Zmena oznámení o žiadostiach o priateľstvo, komentároch alebo označovaní fotografií

Môžete si vybrať, akým spôsobom budete dostávať oznámenia, keď vás ľudia požiadajú o priateľstvo, napíšu vám komentáre, označia vás na fotografiách atď. Môžete tiež vybrať, kam sa oznámenia odošlú.

Zmena prijímaných typov oznámení

  1. Prejdite na webovú stránku nastavenia oznámení.

    Možno bude potrebné prihlásiť sa pomocou konta Microsoft.

  2. V časti Oznámenia o aktualitách zo sociálnych sietí začiarknutím políčok vyberte, či chcete prijímať oznámenia o e-mailoch alebo oznámenia z Messengera.

  3. Ak chcete prijímať len určité typy oznámení, ťuknutím alebo kliknutím na položku Zobraziť typy aktualít zobrazíte úplný zoznam oznámení. Začiarknutím políčok vyberte, ktoré typy oznámení chcete prijímať.

  4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?