Pomocou pripojenia vzdialenej pracovnej plochy sa môžete pripojiť z jedného počítača k inému počítaču na inom mieste (vzdialený počítač). Môžete sa napríklad pripojiť k pracovnému počítaču z domáceho počítača a používať všetky aplikácie, súbory a sieťové prostriedky tak, ako keby ste sedeli za počítačom v práci.

Zobraziť všetko

Ako sa môžem pripojiť k inému počítaču pomocou pripojenia vzdialenej pracovnej plochy?

 1. Povoľte v nastaveniach vzdialeného počítača vzdialené pripojenia.

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz vzdialená pracovná plocha a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať používateľov, ktorí môžu používať vzdialenú pracovnú plochu. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  3. V dialógovom okne Vlastnosti systému vyberte v časti Vzdialená pracovná plocha možnosť Povoliť vzdialené pripojenia k tomuto počítaču.

  4. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať používateľov a potom v dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

  5. V dialógovom okne Používatelia alebo Skupiny – výber vykonajte nasledujúce kroky:

   1. Ak chcete vybrať umiestnenie, v ktorom sa má vyhľadávať, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Umiestnenia a vyberte umiestnenie, v ktorom chcete vyhľadávať.

   2. Do poľa Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať zadajte meno používateľa alebo meno osoby, ktorú chcete pridať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Dané meno sa pridá do zoznamu osôb, ktoré sa môžu pripojiť k tomuto počítaču.

 2. Taktiež, ak sa chcete pripojiť k vzdialenému počítaču, musíte poznať celý jeho názov.

  1. Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

  2. Celý názov počítača je uvedený v časti Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny.

 3. Ďalej nastavte režim spánku a dlhodobého spánku na hodnotu Nikdy, pretože k počítaču, ktorý je v režime spánku alebo dlhodobého spánku, sa nedá pripojiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky

 4. Nakoniec do programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy na lokálnom počítači zadajte celý názov vzdialeného počítača.

Poznámka

 • Vzdialené pripojenia môžete povoliť len k počítačom s určitými operačnými systémami Windows. Ďalšie informácie nájdete v ďalšej časti K akým počítačom sa možno pripojiť pomocou Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy?

K akým počítačom sa možno pripojiť pomocou Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy?

Na vytvorenie pripojenia môžete použiť počítač s ľubovoľným vydaním systémov Windows XP, Windows Vista a Windows 7 alebo počítač so systémami Windows 8, Windows RT, Windows 8.1, alebo Windows RT 8.1. Vo vzdialenom počítači ale musí byť niektorý z týchto operačných systémov Windows:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Ako sa pripojím k pracovnému počítaču?

K pracovnému počítaču sa môžete pripojiť z iného pracovného počítača alebo z domáceho počítača. Do počítača sa môže naraz prihlásiť len jeden používateľ. Ak váš pracovný počítač používa niekto iný a prihlásite sa, automaticky tým daného používateľa odhlásite. Po spustení vzdialeného pripojenia tiež brána Windows Firewall automaticky otvorí požadovaný port. Ak používate inú bránu firewall, port pre vzdialenú pracovnú plochu (zvyčajne port 3389) musí byť otvorený.

Pripojenie z pracovného počítača k inému pracovnému počítaču

 1. Ak chcete otvoriť program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz mstsc a potom ťuknite alebo kliknite na položku mstsc.

 2. Zadajte názov pracovného počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť. (Namiesto názvu počítača môžete zadať aj IP adresu)

Pripojenie z domáceho počítača k pracovnému počítaču

Ak sa chcete z domáceho počítača pripojiť k pracovnému počítaču, musíte sa pripojiť k podnikovej sieti. Môžete to urobiť jedným z dvoch spôsobov (ak si nie ste istí, ktorý spôsob použiť, obráťte sa na správcu systému):

 • Virtuálna súkromná sieť (VPN). Siete VPN umožňujú pripojenie počítačov k rozsiahlym sieťam (zvyčajne podnikovým) cez internet. Pred začatím požiadajte správcu IT o názov servera VPN.

