Je možné zmeniť oblasti na pevnom disku?


Ak ste prihlásení ako správca, oblasti na pevnom disku môžete zmeniť pomocou funkcie zmenšovania v programe Správa diskov. Zmenšením existujúcej oblasti alebo zväzku získate nevyhradené miesto na disku, z ktorého sa dá vytvoriť nová oblasť alebo nový zväzok. (Pamätajte, že výrazy oblasť a zväzok sa často zamieňajú.)

  1. Otvorte okno Správa počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a následným dvojitým kliknutím na položku Správa počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Na ľavej table kliknite v časti Ukladací priestor na položku Správa diskov.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zväzok, ktorý chcete zmenšiť, a potom kliknite na položku Zmenšiť zväzok.

  4. Postupujte podľa pokynov.

Poznámky

  • Existujú určité okolnosti, ktoré vám môžu zabrániť v zmenšení zväzku. Ďalšie informácie získate tak, že prejdete do ponuky Pomocník kliknete na položku Témy Pomocníka, kliknete na kartu Hľadať zadáte hodnotu Zmenšenie základného zväzku a potom kliknete na položku Zobraziť témy.

  • Ak je na pevnom disku viac oblastí, je možné odstraňovať ich a zo vzniknutého nevyhradeného miesta vytvárať nové. Odstránením oblasti sa vymažú všetky údaje, ktoré sú v nej uložené.

  • Oblasti na pevnom disku je možné zmeniť aj pomocou programu na vytváranie oblastí od iného výrobcu. Viacerí z týchto výrobcov ponúkajú programy, ktoré vám umožňujúce zmeniť oblasti na pevnom disku bez vymazania údajov.Potrebujete ďalšiu pomoc?