Prehrávanie CD alebo DVD disku v aplikácii Windows Media Center


V aplikácii Windows Media Center môžete prehrávať zvukové disky CD a filmy na diskoch DVD. Prehrať sa dajú tiež údajové disky CD a disky DVD (disky, ktoré obsahujú digitálne mediálne súbory, napr. MP3, WMV a JPEG).

Prehrávanie diskov CD a DVD si v aplikácii Media Center najlepšie vychutnáte s diaľkovým ovládačom aplikácie Media Center. Uistite sa, že je typ používaného diaľkového ovládača aplikácie Media Center kompatibilný s počítačom.

Obrázok možnosti Prehrať disk DVD v aplikácii Windows Media Center
Prehrávanie disku DVD v aplikácii Media Center

Ak vás zaujíma, ako počítač spracúva multimediálny obsah pri vložení disku CD alebo DVD do počítača, prečítajte si tému Zmena nastavenia automatického prehrávania.

Zobraziť všetko

Prehrávanie disku DVD

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Ak aplikácia Media Center nefunguje v režime na celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať.
 3. Vložte disk DVD do jednotky DVD v počítači.

 4. Ak sa automaticky nezobrazí hlavná ponuka disku DVD, prejdite na úvodnej obrazovke aplikácie Media Center na položku Filmy a potom kliknite na položku Prehrať disk DVD.

 5. Kliknite na príslušné tlačidlo (zvyčajne pôjde o tlačidlo Play) v ponuke disku DVD a spustite prehrávanie disku DVD.

 6. Počas prehrávania disku DVD môžete pohýbať myšou a zobraziť ovládacie prvky prehrávania. Ďalej sú uvedené niektoré akcie, ktoré môžete vykonávať pomocou týchto ovládacích prvkov:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu kapitolu na disku DVD, kliknite na tlačidlo Preskočiť dopredu Obrázok tlačidla Preskočiť dopredu.
  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu kapitolu na disku DVD, kliknite na tlačidlo Preskočiť naspäťObrázok tlačidla Preskočiť dozadu.
  • Ak chcete prezerať disk DVD v režime pomalého pohybu, kliknite na tlačidlo PozastaviťObrázok tlačidla Pozastaviť a potom jedenkrát na tlačidlo Rýchlo posunúť dopredu. (Ak chcete prezerať disk DVD normálnou rýchlosťou, kliknite ešte raz na tlačidlo Rýchlo posunúť dopredu.)
  • Ak chcete zastaviť prehrávanie disku DVD, kliknite na tlačidlo ZastaviťObrázok tlačidla Zastaviť.

Zmena nastavenia prehrávania disku DVD

 1. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku DVD.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie jazyka, kliknite na položku Jazyk.

  • Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie zvuku, kliknite na položku Zvuk.

  • Ak chcete zmeniť nastavenie titulkov, kliknite na položku Titulky.

  • Ak chcete zmeniť správanie niektorých tlačidiel na diaľkovom ovládači aplikácie Media Center, kliknite na položku Možnosti diaľkového ovládača.

Prehrávanie zvukového disku CD

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Ak aplikácia Media Center nefunguje v režime na celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať.
 3. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD-ROM v počítači.

 4. Ak sa disk CD nezačne automaticky prehrávať, prejdite na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku Hudba, kliknite na položku Knižnica hudby, kliknite na položku Albumy, kliknite na disk CD, ktorý ste vložili, a potom kliknite na položku Prehrať album.

 5. Ďalej sú uvedené niektoré akcie, ktoré môžete vykonávať počas prehrávania diskov CD:

  • Pohybom myši zobraziť ovládacie prvky prehrávania a potom kliknutím na tlačidlo Preskočiť dopreduObrázok tlačidla Preskočiť dopredu prehrať ďalšiu skladbu na disku CD.
  • Pohybom myši zobraziť ovládacie prvky prehrávania a potom kliknutím na položku Preskočiť naspäťObrázok tlačidla Preskočiť dozadu prejsť na začiatok aktuálne prehrávanej skladby.
  • Kliknutím na položku Zobraziť zoznam skladieb zobraziť všetky skladby na disku CD.

  • Kliknutím na položku Vizualizácia sledovať vizualizáciu počas prehrávania hudby.

  • Kliknutím na položku Prehrať obrázky spustiť prezentáciu obrázkov spolu s hudbou.

  • Kliknutím na položku Náhodný výber prehrať skladby na disku CD v náhodnom poradí.

  • Kliknutím na položku Opakovať prehrávať disk CD po skončení znovu od začiatku.

  • Pohybom myši zobraziť ovládacie prvky prehrávania a potom kliknutím na tlačidlo ZastaviťObrázok tlačidla Zastaviť zastaviť prehrávanie disku CD.

Prehrávanie mediálnych súborov z údajového disku CD, DVD alebo z vymeniteľného zariadenia

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Ak aplikácia Media Center nefunguje v režime na celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať.
 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Vložte disk CD alebo DVD s mediálnymi súbormi (napríklad súbormi MP3) do jednotky CD alebo DVD v počítači.

  • Zapojte vymeniteľné zariadenie (ako napríklad jednotku USB flash) do portu USB v počítači.

 4. V časti Čo chcete urobiť? kliknite na položku Prehrať hudbu.

Poznámky

 • Formát diskov Blu-ray nie je v aplikácii Media Center podporovaný. Na prehrávanie disku Blu-ray potrebujete program inej spoločnosti ako spoločnosť Microsoft, ktorý podporuje prehrávanie diskov Blu-ray, a zariadenie na čítanie diskov Blu-ray.

 • Pri prehrávaní diskov CD alebo DVD v aplikácii Media Center skontrolujte, či sú prehrávané typy súborov audio alebo video podporované. Zoznam podporovaných typov súborov nájdete na lokalite Typy súborov podporovaných aplikáciou Windows Media Center.Potrebujete ďalšiu pomoc?