Previous versions of files: frequently asked questions


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa predchádzajúcich verzií súborov a priečinkov.

Zobraziť všetko

Čo sú predchádzajúce verzie?

Predchádzajúce verzie sú kópie súborov a priečinkov vytvorených programom Windows Zálohovanie alebo kópie súborov a priečinkov, ktoré systém Windows automaticky ukladá ako súčasť bodu obnovenia. Predchádzajúce verzie môžete použiť na obnovenie omylom upravených, odstránených alebo poškodených súborov a priečinkov. V závislosti od typu súboru alebo priečinka je možné predchádzajúcu verziu otvoriť, uložiť na iné miesto alebo obnoviť.

Ako vznikajú predchádzajúce verzie?

Predchádzajúce verzie sa automaticky ukladajú ako súčasť bodu obnovenia. Ak je zapnutá ochrana systému, systém Windows automaticky vytvára predchádzajúce verzie súborov priečinkov, ktoré boli upravené po vytvorení posledného bodu obnovenia. Body obnovenia sa zvyčajne vytvárajú raz denne. Ak je disk rozdelený na oblasti alebo ak je v počítači viac pevných diskov, je potrebné zapnúť ochranu systému aj pre ďalšie oblasti alebo disky. Predchádzajúce verzie vytvára aj program Windows Zálohovanie pri zálohovaní súborov.

Poznámka

 • Ak upravujete súbor viackrát za deň, ako predchádzajúca verzia sa uloží len tá verzia, ktorá bola aktuálna pri vytváraní bodu obnovenia alebo zálohy.

Zapnutie ochrany systému

Ochrana systému sa automaticky zapína pre jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows. Podľa nasledujúceho postupu ju môžete zapnúť aj pre ostatné jednotky.

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Ochrana systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na jednotku a potom kliknite na položku Konfigurovať.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zapnúť možnosť obnoviť systémové nastavenia a predchádzajúcu verziu súborov, kliknite na položku Obnoviť systémové nastavenie a predchádzajúce verzie súborov.

  • Ak chcete zapnúť možnosť obnoviť predchádzajúcu verziu súborov, kliknite na položku Obnoviť iba predchádzajúce verzie súborov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie ochrany systému

Ak nechcete, aby systém Windows uchovával predchádzajúce verzie súborov, môžete vypnúť ochranu systému. Keď vypnete ochranu systému, vypnete aj možnosť obnovenia systémových súborov počítača pomocou nástroja Obnovovanie systému.

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Ochrana systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na jednotku a potom kliknite na položku Konfigurovať.

 4. Kliknite na položku Vypnúť ochranu systému a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ako môžem zobraziť alebo obnoviť predchádzajúce verzie súboru alebo priečinka?

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Obnoviť predchádzajúce verzie.

  Zobrazí sa zoznam dostupných predchádzajúcich verzií súboru alebo priečinka. Tento zoznam bude obsahovať súbory uložené v zálohe (ak používate program Windows Zálohovanie na zálohovanie svojich súborov), ako aj body obnovenia.

  Poznámka

  • Ak chcete obnoviť predchádzajúcu verziu súboru alebo priečinka, ktorá je zahrnutá v knižnici, kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo na priečinok v umiestnení, v ktorom je uložený, a nie na položku v knižnici. Ak napríklad chcete obnoviť predchádzajúcu verziu obrázka, ktorý sa nachádza v knižnici obrázkov, ale je uložený v priečinku My Pictures, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok My Pictures a potom kliknite na položku Obnoviť predchádzajúce verzie. Ďalšie informácie o knižniciach nájdete v téme Zahrnutie priečinkov do knižnice.

  Obrázok karty Predchádzajúce verzie
  Karta Predchádzajúce verzie zobrazuje niektoré predchádzajúce verzie súborov.
 2. Pred obnovením predchádzajúcej verzie súboru alebo priečinka vyberte predchádzajúcu verziu a potom kliknite na položku Otvoriť a skontrolujte, či naozaj ide o verziu, ktorú ste chceli použiť.

  Poznámka

  • Predchádzajúce verzie súborov, ktoré boli vytvorené pomocou programu Windows Zálohovanie, nemôžete otvoriť ani kopírovať, ale môžete ich obnoviť.

