Tlač v programe Microsoft XPS Document Writer


V programe XPS Document Writer môžete vytvárať dokumenty s príponou .xps pomocou ľubovoľného programu, z ktorého môžete tlačiť v systéme Windows. Ak chcete vytvoriť, odoslať, zdieľať alebo zverejniť dokumenty, ktoré nebude možné upravovať, alebo ak chcete vytlačiť alebo zobraziť v režime online dokument presne tak, ako je zobrazený na obrazovke, použite pri tlači program XPS Document Writer. Dokumenty XPS možno tvoriť aj zo súborov, ktoré obsahujú grafické objekty alebo ilustrácie, ktoré by sa pri tlači mohli zobraziť inak než v režime online. Rozdiel v zobrazení by mohli spôsobiť aj rôzne druhy monitorov.

Dokumenty XPS sa dajú jednoducho zdieľať, pretože sa dajú zobraziť na každom počítači s nainštalovaným zobrazovačom dokumentov XPS. Dokumenty sa zobrazia aj v prípade, že sa v počítači nenachádzajú programy použité na vytvorenie pôvodných dokumentov. Ďalšie informácie o dokumentoch XPS nájdete v téme Dokumenty XPS: najčastejšie otázky alebo na webovej lokalite Microsoft XML Paper Specification.

Tlač v programe XPS Document Writer

  1. Otvorte dokument alebo súbor, ktorý chcete tlačiť vo formáte .xps, a kliknite na tlačidlo Tlačiť. Vo väčšine programov sa možnosť tlače nachádza v ponuke Súbor.

  2. V dialógovom okne Tlač vyberte možnosť Microsoft XPS Document Writer.

  3. Ak chcete zobraziť dokument pomocou zobrazovač XPS po jeho vytlačení, kliknite na položku Preferencie, kliknite na kartu Dokumenty XPS, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Automaticky otvárať dokumenty XPS v zobrazovači XPSa potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Dokument alebo súbor vytlačte kliknutím na položku Tlačiť.

  5. Po zobrazení výzvy zadajte názov súboru a prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete súbor .xps uložiť. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Systém Windows ukladá v predvolenom nastavení súbory .xps do priečinka Dokumenty.

Ak po vytlačení súboru vo formáte .xps chcete zobraziť dokumenty XPS, prejdite na ne a otvorte ich. Dokument XPS môžete tlačiť, zdieľať, odoslať do komerčnej tlačiarne alebo iným ľuďom ľubovoľným spôsobom, ktorý uprednostňujete.

Tip

  • Ak chcete predísť problémom so zabezpečením, môžete pred odoslaním alebo zdieľaním k dokumentu XPS pripojiť digitálny podpis. Digitálny podpis identifikuje tvorcu dokumentu XPS a každý, kto ho prezerá, môže vidieť, či bol po pridaní digitálneho podpisu upravovaný. Pred zdieľaním dokumentu môžete pomocou povolení určiť, kto a ako dlho si môže dokument prezerať.Potrebujete ďalšiu pomoc?