Ochrana súborov pomocou šifrovania jednotiek BitLockerPomocou šifrovania jednotiek BitLocker môžete zabezpečiť súbory na celej jednotke. Šifrovanie BitLocker pomáha zabrániť hakerom v prístupe k systémovým súborom, ktoré potrebujú na zistenie vášho hesla, alebo v prístupe k vašej jednotke jej fyzickým vybratím z počítača a inštaláciou do iného počítača. Po zapnutí šifrovania sa môžete prihlasovať do Windowsu a používať svoje súbory zvyčajným spôsobom.

Poznámka

Zobraziť všetko

Zapnutie šifrovania BitLocker

Upozornenie

 • Pri prvom zapínaní šifrovania BitLocker nezabudnite vytvoriť kľúč na obnovenie. V opačnom prípade môžete natrvalo stratiť prístup k svojim súborom. Ďalšie informácie nájdete v téme Ak stratím svoje informácie na obnovenie, budú sa dať údaje chránené šifrovaním BitLocker obnoviť?

  Ak používate aplikáciu na čítanie obrazovky, nebudete počuť obrazovky šifrovania BitLocker, ktoré sa zobrazujú pred uvítacou obrazovkou, ako napríklad obrazovka šifrovania BitLocker na zadanie PIN kódu alebo obrazovka na obnovenie šifrovania BitLocker.

 1. Ak chcete otvoriť okno Šifrovanie jednotiek BitLocker, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie BitLocker, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Šifrovanie jednotiek BitLocker.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť šifrovanie BitLocker. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  Otvorí sa dialógové okno nastavenia šifrovania jednotiek BitLocker.

 3. Postupujte podľa pokynov.

Vypnutie alebo dočasné odstavenie šifrovania BitLocker

Šifrovanie BitLocker môžete dočasne odstaviť, napríklad ak potrebujete nainštalovať nový softvér, ktorý by inak šifrovanie BitLocker zablokovalo, a po skončení ho zasa obnoviť. Šifrovanie BitLocker môžete vypnúť aj úplne, čím sa jednotka dešifruje a odstráni sa všetka ochrana typu BitLocker.

 1. Ak chcete otvoriť okno Šifrovanie jednotiek BitLocker, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie BitLocker, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Šifrovanie jednotiek BitLocker.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete šifrovanie BitLocker dočasne odstaviť, ťuknite alebo kliknite na položku Pozastaviť ochranu. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu. Po dokončení ťuknite alebo kliknite na možnosť Áno.

  • Ak chcete šifrovanie BitLocker vypnúť a dešifrovať jednotku, ťuknite alebo kliknite na prepojenie Vypnúť šifrovanie BitLocker. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu. Po skončení ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vypnúť šifrovanie BitLocker.

Čo sa stane, ak na zašifrovanú jednotku pridám ďalšie súbory?

Nové súbory pridané na jednotku, ktorá používa šifrovanie BitLocker, sa automaticky zašifrujú. Ak ich však skopírujete na inú jednotku alebo do iného počítača, automaticky sa dešifrujú.

Kde možno používať šifrovanie BitLocker?

Šifrovanie BitLocker umožňuje zašifrovať jednotku, na ktorej je nainštalovaný Windows (jednotka operačného systému), ako aj pevné jednotky s údajmi (napríklad interné pevné disky). Pomocou funkcie BitLocker To Go zasa môžete zabezpečiť všetky súbory uložené na vymeniteľnej jednotke s údajmi (ako je napríklad externý pevný disk alebo kľúč USB).

Zobraziť všetko

Ak zašifrujete jednotku operačného systému

Šifrovanie BitLocker kontroluje pri spúšťaní počítača akékoľvek podmienky, ktoré by mohli predstavovať riziko zabezpečenia (napríklad zmenu v softvéri systému BIOS, ktorý spúšťa operačný systém pri zapnutí počítača, alebo zmeny v spúšťacích súboroch). Ak sa zistí potenciálne bezpečnostné riziko, šifrovanie BitLocker zablokuje jednotku s operačným systémom a na jej odomknutie budete potrebovať špeciálny kľúč na obnovenie pre šifrovanie BitLocker.

Jednotku operačného systému môžete pri zapnutí počítača odomknúť napríklad pomocou spúšťacieho kľúča alebo kódu PIN. Ďalšie informácie o spúšťacích kľúčoch a kódoch PIN a o ich fungovaní nájdete v téme Aký je rozdiel medzi heslom vlastníka modulu TPM, heslom obnovenia, kľúčom na obnovenie, heslom, kódom PIN, rozšíreným kódom PIN a spúšťacím kľúčom? Ďalšie informácie o module TPM nájdete v téme Aké sú výhody modulu TPM?

Ak zašifrujete jednotku s údajmi

Môžete vybrať spôsob, akým chcete odomknúť zašifrovanú jednotku s údajmi: pomocou hesla alebo karty Smart Card. V prípade pevných jednotiek s údajmi môžete takisto nastaviť, aby sa jednotka automaticky odomkla pri odomknutí počítača, pokiaľ je jednotka s operačným systémom chránená šifrovaním BitLocker. Vymeniteľné jednotky s údajmi šifrované pomocou funkcie BitLocker To Go môžete nastaviť na automatické odomknutie pri prihlásení do počítača.

Ďalšie informácie o vytvorení silného hesla nájdete v téme Heslá v systéme Windows: najčastejšie otázky.
Potrebujete ďalšiu pomoc?