Po nainštalovaní novú tlačiareň systém Windows zvyčajne pomenuje podľa výrobcu alebo modelu.

Sú viaceré dôvody na zmenu predvoleného názvu. Ak máte viac ako jednu tlačiareň, môžete vybrať meno, ktoré identifikuje funkcie alebo umiestnenie tlačiarne, napríklad Farebná tlačiareň alebo Jankova izba.

Pozrite si toto video a naučte sa premenovať tlačiareň. (1:01)

Premenovanie tlačiarne

  1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň a potom na položku Vlastnosti tlačiarne.

  3. Kliknite na kartu Všeobecné a potom do textového poľa zadajte nový názov.

Poznámka

  • Na premenovanie tlačiarne potrebujete povolenie na správu tlačiarne. Ak ste nainštalovali tlačiareň, povolenie pravdepodobne máte. Ak ste vo vnútropodnikovej sieti, môže byť potrebné oň požiadať správcu systému. Ak chcete skontrolovať povolenia tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na tlačiareň, kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne, kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na meno používateľa.Potrebujete ďalšiu pomoc?