 3. Ak chcete obnoviť predchádzajúcu verziu, vyberte predchádzajúcu verziu a potom kliknite na položku Obnoviť.

  Upozornenie

  • Súbor alebo priečinok definitívne nahradí aktuálnu verziu v počítači.

  Poznámka

  • Ak tlačidlo Obnoviť nie je k dispozícii, nemôžete obnoviť predchádzajúcu verziu súboru alebo priečinka v jeho pôvodnom umiestnení. Môžete ho však otvoriť alebo uložiť na iné miesto.

V čom sa obnovenie predchádzajúcich verzií z bodov obnovenia líši od obnovenia predchádzajúcich verzií zo zálohy?

Pri obnovovaní predchádzajúcej verzie z bodu obnovenia už súbor je uložený v počítači, takže nie je potrebné nič robiť. Ak chcete obnoviť predchádzajúcu verziu súboru alebo priečinka zo zálohy, po výbere predchádzajúcej verzie a kliknutí na položku Obnoviť systém Windows otvorí sprievodcu obnovovaním súborov a vy môžete pokračovať podľa pokynov sprievodcu. Na obnovenie položiek zo zálohy je potrebné, aby bola k dispozícii jednotka alebo médium, na ktorom je uložená záloha.

Prečo nie je možné nájsť predchádzajúce verzie niektorých súborov?

Existuje niekoľko možných príčin:

 • Súbor nebol zmenený. Predchádzajúce verzie sú k dispozícii iba pre súbory, ktoré boli upravené.

 • Od zmeny súboru nedošlo k vytvoreniu bodu obnovenia alebo zálohy.

 • Ochrana systému pravdepodobne nie je zapnutá pre jednotku, na ktorej sú súbory uložené. Ak ochrana systému nie je zapnutá, systém Windows nemôže vytvárať predchádzajúce verzie.

  Zapnutie ochrany systému

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Ochrana systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Kliknite na jednotku a potom kliknite na položku Konfigurovať.

  4. Kliknite na položku Obnoviť systémové nastavenie a predchádzajúce verzie súborov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak sa počítač nachádza v sieti na pracovisku, je možné, že správca systému vypol možnosť používať predchádzajúce verzie.

 • Súbor alebo priečinok je potrebný na to, aby systém Windows pracoval správne. Ako príklad je možné uviesť systémový priečinok (priečinok, v ktorom je nainštalovaný systém Windows) a súbory v systémovom priečinku, čo je zvyčajne priečinok C:\Windows. V systéme Windows je k dispozícii možnosť obnovenia systémových súborov pomocou funkcie Obnovovanie systému. Ďalšie informácie o obnovovaní systémových súborov nájdete v téme Obnovenie systému: Najčastejšie otázky.

Je možné obnoviť súbor alebo priečinok, ktorý bol odstránený alebo premenovaný?

Ak ste náhodne odstránili alebo premenovali súbor alebo priečinok, môžete obnoviť predchádzajúcu verziu tohto súboru alebo priečinka, je však potrebné poznať umiestnenie, do ktorého bol súbor alebo priečinok uložený. Ak chcete obnoviť odstránený alebo premenovaný súbor alebo priečinok, použite tento postup:

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Prejdite k priečinku, ktorý obsahoval súbor alebo priečinok, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Obnoviť predchádzajúce verzie.

  Ak sa priečinok nachádza na najvyššej úrovni jednotky, ako je napríklad úroveň C:\, kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku a potom kliknite na položku Obnoviť predchádzajúce verzie.

 3. Dvakrát kliknite na predchádzajúcu verziu priečinka obsahujúceho súbor alebo priečinok, ktorý chcete obnoviť. (Ak bol napríklad súbor odstránený dnes, vyberte včerajšiu verziu priečinka, ktorý obsahuje súbor.)

 4. Myšou presuňte súbor alebo priečinok, ktorý chcete obnoviť, na iné miesto, napríklad na pracovnú plochu alebo do iného priečinka.

  Verzia súboru alebo priečinka sa uloží do vybraného umiestnenia.

Tip

 • Ak si nepamätáte presný názov alebo umiestnenie súboru alebo priečinka, môžete ho vyhľadávať zadaním časti názvu do poľa hľadania v priečinku Počítač.Potrebujete ďalšiu pomoc?