Veľkosť panela úloh sa dá zmeniť tak, aby sa vytvorilo dodatočné miesto pre tlačidlá a panely s nástrojmi.

Pozrite si toto video a zistite, ako zmeniť veľkosť panela úloh. (0:55)

Zmena veľkosti panela úloh

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh. Ak je vedľa položky Zamknúť panel úloh znak začiarknutia, panel úloh je zamknutý. Ak chcete panel úloh odomknúť, zrušte začiarknutie položky Zamknúť panel úloh opätovným kliknutím.

  2. Ukážte na okraj panela úloh, až kým sa ukazovateľ nezmení na dvojsmernú šípku Obrázok šípky, ktorá naznačuje, že panel úloh je pripravený na zmenu veľkosti, a potom presuňte orámovanie tak, aby zodpovedalo požadovanej veľkosti panela úloh.


Potrebujete ďalšiu pomoc?