Plán napájania je kolekciou hardvérových a systémových nastavení (napríklad obrazovky, spánku atď.) na spravovanie spotreby energie počítača. Dostupnosť plánov napájania závisí od používaného typu počítača.

Počítače podporujúce funkciu InstantGo

Funkcia InstantGo zabezpečí, aby sa počítač zo spánku zobudil hneď a aplikácie a údaje mal aktuálne. Medzi počítače, ktoré podporujú funkciu InstantGo, patria všetky počítače so systémom Windows RT 8.1 a niektoré počítače so systémom Windows 8.1. Informácie o tom, či počítač podporuje túto funkciu, nájdete v materiáloch dodaných s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Zobraziť všetko

Ktoré plány napájania sú k dispozícii?

Jediným plánom napájania, ktorý je vo Windowse k dispozícii v počítačoch s funkciou InstantGo, je vyvážený plán. Tento plán poskytuje v prípade potreby plný výkon a šetrí energiu počas nečinnosti. Môžete ho ďalej prispôsobiť podľa svojich požiadaviek alebo vytvoriť vlastný plán (ako východiskový bod sa použije vyvážený plán). Výrobca počítača môže tiež poskytnúť ďalšie plány napájania.

Môže sa vytvoriť plán napájania?

Áno. K dispozícii je možnosť vytvorenia vlastných plánov napájania.

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť plán napájania a postupujte podľa pokynov.

Môže sa odstrániť plán napájania?

Odstrániť môžete len tie plány napájania, ktoré sami vytvoríte, a plány poskytnuté výrobcom počítača. Nemôžete odstrániť plán Vyvážaný ani plán, ktorý používate.

Môže sa tiež stať, že nebudete mať požadované povolenia na odstránenie plánu, pretože vám k nim správca systému obmedzil prístup.

Odstránenie plánu napájania

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. Ak je plán, ktorý chcete odstrániť, vybratý, vyberte iný plán a ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vedľa plánu, ktorý chcete odstrániť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť tento plán a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Prečo nie je možné zmeniť nastavenia napájania?

Možnosti zmeny nastavení môžu byť obmedzené nastaveniami vykonanými správcom systému alebo hardvérovou konfiguráciou počítača. Ak je počítač súčasťou siete v organizácii, napríklad v škole alebo podniku, správca systému mohol určité nastavenia vypnúť alebo dokonca odstrániť. V takom prípade požiadajte o pomoc správcu.

Ak ste pripojení k počítaču pomocou pripojenia vzdialenej pracovnej plochy, musíte byť prihlásení ako správca na vzdialenom počítači s cieľom zmeniť nastavenia napájania.

Čo je rýchle spustenie?

Rýchle spustenie je vo Windowse predvolene zapnuté. Je to nastavenie, vďaka ktorému sa váš počítač naštartuje po vypnutí rýchlejšie. Vo Windowse sa systémové informácie pri vypnutí uložia do súboru. Pri opätovnom zapnutí počítača Windows použije tieto systémové informácie na obnovenie počítača namiesto toho, aby ho reštartoval.

Poznámky

 • Nastavenie rýchleho spustenia sa netýka reštartovania. Ak chcete, aby sa nastavenia rýchleho spustenia prejavili, musíte vypnúť a potom znovu zapnúť počítač.

Všetky ostatné počítače

V tejto časti nájdete odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa plánov napájania všetkých ostatných počítačov.

Zobraziť všetko

Ktoré plány napájania sú k dispozícii?

Windows obsahuje tieto plány:

 • Vyvážený. Poskytuje plný výkon, keď ho potrebujete, a šetrí energiu počas nečinnosti. Toto je najvhodnejší plán napájania pre väčšinu používateľov.

 • Šetrič energie. Šetrí sa v ňom energia pomocou zníženia výkonu počítača a jasu obrazovky. Ak používate prenosný počítač, tento plán umožňuje najlepšie využiť nabitie batérie.

 • Vysoký výkon. Maximalizuje jas obrazovky a môže zvýšiť výkon počítača. Tento plán využíva oveľa viac energie, takže batéria prenosného počítača nevydrží medzi nabitiami tak dlho.

  Poznámka

  • Plán Vysoký výkon sa predvolene nezobrazuje na indikátore stavu batérie. Ak chcete zapnúť plán Vysoký výkon, otvorte okno Možnosti napájania potiahnutím prsta z pravého okraja obrazovky smerom dovnútra, ťuknutím na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, ukázaním do pravého horného rohu obrazovky, presunutím ukazovateľa myši nadol a kliknutím na položku Vyhľadať). Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Možnosti napájania, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Možnosti napájania. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť ďalšie plány a potom vyberte možnosť Vysoký výkon.

Ak tieto plány nevyhovujú vašim požiadavkám, môžete vytvoriť svoj vlastný, pričom sa ako východiskový bod použije niektorý z uvedených plánov. Výrobca počítača môže tiež poskytnúť ďalšie plány napájania.

Ako vybrať iný plán napájania?

Ak používate prenosný počítač, kliknite na ikonu batérie Ikona batérie v oblasti oznámení úplne napravo na paneli úloh a potom vyberte niektorý z plánov napájania (Vyvážený alebo Šetrič energie) zobrazených predvolene na indikátore stavu batérie. Výrobca počítača môže poskytnúť ďalšie plány a prispôsobiť indikátor stavu batérie.
Indikátor stavu batérie zobrazujúci plány napájania
Indikátor stavu batérie zobrazujúci plány napájania

Ak nepoužívate prenosný počítač alebo chcete použiť plán napájania, ktorý nie je zobrazený v indikátore stavu batérie, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. Vyberte ten, ktorý chcete používať.

  Ak sa nezobrazuje požadovaný plán napájania, ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť ďalšie plány.

Môže sa vytvoriť plán napájania?

Áno. K dispozícii je možnosť vytvorenia vlastných plánov napájania.

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť plán napájania a postupujte podľa pokynov.

Môžem zmeniť predvolené plány napájania zobrazené na indikátore stavu batérie?

Systém Windows vyberá dva plány napájania, ktoré sa zobrazujú na indikátore, môžete ich však zmeniť.

Zmena plánov napájania, ktoré sa zobrazujú na indikátore stavu batérie

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie plány a potom vyberte plán.

  • Vytvorte nový plán napájania. Ďalšie informácie nájdete v otázke „Môže sa vytvoriť plán napájania?“ v tejto téme.

  Plán napájania, ktorý vyberiete alebo vytvoríte, sa predvolene stane aktívnym plánom a potom sa zobrazí na indikátore stavu batérie.

Môže sa odstrániť plán napájania?

Môžete odstrániť iba plány napájania, ktoré vytvoríte, a plány dodané výrobcom počítača. Plány Vyvážený, Šetrič energie alebo Vysoký výkon a plán, ktorý používate, sa nedajú odstrániť.

Môže sa tiež stať, že nebudete mať požadované povolenia na odstránenie plánu, pretože vám správca systému obmedzil prístup k nim.

Odstránenie plánu napájania

 1. Ak chcete otvoriť Možnosti napájania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie možnosti napájania a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti napájania.

 2. Ak je plán, ktorý chcete odstrániť, vybratý, vyberte iný plán a ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu vedľa plánu, ktorý chcete odstrániť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť tento plán a potom ťuknite alebo kliknite na položku OK.

Prečo nie je možné zmeniť nastavenia napájania?

Možnosti zmeny nastavení môžu byť obmedzené nastaveniami vykonanými správcom systému alebo hardvérovou konfiguráciou počítača. Ak je počítač súčasťou siete v organizácii, napríklad v škole alebo podniku, správca systému mohol určité nastavenia vypnúť alebo dokonca odstrániť. V takom prípade požiadajte o pomoc správcu.

Ak ste pripojení k počítaču pomocou pripojenia vzdialenej pracovnej plochy, musíte byť prihlásení ako správca na vzdialenom počítači s cieľom zmeniť nastavenia napájania.

Čo je rýchle spustenie?

Rýchle spustenie je vo Windowse predvolene zapnuté. Je to nastavenie, vďaka ktorému sa váš počítač naštartuje po vypnutí rýchlejšie. Vo Windowse sa systémové informácie pri vypnutí uložia do súboru. Pri opätovnom zapnutí počítača s Windows použije tieto systémové informácie na obnovenie počítača namiesto toho, aby ho reštartoval.

Poznámky

 • Nastavenie rýchleho spustenia sa netýka reštartovania. Ak chcete, aby sa nastavenia rýchleho spustenia prejavili, musíte vypnúť a potom znovu zapnúť počítač.
Potrebujete ďalšiu pomoc?