Najrýchlejším spôsobom tlače dokumentu alebo súboru je tlač pomocou systému Windows. Nemusíte otvárať žiadne programy alebo meniť nastavenia.

Pozrite si toto video a naučte sa vytlačiť dokument alebo súbor. (0:38)

Tlač dokumentu alebo súboru

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ktorý chcete vytlačiť, a potom kliknite na položku Tlačiť.

    Systém Windows spustí program, v ktorom bol súbor vytvorený, a súbor odošle do tlačiarne.

Výber možností tlače

  1. Otvorte dokument alebo súbor.

  2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

  3. V zobrazenom dialógovom okne Tlač vyberte požadovanú tlačiareň, strany, ktoré sa majú tlačiť, a počet kópií na vytlačenie.

Obrázok dialógového okna Tlač v systéme Windows
Windows Dialógové okno Tlač

Dialógové okno sa môže v závislosti od softvéru a tlačiarne líšiť od okna zobrazeného na tejto stránke. Ďalšie informácie o zmene farby, veľkosti papiera alebo ďalších parametrov tlače sa nachádzajú v téme Výber možností tlače.

Ak chcete spustiť ďalšie video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Printing with Windows 7.

Ďalšie možnosti tlače

Čo chcete urobiť?Potrebujete ďalšiu pomoc?