Zoznam odkazov je aplikácia, v ktorej môžete sledovať obsah z webu alebo obľúbených aplikácií, ku ktorému sa chcete vrátiť neskôr. Vami zdieľaný obsah usporadúva v chronologickom poradí, zobrazuje názvy a obrázky obsahu, aby sa položky pridané do zoznamu odkazov dali v budúcnosti ľahšie nájsť.

Ak chcete mať istotu, že vždy používate najnovšiu verziu Zoznamu odkazov, prihláste sa do PC pomocou konta Microsoftzapnite automatické aktualizácie aplikácie.

Zobraziť všetko

Ako sa pridáva obsah do Zoznamu odkazov?

 1. Keď nájdete položku, ktorú chcete pridať do zoznamu, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zoznam odkazov. Zobrazí sa ukážka obsahu.

  Voliteľné:
  Ťuknite alebo kliknite na rozbaľovaciu ponuku s názvom Kategorizovať. Vyberte kategóriu položky alebo vytvorte novú kategóriu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať. Položka sa zobrazí v zozname v časti Dnes.

Prečo sa po otvorení kľúčového tlačidla Zdieľanie nezobrazuje ako možnosť Zoznam odkazov?

Ak sa po otvorení kľúčového tlačidla Zdieľanie nezobrazuje ako možnosť Zoznam odkazov, aplikácia alebo prehľadávač, ktoré používate, nepoužívajú zdieľanie do Zoznamu odkazov. Do Zoznamu odkazov nemôžete zdieľať obsah z počítačových aplikácií ani webových prehľadávačov na pracovnej ploche.

Položky však môžete do Zoznamu odkazov zdieľať z mnohých aplikácií z Windows Obchodu a z Internet Explorera, ak ste ho nastavili ako predvolený prehľadávač a otvorili z domovskej obrazovky.

Ako je Zoznam odkazov usporiadaný?

Zoznam odkazov zobrazuje najprv naposledy pridané položky a staršie položky zobrazuje na časovej osi, v ktorej sa môžete posúvať. Pri posúvaní v zozname vám s rozpoznávaním pridaného obsahu pomáhajú obrázky a názvy.

Zoznam môžete filtrovať aj podľa kategórie a naraz tak zobrazovať iba položky z konkrétnej kategórie.

Filtrovanie zoznamu podľa kategórie

 1. Potiahnite prstom z horného alebo dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na názov kategórie položiek, ktoré chcete zobraziť, alebo
  ťuknite alebo kliknite na položku Kategórie a potom ťuknite alebo kliknite na názov kategórie položiek, ktoré chcete zobraziť.

Na zobrazenie všetkých položiek v zozname sa môžete vrátiť potiahnutím prstom nahor z horného alebo dolného okraja a ťuknutím či kliknutím na položku Všetky položky.

V Zozname odkazov môžete vyhľadávať a nájsť konkrétny pridaný obsah. Môžete hľadať podľa názvu, súhrnu alebo názvu aplikácie, z ktorej obsah pochádza.

Ako spravovať kategórie?

V Zozname odkazov je na začiatok šesť predvolených kategórií – Financie, Jedlo, Zdravie, Správy, Šport a Cestovanie. Položky môžete premiestňovať z jednej kategórie do druhej, môžete pridávať nové kategórie a kategórie môžete tiež premenovávať a odstraňovať. Na spravovanie kategórií treba aplikáciu použiť v úplnom zobrazení.

Vytvorenie novej kategórie

 1. Potiahnite prstom z horného alebo dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kategórie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať ikona pridať nový.
 4. Zadajte názov novej kategórie. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie novej kategórie pre položku alebo skupinu položiek

 1. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položky, ktoré chcete kategorizovať.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kategorizovať.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nová kategória.

 4. Zadajte názov novej kategórie. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Zmena kategórie položky alebo skupiny položiek

 1. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na požadované položky.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kategorizovať.

 3. Ťuknite alebo kliknite na požadovanú kategóriu alebo
  ťuknite alebo kliknite na položku Nová kategória, zadajte názov kategórie, ktorú chcete vytvoriť, a ťuknite alebo kliknite na položku OK.

Vymazanie kategórie položky alebo skupiny položiek

 1. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na požadované položky.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vymazať kategóriu.

Premenovanie kategórie

 1. Potiahnite prstom z horného alebo dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na kategóriu, ktorú chcete premenovať.

