Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy je technológia, ktorá umožňuje použiť lokálny počítač (označovaný aj ako klientsky počítač) na pripojenie k vzdialenému počítaču (označovanému aj ako hostiteľský počítač) nachádzajúcemu sa na inom mieste. Môžete sa napríklad pripojiť k pracovnému počítaču z domáceho počítača a získať prístup k všetkým programom, súborom a sieťovým prostriedkom tak, ako keby ste sedeli za počítačom v práci. Programy v práci môžete nechať spustené a po príchode domov môžete vidieť pracovnú plochu svojho počítača v práci na domácom počítači s tými istými spustenými programami.

Ak chcete spustiť video, kliknite na prepojenie Obrázok tlačidla PrehraťVideo: Access another computer using Remote Desktop.

Táto téma obsahuje niektoré bežné otázky týkajúce sa programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Zobraziť všetko

Ktoré vydania systému Windows 7 obsahujú program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy obsahujú všetky vydania systému Windows 7.

 • V každom vydaní systému Windows 7 je možné použiť program Vzdialená pracovná plocha na vytvorenie pripojenia.

 • Môžete sa pripojiť k počítačom so systémom Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate alebo Windows 7 Enterprise.

 • Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nie je možné použiť na pripojenie k počítačom so systémom Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic alebo Windows 7 Home Premium.

Ako povolím vzdialené pripojenia v počítači, ku ktorému sa chcem pripojiť?

Ak sa v počítači, ku ktorému sa chcete pripojiť, používa systém Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate alebo Windows 7 Enterprise, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Nastavenie vzdialeného prístupu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti systému vyberte v časti Vzdialená pracovná plocha jednu z troch možností a potom kliknite na tlačidlo Vybrať používateľov.

  Ak ste na počítači prihlásení ako správca, vaše aktuálne používateľské konto sa automaticky pridá do zoznamu vzdialených používateľov, takže môžete vynechať nasledujúce dva kroky.

 4. V dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V dialógovom okne Výber používateľov a skupín vykonajte nasledujúce kroky:

  • Ak chcete určiť miesto vyhľadávania, kliknite na tlačidlo Umiestnenia a vyberte umiestnenie, v ktorom chcete vyhľadávať.

  • V časti Zadajte názvy objektov, ktoré chcete vybrať napíšte meno používateľa, ktorého chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Meno sa zobrazí v zozname používateľov v dialógovom okne Používatelia vzdialenej pracovnej plochy.

Poznámky

 • K počítaču, ktorý sa nachádza v režime spánku alebo dlhodobého spánku, sa nemôžete pripojiť. Skontrolujte, či je režim spánku alebo dlhodobého spánku na vzdialenom počítači nastavený na možnosť Nikdy. (Režim dlhodobého spánku nie je k dispozícii vo všetkých počítačoch.) Informácie o vykonaní týchto zmien sa nachádzajú v téme Zmena, vytvorenie alebo odstránenie plánu napájania (schémy napájania).

 • Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy nie je možné použiť na pripojenie k počítaču so systémom Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic alebo Windows 7 Home Premium.

 • Informácie o umožnení pripojení z počítača mimo vašej domácej siete získate na webovej lokalite pomoci a technickej podpory pre systém Windows po vyhľadaní slovného spojenia „umožnenie pripojenia vzdialenej plochy, ktorá nie je súčasťou domácej siete“.

Ako možno zmeniť nastavenia programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

 1. Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy môžete otvoriť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy a v zozname výsledkov potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Do poľa Počítač zadajte názov počítača, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 3. Pred pripojením kliknite na tlačidlo Možnosti a vykonajte požadované zmeny na kartách Zobrazenie, Lokálne prostriedky, Programy, Výkon a Rozšírené.

  Poznámka

  • Ak chcete tieto nastavenia uložiť aj pre budúce pripojenia, kliknite na kartu Všeobecné a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Prečo sa nedajú zmeniť niektoré nastavenia funkcie Vzdialená pracovná plocha?

Správca systému riadi tieto nastavenia prostredníctvom politiky skupiny.

Čo je celý názov počítača?

Celý názov počítača, ktorý sa označuje aj ako úplný názov domény (FQDN), obsahuje názov hostiteľa (počítača), názov domény a všetky domény vyššej úrovne. Celý názov počítača s názvom „host“ môže byť napríklad host.example.microsoft.com.

Ktoré vydania systému Windows 7 obsahujú podporu viacerých monitorov pre program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

Vo vydaniach Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise podporuje program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy vo vzdialenej relácii používanie viacerých monitorov s vysokým rozlíšením. Ak chcete, aby pracovná plocha vzdialeného počítača používala viaceré monitory, postupujte nasledovne:

 1. Program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy môžete otvoriť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy a v zozname výsledkov potom kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na kartu Zobrazenie.

 3. Začiarknite políčko Použiť všetky monitory pre vzdialenú reláciu a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Poznámky

 • Táto funkcia sa niekedy nazýva kontinuálne rozlíšenie. Na zapnutie a vypnutie rozloženého režimu celej obrazovky slúži klávesová skratka Ctrl+Alt+Break.

 • Ak v relácii vzdialenej pracovnej plochy používate viaceré monitory, nie je možné používať skladanie pracovnej plochy. Skladanie pracovnej plochy poskytuje v reláciách vzdialenej pracovnej plochy prvky používateľského rozhrania Aero, napríklad priehľadné okná.

Ako sa dá zmeniť port pre príjem programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy?

Vyššiu úroveň zabezpečenia je možné dosiahnuť zmenou portu, ktorý program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy používa (alebo na ktorom „načúva“), namiesto štandardného portu 3389. Po prihlásení zadajte názov vzdialeného počítača, dvojbodku a nové číslo portu (napríklad Počítač1:3390). Pokyny týkajúce sa trvalej zmeny sa nachádzajú téme Zmena načúvacieho portu pre funkciu Vzdialená pracovná plocha na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft.