Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a výkonu počítača sa neodporúča aktualizácie odstraňovať.

  1. Otvorte okno Nainštalované aktualizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Programy a následným kliknutím na položku Programy a súčasti v časti Programy a súčasti.

  2. Kliknite na aktualizáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odinštalovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

V prípade potreby môžete neskôr prejsť na lokalitu Windows Update v ovládacom paneli a opätovne skontrolovať aktualizácie a túto odstránenú aktualizáciu môžete znova nainštalovať. Informácie o nastavení systému Windows tak, aby neinštaloval aktualizácie, ani o nich neinformoval, sa nachádzajú v téme Riešenie problémov s odstraňovaním aktualizácií.

Poznámka

  • Ak nemôžete odstrániť aktualizáciu, počítač je pravdepodobne pripojený k sieti, v ktorej sa aktualizácie spravujú v súlade so skupinovou politikou. Odstránenie aktualizácie bude pravdepodobne neúspešné aj v prípade, ak sa aktualizácia vzťahuje na oblasť zabezpečenia operačného systému. Ak podľa vášho názoru spôsobuje problémy aktualizácia, ktorá sa nedá odstrániť, obráťte sa na správcu systému alebo na oddelenie technickej podpory vašej spoločnosti alebo vyhľadajte informácie v téme Riešenie problémov s odstraňovaním aktualizácií.Potrebujete ďalšiu pomoc?