Nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Media Center


Vďaka aplikácii Windows Media Center môžete nahrávať živé televízne vysielanie a filmy priamo do svojho počítača. K dispozícii je dokonca možnosť naplánovať nahrávanie v predstihu alebo automaticky nahrávať nové epizódy obľúbených televíznych seriálov.

Obrázok možnosti nahratého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center
Prístup k nahratým televíznym reláciám v aplikácii Media Center

Ak chcete nahrávať televízne vysielanie v aplikácii Media Center, potrebujete dve veci:

 • Televíznu kartu (zariadenie, ktoré sa pripája k počítaču cez internú alebo externú zásuvku pre prídavné zariadenia).

 • Zdroj televízneho signálu (napríklad TV anténu alebo zásuvku káblovej televízie).

Ak chcete zmeniť možnosti nahrávania, napríklad kvalitu a umiestnenie na ukladanie nahratých televíznych relácií, prečítajte si tému Nastavenie možností nahrávania v aplikácii Windows Media Center.

Existujú dva hlavné spôsoby ovládania aplikácie Media Center: pomocou myši a klávesnice alebo pomocou diaľkového ovládača aplikácie Media Center. V nasledujúcich postupoch sa vysvetľuje používanie myši a klávesnice s ovládacími prvkami prehrávania, ktoré sa zobrazujú pri pohnutí myšou.

Obrázok ovládacích prvkov prehrávania v aplikácii Windows Media Center
Ovládacie prvky prehrávania pri používaní myši na ovládanie aplikácie Media Center
Zobraziť všetko

Nahrávanie živého televízneho vysielania alebo filmu

Práve vysielanú televíznu reláciu alebo film si môžete nahrať. Keď tak spravíte, relácia sa nahrá od momentu, kedy ste nahrávanie spustili. Ak už napríklad sledujete reláciu za jej polovicou a až potom spustíte nahrávanie, nahratý záznam nebude obsahovať prvú polovicu.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
 2. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku TV a potom kliknite na položku Živé vysielanie.

 3. Počas vysielania programu pohýbte myšou, aby sa zobrazili ovládacie prvky prehrávania, a potom kliknite na položku NahraťObrázok tlačidla na nahrávanie.

Poznámka

 • Ak sa tlačidlo Nahrať nezobrazuje, dôvodom môže byť príliš malé okno aplikácie Media Center. V takom prípade zväčšite okno alebo prejdite do režimu zobrazenia na celej obrazovke kliknutím na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať v pravom hornom rohu.

Plánovanie nahrávaní pomocou TV programu

Nahrávania si môžete rýchlo naplánovať pri prehľadávaní TV programu s výpisom nadchádzajúcich televíznych relácií a filmov. Pokyny na nastavenie TV programu nájdete v téme Začíname pracovať s aplikáciou Windows Media Center v časti Konfigurácia televíznych kariet, televízneho signálu a TV programu.

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV a potom kliknite na položku TV program.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na program, ktorý chcete nahrať, a potom kliknutím na položku Nahrať naplánujte nahrávanie programu.

Plánovanie nahrávaní pomocou funkcie hľadania

V aplikácii Media Center môžete spustiť vyhľadávanie a nájsť televíznu reláciu alebo film, ktorý chcete nahrať.

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV a potom kliknite na položku Hľadať.

 2. Kliknite na kategóriu, podľa ktorej chcete vyhľadávať (napríklad podľa názvu), a potom podľa pokynov spustite hľadanie.

 3. Na stránke s výsledkami hľadania kliknite na televíznu reláciu alebo film, ktorý chcete nahrať, a potom kliknutím na položku Nahrať naplánujte nahrávanie programu.

Nahrávanie televízneho seriálu

Nahrávanie jednotlivých častí svojho obľúbeného televízneho seriálu nemusíte nastavovať každý týždeň, tento proces môžete automatizovať naplánovaním nahrávania celého seriálu.

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV a potom kliknite na položku TV program.

 2. Vyhľadajte televízny seriál, ktorý chcete nahrať, kliknite naň a potom kliknite na položku Nahrať seriál.

Tip

 • Ak na prehľadávanie TV programu používate diaľkový ovládač aplikácie Media Center, nahrávanie seriálu rýchlo naplánujete dvojitým stlačením tlačidla na nahrávanie.

Prehratie nahratého televízneho programu

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite do časti TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, kliknite na reláciu, ktorú chcete pozerať, a potom kliknite na položku Prehrať alebo Pokračovať.

 2. Ak chcete ovládať prehrávanie nahratého televízneho programu, pohnutím myšou zobrazte ovládacie prvky prehrávania a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Kliknutím na položku Pozastaviť  Obrázok tlačidla Pozastaviť dočasne pozastavte program. Zobrazí sa panel s časovým rozsahom znázorňujúcim čas, ktorý uplynul v nahratom zázname. Ak ste pripravení pokračovať v sledovaní programu tam, kde ste prestali, kliknite na položku PrehraťObrázok tlačidla Prehrať.
  • Posuňte jazdec, ktorý sa zobrazí nad ovládacími prvkami prehrávania, na iné miesto, od ktorého chcete nahratý program pozerať.

