Ochrana počítača pomocou hesla


Používanie zložitého hesla patrí medzi najdôležitejšie kroky, ktoré môžete vykonať na ochranu počítača pred hakermi a ostatnými nevítanými používateľmi. Ďalšie informácie o zložitých heslách sa nachádzajú v téme Tipy na vytváranie silných hesiel a prístupových fráz.

Ak ste sa prihlásili ako správca, môžete vytvoriť heslo pre ľubovoľné používateľské konto.

Kroky, ktoré by ste mali vykonať, sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sa počítač nachádza v doméne alebo v pracovnej skupine. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zisťovanie, či sa počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne v téme Aký je rozdiel medzi doménou, pracovnou skupinou a domácou skupinou?.

Zobraziť všetko

Tento počítač je v doméne

 1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a potom kliknete na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Spravovať používateľské kontá. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Na karte Používatelia kliknite na konto, pre ktoré chcete vytvoriť heslo, a potom kliknite na položku Vytvoriť nové heslo.

 4. Zadajte heslo do poľa Nové heslo, znova zadajte to isté heslo do poľa Potvrdiť nové heslo, kliknite na tlačidlo OK a potom znova kliknite na tlačidlo OK.

Môj počítač sa nachádza v pracovnej skupine

 1. Otvorte okno Používateľské kontá tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknete na položku Ovládací panel, kliknete na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny a potom kliknete na položku Používateľské kontá.
 2. Kliknite na položku Vytvoriť heslo.

  Ak je už vytvorené heslo pre toto používateľské konto, môžete ho zmeniť kliknutím na položku Zmeniť heslo.

 3. Zadajte heslo do poľa Nové heslo a potom zadajte to isté heslo aj do poľa Potvrdiť nové heslo.

 4. Ak chcete použiť pomôcku pre heslo, zadajte ju do poľa Pomôcka pre heslo.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť heslo.

  Dôrazne sa odporúča vytvoriť aj disketu na vytvorenie nového hesla, aby ste v prípade zabudnutia hesla nestratili prístup k svojim súborom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie diskety na vytvorenie nového hesla.Potrebujete ďalšiu pomoc?