Obrázok možno vo Windowse vytlačiť viacerými spôsobmi.

Windows Zobrazovač fotografií je aplikácia klasickej pracovnej plochy, ktorá poskytuje skvelý spôsob tlače fotografií. Môžete vytlačiť jeden obrázok a vybrať si z rôznych obľúbených veľkostí alebo môžete vytlačiť viac obrázkov naraz.

Zo služby Windows Obchod si môžete stiahnuť obľúbenú aplikáciu na zobrazovanie a upravovanie obrázkov a na tlač používať kľúčové tlačidlo Zariadenia.

Obrázky môžete navyše tlačiť pomocou rôznych ďalších aplikácií klasickej pracovnej plochy.

Zobraziť všetko

Tlač pomocou Windows Zobrazovača fotografií

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Prieskumník.

 3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na priečinok Obrázky.

  Ak sú obrázky, ktoré chcete tlačiť, uložené na inom mieste než v priečinku Obrázky, prejdite do tohto umiestnenia.

 4. Ak chcete vytlačiť jeden obrázok, stlačte a podržte ho alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  -alebo-

  Ak chcete vytlačiť viac obrázkov, stlačte a podržte kláves Ctrl, ťuknite alebo kliknite na každý obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 5. V dialógovom okne Tlač obrázkov vyberte tlačiareň, veľkosť papiera, kvalitu tlače, štýl tlače a počet kópií.

  Dialógové okno Tlač obrázkov
  Dialógové okno Tlač obrázkov vo Windows Zobrazovači fotografií
 6. Keď vybraté možnosti zodpovedajú vašim predstavám, ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.

Tlač pomocou aplikácií pre Windows Obchod

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov aplikácie a potom na ňu ťuknite alebo kliknite a otvorte ju.

 3. Vyberte alebo otvorte fotografie, ktoré chcete vytlačiť.

 4. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Ak aplikácia, ktorú používate, nepodporuje tlač, zobrazí sa správa Táto aplikácia nepodporuje tlač.

 6. V zozname vyberte tlačiareň.

  Na table ukážky sa zobrazí ukážka tlačeného obsahu spolu s počtom kópií a orientáciou strany.

  Ak neviete nájsť požadovanú tlačiareň, môžete ju pridať. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia tlačiarne.

 7. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

  Možnosti v časti Ďalšie nastavenia sa líšia pre každú tlačiareň, ale zvyčajne môžete zmeniť typ papiera, rozloženie strany, orientáciu tlače a ďalšie nastavenia výstupu. Zobrazované možnosti závisia od výrobcu tlačiarne.

 8. Keď vybraté nastavenia zodpovedajú vašim predstavám, ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.

Tlač pomocou aplikácií klasickej pracovnej plochy

Každá aplikácia klasickej pracovnej plochy určuje spôsob akým sa v nej tlačí, spôsob tlače sa teda u jednotlivých aplikácií líši. Tu sú niektoré najbežnejšie spôsoby tlače z aplikácií klasickej pracovnej plochy:

 • Pozrite sa do ponuky Súbor. V aplikácii sa možnosť tlače bežne nachádza v ponuke Súbor.

 • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Pravdepodobne sa zobrazí dialógové okno aplikácie na tlač.

 • Pohľadajte ikonu alebo tlačidlo tlače. Výrobcovia aplikácií bežne vkladajú niekde na obrazovku ikonu alebo tlačidlo na tlač. Zvyčajne ich nájdete na paneli s nástrojmi v hornej alebo dolnej časti aplikácie.

Ak nefunguje ani jeden z týchto spôsobov, prečítajte si dokumentáciu dodanú s aplikáciou alebo navštívte lokalitu pomoci a technickej podpory, kde zistíte, ako tlačiť.
Potrebujete ďalšiu pomoc?