  • Ak si chcete niečo pozrieť znova, kliknite na položku Preskočiť naspäťObrázok tlačidla Preskočiť naspäť alebo Posunúť dozadu. Ak sa chcete v programe presunúť ďalej, kliknite na položku Rýchlo posunúť dopredu alebo Preskočiť dopreduObrázok tlačidla Preskočiť dopredu.
  • Kliknutím na tlačidlá na zvýšenie hlasitostiObrázok tlačidla na zvýšenie hlasitosti alebo na zníženie hlasitostiObrázok tlačidla na zníženie hlasitosti upravíte hlasitosť, kliknutím na tlačidlo StlmiťObrázok tlačidla Stlmiť zvuk zapnete alebo vypnete.
 3. Po dopozeraní nahratého programu pohnite myšou a kliknite na položku ZastaviťObrázok tlačidla Zastaviť.

Plánovanie nahrávania podľa kanála a času

Aplikáciu Media Center možno nastaviť tak, aby automaticky nahrala konkrétny kanál v konkrétnom čase.

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku TV a potom kliknite na položku Nahraté TV vysielanie.

 2. Kliknite na položku Pridať nahrávanie a potom kliknite na možnosť Kanál a čas.

 3. Na karte Kanál zadajte kanál, z ktorého chcete nahrávať.

 4. V časti Frekvencia kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus a určite, ako často chcete z tohto kanála nahrávať.
 5. Ak ste v prípade nastavenia Frekvencia vybrali možnosť Nahrať jedenkrát, v časti Dátum kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus a zadajte dátum nahrávania.
 6. Do poľa Začiatok zadajte čas, kedy sa má začať nahrávanie.

 7. Do poľa Koniec zadajte čas, kedy sa má nahrávanie skončiť.

 8. V časti Ponechať kliknite na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus a určite, ako dlho chcete uchovať nahratú reláciu.
 9. Kliknite na položku Nahrať.

Poznámka

 • Názov nahrávania naplánovaného podľa kanála a času možno zmeniť. Ak ho chcete zmeniť, prejdite na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center na položku TV, kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, na položku Pridať nahrávanie, ďalej na položku Kanál a čas, potom kliknite na položku Zmeniť názov a postupujte podľa pokynov.

Naplánovanie nahrávanie na základe kľúčových slov

Aplikáciu Media Center možno nastaviť na automatické nahrávanie televíznych relácií a filmov podľa kľúčových slov, ktoré sú k nim priradené. Tieto slová môžu zahŕňať meno herca alebo režiséra či slovo, ktoré je súčasťou názvu. Ak sa bude v budúcnosti vysielať televízny program alebo film, ktorý obsahuje zadané kľúčové slová, daný program sa automaticky nahrá.

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku TV a potom kliknite na položku Nahraté TV vysielanie.

 2. Kliknite na položky Pridať nahrávanie, Zoznam želaní alebo kľúčové slovo a potom kliknite na kategóriu kľúčového slova, ktoré chcete použiť na nahrávanie (napríklad Meno herca).

 3. Zadajte kľúčové slovo pre nahrávanie a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nahrávať programy podľa kľúčového slova, kliknite na dané kľúčové slovo vo výsledkoch hľadania.

  • Ak chcete nahrávať na základe presne zadaných slov, kliknite v položke Pridať do zoznamu želaných položiek na tlačidlo Nahrať všetky relácie s. Táto funkcia je užitočná, ak ste vo výsledkoch hľadania nenašli požadované kľúčové slovo, ale chcete nahrať programy na základe tohto kľúčového slova.

  • Ak ste v kroku 2 klikli na kategóriu Všeobecné kľúčové slovo a chcete nahrávať programy na základe kľúčového slova, kliknite na položku Uložiť.

 4. Kliknutím na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus v rôznych kategóriách upravte nastavenie, ktoré sa použije pre vlastné nahrávanie, kliknite na položku Nahrať a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie alebo odstránenie priečinkov, ktoré aplikácia Windows Media Center prehľadáva pri hľadaní nahratého televízneho vysielania

Do aplikácie Media Center môžete pridať priečinky, v ktorých sa má sledovať prítomnosť televíznych súborov. Ak má táto verzia aplikácie Media Center takéto súbory rozpoznať, súbory musia byť vo formáte Windows TV (.wtv) alebo Microsoft Recorded TV (.dvr-ms).

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku TV, na položku Nahrávanie a nakoniec kliknite na položku Knižnice médií.

 2. Pri pridávaní alebo odstraňovaní umiestnení, v ktorých aplikácia Media Center hľadá nahraté televízne vysielania, vykonajte tieto kroky.

Poznámka

 • V aplikácii Media Center je možné pozerať nahraté televízne súbory z viacerých umiestnení, nahrávať sa však bude vždy iba do jedného umiestnenia zadaného v časti Ukladací priestor pre nahrávanie.

Poznámky

 • Pri nahrávaní sa televízna relácia alebo film ukladá na pevný disk ako súbor Windows TV s príponou názvu súboru .wtv.

 • Na prehrávanie a zaznamenávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, môžete ju vo väčšine prípadov pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznej karty nájdete v téme Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača alebo sa obráťte na výrobcu počítača.

Identifikácia článku: MSW700049Potrebujete ďalšiu pomoc?