Odstránenie programov typu spyware z počítača


Ak máte v počítači spyware alebo iný potenciálne nežiaduci softvér, na jeho odstránenie by ste mali použiť nástroj na zisťovanie a odstraňovanie spyware. Spyware sa môžete pokúsiť odstrániť aj manuálne. Na úplné odstránenie spyware alebo iného potenciálne nežiaduceho softvéru môže byť potrebné viackrát použiť obidve tieto metódy.

Použitie nástroja na zisťovanie a odstraňovanie spyware

Program Windows Defender je súčasťou tejto verzie systému Windows a pomáha chrániť počítač pred napadnutím programami typu spyware a iným potenciálne nežiaducim softvérom. Keď je program Windows Defender zapnutý, oznámi vám, keď sa spyware alebo iný nežiaduci softvér pokúsi spustiť alebo nainštalovať v počítači. Pri každej zistenej položke sa môžete rozhodnúť ju ignorovať, umiestniť do karantény (premiestniť do iného umiestnenia v počítači, z ktorého sa nedá spustiť) alebo odstrániť. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie programov typu spyware a iného nežiaduceho softvéru.

Nástroje na zisťovanie spyware sú často súčasťou antivírusových programov. Ak už máte nainštalovaný antivírusový program, skontrolujte, či program zahŕňa funkcie na ochranu proti spyware alebo či je ich možné pridať ako aktualizáciu, a potom počítač pravidelne kontrolujte. Ďalšie informácie o spyware nájdete online na webovej lokalite Microsoft Security (stránka môže byť v angličtine).

Manuálne odstránenie spyware

Odstránenie spyware môže byť niekedy problematické. Ak vás program na ochranu pred spyware upozorní, že spyware nevie odstrániť, postupujte podľa pokynov daného programu. Ak to nepomôže, vyskúšajte nasledovné možnosti:

 • Skúste nainštalovať antivírusový program alebo iný program na ochranu pred spyware. Množstvo antivírusových programov poskytuje aj ochranu pred spyware.

 • Skontrolujte, či zoznam Programy a súčasti neobsahuje položky, ktoré nepatria do počítača.

  Túto metódu používajte s mimoriadnou opatrnosťou. Ovládací panel obsahuje veľa programov a väčšina z nich nepatrí medzi spyware. Mnohé programy typu spyware používajú špeciálne metódy inštalácie, aby sa nezobrazili v zozname Programy a súčasti. V programe typu spyware je niekedy k dispozícii aj možnosť na jeho odinštalovanie a program je možné odstrániť aj takto. Odstráňte len tie programy, ktoré ste spoľahlivo identifikovali ako spyware. Neodstraňujte programy, ktoré by ste si chceli ponechať, hoci ich nepoužívate často. Ďalšie informácie nájdete v téme Odinštalovanie alebo zmena programu.

 • Preinštalujte systém Windows.

  Niektoré programy spyware sa môžu maskovať tak dobre, že nie je možné ich odstrániť. Ak nachádzate dôkazy o prítomnosti spyware aj po pokusoch o jeho odstránenie pomocou programu na ochranu pred spyware alebo po jeho odinštalovaní pomocou ovládacieho panela, pravdepodobne bude nutné preinštalovať systém Windows a programy.

  Upozornenie

  • Preinštalovaním systému Windows odstránite spyware, ale odstránite aj všetky súbory a programy. Ak je nutné preinštalovať systém Windows, nezabudnite zálohovať svoje dokumenty a súbory a uistite sa, že máte prístup k inštalačným diskom, ktoré budete potrebovať na opätovnú inštaláciu programov.Potrebujete ďalšiu pomoc?