Asistent pre kompatibilitu programu: najčastejšie otázkyAsistent pre kompatibilitu programu automaticky zisťuje známe problémy s kompatibilitou v starších programoch.

Po spustení staršieho programu v systéme Windows 8.1 vás Asistent pre kompatibilitu programu v prípade problému upozorní a ponúkne jeho odstránenie pri ďalšom spustení programu. Ak je problém závažný, Asistent pre kompatibilitu programu vás na to môže upozorniť alebo zablokuje spustenie programu. V takom prípade budete mať možnosť vyhľadať možné riešenia v režime online.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa funkcie Asistent pre kompatibilitu programu.

Zobraziť všetko

Aké zmeny vykonáva Asistent pre kompatibilitu programu?

Závisí to od problému, ale v samotnom programe sa žiadne zmeny nevykonávajú. Asistent pre kompatibilitu programu môže napríklad automaticky odstrániť konflikty s funkciami vo Windowse alebo môže spustiť program v režime, ktorý je podobný predchádzajúcej verzii Windowsu.

Prečo sa zobrazuje Asistent pre kompatibilitu programu, ak inštalácia programu prebehla úspešne?

Asistent pre kompatibilitu programu sa môže zobraziť, ak sa program alebo ovládač správne nezaregistrovali. Počas inštalácie zariadenia sa to občas stáva. Ak sa program podarilo nainštalovať a funguje správne, ťuknutím alebo kliknutím na položku Tento program sa nainštaloval správne zavrite Asistenta pre kompatibilitu programu.

Ako sa táto funkcia zapína a vypína?

Na zapnutie alebo vypnutie Asistenta pre kompatibilitu programu môžete použiť skupinovú politiku. Ak chcete získať podrobné informácie o používaní skupinovej politiky, prejdite na webovú lokalitu Microsoft TechNet a vyhľadajte výraz „skupinová politika“.

Asistent pre kompatibilitu programu nemohol vyriešiť daný problém. Ako postupovať ďalej?

Môže sa stať, že Asistentovi pre kompatibilitu programu sa nepodarí zistiť alebo vyriešiť problém s kompatibilitou. V takomto prípade skúste použiť Poradcu pri riešení problémov s kompatibilitou programov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zabezpečenie kompatibility starších programov s touto verziou Windowsu.