Keď v počítači odstránite súbor, súbor sa v skutočnosti premiestni do Koša, kde zostane dočasne uložený, kým Kôš nevyprázdnite. Takto máte možnosť obnoviť nechtiac odstránené súbory v ich pôvodných umiestneniach.

Ďalšie informácie o trvalom odstraňovaní súborov sa nachádzajú v téme Trvalé odstránenie súborov z Koša.

Pozrite si toto video a naučte sa obnoviť súbory z Koša. (0:50)

Obnovenie súborov z Koša

  1. Otvorte Kôš kliknutím dvakrát na položku Kôš na pracovnej ploche.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

    • Ak chcete obnoviť súbor, kliknite naň a potom na paneli s nástrojmi kliknite na položku Obnoviť položku.

    • Ak chcete obnoviť všetky súbory, uistite sa, že nie sú vybraté žiadne súbory a potom na paneli s nástrojmi kliknite na položku Obnoviť všetky položky.

    Súbory sa obnovia vo svojich pôvodných umiestneniach v počítači.

Obrázok tlačidla Obnoviť položku
Obnovenie položky z Koša

Poznámky

  • Ak odstránite súbor z umiestnenia, ktoré nie je vo vašom počítači (napríklad zo sieťového priečinka), súbor sa môže natrvalo odstrániť bez uloženia v Koši.

  • Ak Kôš nie je zobrazený na pracovnej ploche, prečítajte si tému Zobrazenie alebo skrytie Koša.Potrebujete ďalšiu pomoc?