  1. Ak chcete otvoriť Sprievodcu pripojením na Internet, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Centrum sietí, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Centrum sietí. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť nové pripojenie alebo sieť a potom na položku Pripojiť sa k pracovisku.

  2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  3. Ak chcete otvoriť program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz mstsc a potom ťuknite alebo kliknite na položku mstsc.

  4. Zadajte názov pracovného počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť. (Namiesto názvu počítača môžete zadať aj IP adresu.)

 • Server brány vzdialenej pracovnej plochy (brány RD). Server brány vzdialenej pracovnej plochy pomáha používateľom pripojiť sa k pracovným počítačom v podnikovej sieti z ľubovoľného počítača s internetovým pripojením, a to aj v prípade, ak jednotlivé siete používajú iné protokoly. Pamätajte, že správca systému nemusí povoliť zmeny nastavenia servera brány vzdialenej pracovnej plochy.

  1. Ak chcete otvoriť program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz mstsc a potom ťuknite alebo kliknite na položku mstsc.

  2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zobraziť možnosti, ťuknite alebo kliknite na kartu Rozšírené a potom v časti Pripojiť z ľubovoľného miesta ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenie.

  3. Vyberte prepínač Použiť tieto nastavenia servera brány RD a zadajte názov servera (tieto informácie vám poskytne správca systému).

  4. V poli Metóda prihlásenia vyberte jednu z nasledujúcich možností:

   • Umožniť vybrať neskôr. Po výbere tejto možnosti si môžete pri pripájaní vybrať spôsob prihlásenia.

   • Požadovať heslo (overenie NTLM). Po výbere tejto možnosti sa pri pripájaní zobrazí výzva na zadanie hesla.

   • Karta Smart Card. Po výbere tejto možnosti sa pri pripájaní zobrazí výzva na vloženie karty Smart Card.

  5. Ak chcete zrýchliť pripojenie, začiarknite políčko Vynechať server brány RD v prípade lokálnych adries.

   Táto možnosť sa odporúča preto, lebo ak sa server brány nachádza v inej sieti než vy, nebudete sa môcť pripojiť k počítačom v danej sieti.

  6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK, ťuknite alebo kliknite na kartu Všeobecné, zadajte názov počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť. (Namiesto názvu počítača môžete zadať aj IP adresu.)

Ako možno otvoriť domovskú obrazovku a kľúčové tlačidlá počas pripojenia k vzdialenému počítaču so systémom Windows 8.1 z počítača so systémom Windows 8.1?

Ak chcete otvoriť domovskú obrazovku, kľúčové tlačidlá a naposledy použité aplikácie alebo použiť Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy zároveň s inými aplikáciami, použite panel pripojenia, ktorý sa zobrazuje v hornej časti obrazovky.
Ponuka kľúčových tlačidiel na paneli pripojenia
Ponuka kľúčových tlačidiel na paneli pripojenia

Poznámka

 • Ak okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nie je maximalizované, domovská obrazovka, kľúčové tlačidlá a ďalšie možnosti sa zobrazia až po kliknutí na ikonu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy v ľavej hornej časti okna.

Prečo sa nemôžem pripojiť pomocou Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy?

Nižšie sú uvedené niektoré možné riešenia bežných problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri pokuse o pripojenie k vzdialenému počítaču. Ak vám tieto riešenia nepomôžu, ďalšiu pomoc nájdete na webovej lokalite Microsoft Community.

 • Vzdialený počítač sa nedá nájsť. Ak sa zobrazí táto chyba, obráťte sa na správcu systému vzdialeného počítača, uistite sa, že máte správny názov počítača, a potom skontrolujte, či ste názov zadali správne. Ak sa stále nedá pripojiť, skúste namiesto názvu vzdialeného počítača zadať jeho IP adresu.

 • Vyskytol sa problém so sieťou. Uistite sa, že sú splnené nasledujúce podmienky:

  • smerovač je zapnutý (iba domáce siete),

  • ethernetový kábel je pripojený k sieťovému adaptéru (iba drôtové siete),

  • prepínač bezdrôtovej komunikácie na počítači je zapnutý (iba prenosné počítače v bezdrôtových sieťach),

  • sieťový adaptér funguje.

  Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na osobu, ktorá nastavovala sieť.

