Odstránenie položiek z knižnice prehrávača Windows Media Player


Táto téma popisuje postup odstraňovania súborov a zariadení z knižnice prehrávača Windows Media Player. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Odstránenie súboru z knižnice prehrávača

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite pravým tlačidlom na položku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Ak chcete vybrať viacero susediacich položiek v zozname, podržte počas vyberania stlačený kláves Shift. Ak chcete vybrať nesusediace položky, podržte počas vyberania stlačený kláves Ctrl.

 3. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Odstrániť iba z knižnice

   Táto možnosť odstráni prepojenie na súbor z knižnice prehrávača, no neodstráni príslušný súbor z počítača.

  • Odstrániť z knižnice aj z počítača

   Táto možnosť odstráni prepojenie na súbor z knižnice prehrávača a odstráni aj príslušný súbor z počítača.

  Poznámka

  • Ak ste predtým v tejto výzve začiarkli políčko Toto hlásenie už nezobrazovať a chcete zmeniť spôsob, akým bude prehrávač odstraňovať súbory v budúcnosti, vykonajte nasledovné:

   1. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Možnosti.

   2. Kliknite na kartu Knižnica, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Po odstránení z knižnice odstrániť súbory aj z počítača.

Odstránenie zariadenia z knižnice prehrávača

Ak už viac nechcete synchronizovať zariadenie s prehrávačom, môžete ho odstrániť z knižnice prehrávača. V prehrávači sa tým odstránia všetky informácie o zariadení, vrátane zoznamu súborov, ktoré sa s ním synchronizujú.

 1. Odpojte zariadenie z počítača.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V knižnici prehrávača kliknite na navigačnej table pravým tlačidlom na zariadenie, ktoré chcete odstrániť, ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku Ukončiť synchronizačné partnerstvo.

  PoznámkyPotrebujete ďalšiu pomoc?