Predchádzanie problémom s nedostatkom pamäte


Ak počítač nemá k dispozícii dostatok pamäte pre všetky akcie, ktoré sa pokúša vykonať, systém Windows a ostatné programy môžu prestať pracovať. Systém Windows vás upozorní na nedostatok pamäte, aby vám tak umožnil predísť strate informácií. Môžete sa však sa sami naučiť rozpoznať príznaky nedostatku pamäte a vykonať kroky, ktoré zabránia problémom.

Ako sa prejavuje nedostatok pamäte?

Medzi príznaky nedostatku pamäte patria nízky výkon, upozornenia na nedostatok pamäte a problémy so zobrazovaním. Ak sa napríklad pokúšate otvoriť ponuku v programe a počítač nemá k dispozícii dostatok pamäte, program môže reagovať spomalene alebo sa zdá, že vôbec neodpovedá. Ak sa ponuka zobrazí, program nemusí reagovať na pokusy o kliknutie na položku alebo nemusí zobraziť všetky položky. Ak kliknete na položku ponuky, ponuka môže tiež zmiznúť a zanechať prázdne miesto na obrazovke namiesto zobrazenia obsahu dokumentu alebo súboru, s ktorým pracujete.

Prečo sa vyskytujú problémy s nedostatkom pamäte?

Počítač má dva druhy pamäte, pamäť RAM a virtuálnu pamäť. Všetky programy používajú pamäť RAM, ale keď nie je k dispozícii dostatok pamäte RAM pre program, ktorý sa pokúšate spustiť, systém Windows dočasne presunie informácie, ktoré by sa za bežných okolností uložili do pamäte RAM, do súboru na pevnom disku, ktorý sa nazýva stránkovací súbor. Množstvo informácií, ktoré sa dočasne uložia v stránkovacom súbore, sa označuje aj ako virtuálna pamäť. Používanie virtuálnej pamäte (čiže presúvanie informácií do a zo stránkovacieho súboru) uvoľňuje dostatok pamäte RAM na správne spúšťanie programov.

Problémy s nedostatkom pamäte sa vyskytujú v prípadoch, keď počítač nemá dostatok pamäte RAM a virtuálnej pamäte. To sa môže stať vtedy, keď máte spustených viac programov, ako dokáže v počítači nainštalovaná pamäť RAM podporovať. Problémy s nedostatkom pamäte sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď program neuvoľní pamäť, ktorú už nepotrebuje. Tento problém sa nazýva nadmerné používanie pamäte alebo pretečenie pamäte.

Predchádzanie problémom s nedostatkom pamäte

Spustenie menšieho počtu programov naraz môže pomôcť zabrániť problémom s nedostatkom pamäte a strate informácií. Odporúča sa všímať si, ktoré programy vykazujú príznaky nedostatku pamäte, a vyhýbať sa ich súbežnému spúšťaniu.

Spúšťanie obmedzeného počtu programov však nie je vždy vhodné alebo praktické. Príznaky nedostatku pamäte môžu naznačovať, že počítač potrebuje viac pamäte RAM, aby mohol pracovať s programami, ktoré používate. Ponúkame vám niekoľko osvedčených spôsobov, ako odstrániť problémy s nedostatkom pamäte a predchádzať im:

 • Zväčšenie veľkosti stránkovacieho súboru (virtuálnej pamäte)

  Systém Windows sa automaticky pokúsi zväčšiť veľkosť stránkovacieho súboru pri prvom výskyte problémov s nedostatkom pamäte v počítači. Veľkosť tohto súboru však môžete zvýšiť na maximálnu veľkosť, ktorá je určená kapacitou nainštalovanej pamäte RAM, aj manuálne. Zväčšenie veľkosti stránkovacieho súboru vám môže pomôcť vyhnúť sa problémom s nedostatkom pamäte, ale môže spôsobiť aj to, že programy budú pracovať pomalšie. Keďže počítač číta informácie z pamäte RAM oveľa rýchlejšie ako z pevného disku (kde sa nachádza stránkovací súbor), sprístupnenie príliš veľkej virtuálnej pamäte môže programy spomaliť.

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena veľkosti virtuálnej pamäte.

 • Inštalácia väčšej pamäte RAM

  Ak si všimnete príznaky nedostatku pamäte, alebo ak vás systém Windows upozorní na problémy s nedostatkom pamäte, prečítajte si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača, aby ste určili typ pamäte RAM, ktorá je kompatibilná s počítačom, a potom nainštalujte ďalšiu pamäť RAM. Ak chcete nainštalovať pamäť RAM, prečítajte si informácie poskytnuté výrobcom.

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zisťovanie kapacity pamäte RAM v počítači.

 • Zisťovanie nadmerného používania pamäte programom

  Ak má počítač nedostatok pamäte vždy, keď spustíte určité programy, niektoré z týchto programov môžu spôsobovať pretečenie pamäte. Ak chcete zastaviť pretekanie pamäte, je potrebné zavrieť program. Ak chcete odstrániť problém s pretekaním pamäte, je potrebné vyhľadať príslušné aktualizácie pre program alebo sa obrátiť na vydavateľa softvéru.

  Ak chcete určiť, ktorý program používa najviac pamäte, použite tento postup:

  1. Ak chcete otvoriť Správcu úloh, kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Spustiť Správcu úloh.

  2. Kliknite na kartu Procesy.

  3. Kliknite na položku Pamäť (Súkromná pracovná súprava). Programy sa zoradia podľa množstva používanej pamäte.

  Na vyhľadávanie chýb v programoch a informácií o riešení problémov môžete použiť aj program Zobrazovač udalostí.

  1. Otvorte okno Zobrazovač udalostí kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a dvojitým kliknutím na položku Zobrazovač udalostí. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknutím na položku Denníky aplikácií a služieb na ľavej table zobrazte chybové udalosti. Ak chcete zobraziť popis problému, dvakrát kliknite na udalosť. Ak chcete zistiť, či sú dostupné informácie o riešení problému, vyhľadajte prepojenie na Pomocníka online.

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aké informácie sa zobrazujú v denníkoch udalostí?Potrebujete ďalšiu pomoc?