 • Port vzdialenej pracovnej plochy môže byť zablokovaný bránou firewall. Ak používate Windows Firewall, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete spustiť aplikáciu Windows Firewall, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz firewall a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Firewall.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Povoliť aplikácii alebo funkcii vstup cez bránu Windows Firewall.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  4. V časti Povolené aplikácie a funkcie vyberte možnosť Vzdialená pracovná plocha a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  Ak používate inú bránu firewall, port pre vzdialenú pracovnú plochu (obvykle 3389) musí byť otvorený.

 • Vo vzdialenom počítači možno nie sú povolené vzdialené pripojenia. Ak chcete vyriešiť tento problém, pozrite si otázku Ako sa môžem pripojiť k inému počítaču pomocou pripojenia vzdialenej pracovnej plochy? v tejto téme.

 • Je možné, že vzdialený počítač povoľuje pripojenie len tých počítačov, v ktorých je zapnuté overovanie na úrovni siete. Ďalšie informácie nájdete v tejto téme pod otázkou Aké typy Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy povoliť?

 • Vzdialený počítač je možno vypnutý. K počítaču, ktorý je vypnutý, v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku, sa nemôžete pripojiť, preto musia byť nastavenia spánku a dlhodobého spánku vo vzdialenom počítači sú nastavené na možnosť Nikdy (režim dlhodobého spánku nie je k dispozícii vo všetkých počítačoch). Ďalšie informácie nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky.

Poznámka

 • Ak sa zobrazuje prihlasovacia obrazovka vzdialeného počítača, ale nemôžete sa prihlásiť, je možné, že ste vo vzdialenom počítači neboli pridaní do skupiny Users vzdialenej pracovnej plochy alebo do skupiny so správcovskými právami. O vykonanie tohto kroku požiadajte správcu systému.

Ako možno zmeniť nastavenia Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy?

Môžete zmeniť rôzne nastavenia vzdialeného pripojenia vrátane veľkosti pracovnej plochy vzdialeného počítača, zvuku a rýchlosti pripojenia.

 1. Ak chcete otvoriť program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz mstsc a potom ťuknite alebo kliknite na položku mstsc.

 2. Zadajte názov počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 3. Pred pripojením ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zobraziť možnosti a vykonajte požadované zmeny na kartách Zobrazenie, Lokálne prostriedky, Programy, Výkon a Rozšírené.

 4. Ak chcete tieto nastavenia uložiť aj pre budúce pripojenia, ťuknite alebo kliknite na kartu Všeobecné a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Prečo sa nedajú zmeniť niektoré nastavenia Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy?

Tieto nastavenia môže spravovať správca systému. Požiadajte ho o ďalšie informácie.

Aké typy Pripojenia vzdialenej pracovnej plochy povoliť?

Ak sa chcete vy alebo niekto iný pripojiť k vzdialenému počítaču, najskôr si treba vybrať príslušné nastavenie pripojenia vo vzdialenom počítači. Ak chcete zmeniť nastavenia vzdialeného počítača, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

 2. Kliknite na položku Nastavenie vzdialeného prístupu. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Sú dve možnosti nastavenia vzdialeného prístupu:

 • Nepovoliť vzdialené pripojenia k tomuto počítaču. Výberom tejto možnosti zabránite iným osobám, aby sa na diaľku pripojili k vášmu počítaču.

 • Povoliť vzdialené pripojenia k tomuto počítaču. Výberom tejto možnosti povolíte vzdialené pripojenia k vášmu počítaču.

  Ak viete, že používatelia pripájajúci sa k vášmu počítaču používajú vo svojich počítačoch Windows 7, Windows 8 alebo Windows 8.1, začiarknite políčko Povoliť pripojenia iba z počítačov so spustenou službou Vzdialená pracovná plocha s overením na úrovni siete (odporúča sa). Tieto verzie Windowsu využívajú overenie na úrovni siete, ktoré predstavuje metódu overenia, ktorá sa zrealizuje pred nadviazaním úplného spojenia a zobrazením prihlasovacej obrazovky. Vzdialený počítač tak možno chrániť pred hakermi a škodlivým softvérom.