Pomocou aplikácie Vzdialená pracovná plocha z Windows Obchodu sa môžete z počítača pripojiť k inému počítaču na inom mieste (vzdialenému počítaču). Môžete sa napríklad pripojiť k pracovnému počítaču z domáceho počítača a používať všetky aplikácie, súbory a sieťové prostriedky tak, ako keby ste sedeli za počítačom v práci.

Zobraziť všetko

Ako sa môžem pripojiť k inému počítaču pomocou aplikácie Vzdialená pracovná plocha?

Tieto pokyny slúžia na nastavenie počítača so systémomWindows 8.1. Informácie o nastavení počítača s Windowsom 7 alebo Windowsom Vista nájdete v téme Pripojenie k inému počítaču pomocou programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy. Ak chcete zobraziť inú verziu, použite rozbaľovaciu ponuku vedľa názvu.

Nastavenie vzdialeného počítača

 1. Prejdite do vzdialeného počítača.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz povoliť vzdialený a potom ťuknite alebo kliknite na položku Povoliť vzdialený prístup do počítača. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti systému v časti Vzdialená pracovná plocha skontrolujte, či je vybraté tlačidlo Povoliť vzdialené pripojenia k tomuto počítaču. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v otázke Aké typy pripojení vzdialenej pracovnej plochy povoliť? v tejto téme.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať používateľov a potom v dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

 5. V dialógovom okne Používatelia alebo Skupiny – výber vykonajte nasledujúce kroky:

  • Ak chcete vybrať umiestnenie, v ktorom sa má vyhľadávať, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Umiestnenia a vyberte umiestnenie, v ktorom chcete vyhľadávať.

  • Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte meno používateľa alebo meno osoby, ktorú chcete pridať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Dané meno sa pridá do zoznamu osôb, ktoré sa môžu pripojiť k tomuto počítaču.

 6. Uistite sa, že poznáte celý názov počítača. Budete ho musieť zadať do aplikácie Vzdialená pracovná plocha pri vzdialenom pripojení k tomuto počítaču. Zistenie celého názvu počítača:

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

  2. Celý názov počítača nájdete v časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny.

 7. Vypnite režim spánku a dlhodobého spánku vo vzdialenom počítači. Treba skontrolovať, či sú režimy spánku a dlhodobého spánku nastavené na možnosť Nikdy, pretože k počítaču, ktorý je v režime spánku alebo dlhodobého spánku, sa nedá pripojiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky.

Pripojenie k vzdialenému počítaču prostredníctvom aplikácie Vzdialená pracovná plocha

 1. V lokálnom počítači spustite aplikáciu Vzdialená pracovná plocha. (Ak aplikáciu nemôžete nájsť, môžete ju nainštalovať z Windows Obchodu.)

 2. Zadajte celý názov vzdialeného počítača a ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť.

Poznámka

K akým počítačom sa možno pripojiť pomocou aplikácie Vzdialená pracovná plocha?

Na vytvorenie pripojenia môžete použiť počítač so systémom Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1. Môžete sa však pripojiť len k počítačom, v ktorých sa používajú nasledujúce operačné systémy Windows:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional,

 • Windows 7 Enterprise,

 • Windows 7 Ultimate,

 • Windows Vista Business,

 • Windows Vista Ultimate,

 • Windows Vista Enterprise,

 • Windows XP Professional.

Prečo sa nedá pripojiť k vzdialenému počítaču?

Nižšie sú uvedené niektoré možné riešenia bežných problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri pokuse o pripojenie k vzdialenému počítaču. Ak vám tieto riešenia nepomôžu, ďalšiu pomoc nájdete na webovej lokalite Microsoft Community .

 • Vzdialený počítač sa nedá nájsť. Ak sa zobrazí táto chyba, obráťte sa na správcu systému vzdialeného počítača, uistite sa, že máte správny názov počítača, a potom skontrolujte, či ste názov zadali správne. Ak sa stále nedá pripojiť, skúste namiesto názvu vzdialeného počítača zadať jeho IP adresu.

 • Vyskytol sa problém so sieťou. Uistite sa, že sú splnené nasledujúce podmienky:

  • smerovač je zapnutý (iba domáce siete),

  • ethernetový kábel je pripojený k sieťovému adaptéru (iba drôtové siete),

  • prepínač bezdrôtovej komunikácie v počítači je zapnutý (iba prenosné počítače v bezdrôtových sieťach),

  • sieťový adaptér funguje.

  Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na osobu, ktorá nastavovala sieť.

 • Port vzdialenej pracovnej plochy môže byť zablokovaný bránou firewall v lokálnom alebo vzdialenom počítači. Ak chcete povoliť komunikáciu vzdialenej pracovnej plochy cez bránu Windows Firewall, vykonajte tieto kroky v jednom alebo oboch počítačoch:

  1. Ak chcete spustiť aplikáciu Windows Firewall, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie firewall, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Windows Firewall.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Povoliť aplikácii alebo funkcii vstup cez bránu Windows Firewall .