 3. Potiahnite prstom z dolného okraja alebo ťuknite alebo kliknite na položku Premenovať kategóriu.

alebo

 1. Potiahnite prstom z horného alebo dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kategórie.

 3. Potiahnutím prstom nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Premenovať kategóriu.

Odstránenie kategórie a všetkých položiek v nej

 1. Potiahnite prstom z horného alebo dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na názov kategórie, ktorú chcete odstrániť.

 3. Potiahnite prstom z dolného okraja a ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť kategóriu.

alebo

 1. Potiahnite prstom z horného alebo dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kategórie.

 3. Potiahnutím prstom nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte kategórie, ktoré chcete odstrániť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť kategóriu.

Môžem s priateľmi zdieľať položky zo svojho zoznamu?

Položky, ktoré ste pridali do zoznamu, môžete zdieľať priamo zo Zoznamu odkazov.

 1. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položky, ktoré chcete zdieľať.

 2. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

 3. Vyberte, ako chcete položky zdieľať. Ak ich chcete odoslať napríklad poštou, ťuknite alebo kliknite na položku Pošta.

Ako dlho môžem položky ponechať v zozname?

Tak dlho, ako budete chcieť. Z dôvodu šetrenia miesta sa nebude po troch mesiacoch pri položkách zobrazovať obrázok. Stále sa však budú zobrazovať ich názvy a popisy a budete ich môcť otvárať zo zoznamu.

Ako odstránim položky zo zoznamu?

Položky zo zoznamu môžete odstrániť, keď sa rozhodnete, že ich už nechcete uchovávať.

Ak používate aplikáciu v úplnom zobrazení

 1. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku alebo položky, ktoré chcete odstrániť.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť. Položky sa odstránia zo zoznamu a presunú do priečinka Nedávno odstránené.

Ak máte aplikáciu zobrazenú ako zoznam vedľa inej aplikácie

 1. Potiahnite prstom cez obrazovku alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť. Položka sa odstráni zo zoznamu a presunie do priečinka Nedávno odstránené.

Ak chcete, položku môžete po odstránení znova pridať.

Pridanie položky späť po jej odstránení

 1. Potiahnite prstom z dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nedávno odstránené. Zobrazí sa zoznam všetkých položiek, ktoré ste odstránili v priebehu určitého časového obdobia – podľa predvoleného nastavenia za posledných 30 dní.

 3. Potiahnutím prstom alebo kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte položku, ktorú chcete pridať späť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať späť. Položka sa pridá do zoznamu.

Ak chcete položky odstrániť natrvalo, dá sa to. Na trvalé odstránenie položiek je aplikáciu potrebné použiť v úplnom zobrazení.

Trvalé odstránenie položiek

 1. Potiahnite prstom z dolného okraja.
  (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nedávno odstránené. Zobrazí sa zoznam všetkých položiek, ktoré ste odstránili v priebehu určitého časového obdobia – podľa predvoleného nastavenia za posledných 30 dní.

 3. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku alebo položky, ktoré chcete odstrániť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka

 • Predvolene sa obsah v priečinku Nedávno odstránené natrvalo odstráni po 30 dňoch.

Ako možno zmeniť čas, po uplynutí ktorého sa odstránené položky odstránia natrvalo?

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 3. Z rozbaľovacej ponuky vyberte, ako dlho chcete zachovať nedávno odstránené položky – 10 dní, 30 dní alebo 60 dní.

Ako môžem synchronizovať svoj Zoznam odkazov v rámci svojich zariadení s Windowsom?

Ak nastavíte PC na odporúčané nastavenia a prihlásite sa s kontom Microsoft, zoznam bude synchronizovaný predvolene.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia synchronizácie.

 3. Skontrolujte, či sú položky Nastavenia synchronizácie v tomto počítači a Údaje aplikácií nastavené na možnosť Zapnuté.

Poznámka

 • Synchronizovať nastavenie v rámci zariadení môžete len vtedy, ak ste prihlásení do PC s kontom Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Všetko o konte Microsoft.

Koľko položiek možno pridať do zoznamu?

Do zoznamu môžete pridať ľubovoľný počet položiek. Pri synchronizácii s viacerými zariadeniami však existuje obmedzenie počtu položiek a ak ho dosiahnete, zobrazí sa upozornenie, že nové pridané položky sa nebudú synchronizovať s ostatnými zariadeniami, kým natrvalo neodstránite niektoré položky zo zoznamu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?