potrebujete ďalšiu pomoc?