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  4. V časti Povolené aplikácie a funkcie vyberte možnosť Vzdialená pracovná plocha a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  Ak používate inú bránu firewall, port pre vzdialenú pracovnú plochu (obvykle 3389) musí byť otvorený.

 • Vo vzdialenom počítači možno nie sú povolené vzdialené pripojenia. Ak chcete vyriešiť tento problém, pozrite si otázku Ako sa môžem pripojiť k inému počítaču pomocou aplikácie Vzdialená pracovná plocha? v tejto téme.

 • Je možné, že vzdialený počítač povoľuje pripojenie len tých počítačov, v ktorých je zapnuté overovanie na úrovni siete. Ďalšie informácie nájdete v tejto téme pod otázkou Aké typy pripojení vzdialenej pracovnej plochy povoliť?

 • Vzdialený počítač je možno vypnutý. Pripojiť sa nemožno k počítaču, ktorý je vypnutý, v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku. Preto ak vzdialený počítač podporuje režim dlhodobého spánku, presvedčte sa, či sú režimy spánku a dlhodobého spánku vo vzdialenom počítači nastavené na možnosť Nikdy. Ďalšie informácie nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky.

Poznámka

 • Ak sa zobrazuje prihlasovacia obrazovka vzdialeného počítača, ale nemôžete sa prihlásiť, je možné, že ste vo vzdialenom počítači neboli pridaní do skupiny Users vzdialenej pracovnej plochy alebo do skupiny so správcovskými právami. O vykonanie tohto kroku požiadajte správcu systému.

Ako zmeniť nastavenia vzdialenej pracovnej plochy?

Je možné zmeniť rôzne nastavenia vzdialeného pripojenia, napríklad používanie vzdialených zariadení ako tlačiarne, schránky a zvukové zariadenia a zmeniť rýchlosť dotykového ukazovateľa.

Zmena nastavenia pre všetky vzdialené počítače

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie pripojenia.

Zmena nastavenia pre konkrétny vzdialený počítač

 1. Na domovskej obrazovke aplikácie potiahnutím prstom vyberte miniatúru požadovaného počítača alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť a vypnite možnosť Pre všetky vzdialené počítače použiť tie isté nastavenia.

 3. Zmeňte požadované nastavenia.

Ako otvoriť domovskú obrazovku, kľúčové tlačidlá alebo dotykovú klávesnicu vo vzdialenom počítači?

Existuje niekoľko spôsobov na vyvolanie príkazov aplikácie vzdialeného počítača v aplikácii Vzdialená pracovná plocha, v ktorej sa nachádzajú ikony pre domovskú obrazovku, kľúčové tlačidlá a dotyková klávesnica.

 • Kliknutie pravým tlačidlom myši v hornej časti obrazovky

 • Potiahnutie prstom z horného alebo dolného okraja (keď je vzdialená relácia v režime zobrazenia na celú obrazovku)

 • Ťuknutie alebo kliknutie na panel pripojenia

 • Stlačenie klávesu s logom Windows Kláves s logom Windows + Z

Aké typy Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy povoliť?

Ak sa chcete vy alebo niekto iný pripojiť k vzdialenému počítaču, najskôr si treba vybrať príslušné nastavenie pripojenia vo vzdialenom počítači. Ak chcete zmeniť nastavenia vzdialeného počítača, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

 2. Kliknite na položku Nastavenie vzdialeného prístupu. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Sú dve možnosti nastavenia vzdialeného prístupu:

 • Nepovoliť vzdialené pripojenia k tomuto počítaču. Výberom tejto možnosti zabránite iným osobám, aby sa na diaľku pripojili k vášmu počítaču.

 • Povoliť vzdialené pripojenia k tomuto počítaču. Výberom tejto možnosti povolíte vzdialené pripojenia k vášmu počítaču.

  Ak viete, že používatelia pripájajúci sa k vášmu počítaču používajú vo svojich počítačoch Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1, začiarknite políčko Povoliť pripojenia iba z počítačov so spustenou službou Vzdialená pracovná plocha s overením na úrovni siete (odporúča sa). Tieto verzie Windowsu využívajú overenie na úrovni siete, ktoré predstavuje metódu overenia, ktorá sa zrealizuje pred nadviazaním úplného spojenia a zobrazením prihlasovacej obrazovky. Vzdialený počítač tak možno chrániť pred hakermi a škodlivým softvérom.

Dá sa aplikácia Vzdialená pracovná plocha používať na viacerých monitoroch?

Nie. Jednu vzdialenú reláciu nemožno zobraziť na viacerých monitoroch a domovská obrazovka a aplikácie z Windows Obchodu (napríklad aplikácia Vzdialená pracovná plocha) môžu byť naraz otvorené len na jednej obrazovke. Preto nemožno naraz zobraziť viac než jednu reláciu. Ak sa chcete pripojiť k viac než jednému počítaču a zobraziť ich zároveň na viacerých monitoroch alebo chcete mať viaceré vzdialené okná na jednej obrazovke, môžete použiť aplikáciu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy na pracovnej ploche.

Potrebujete ďalšiu pomoc?