Obnovenie zálohy vytvorenej v predchádzajúcej verzii systému Windows


Zálohu vytvorenú v počítači so systémom Windows XP alebo Windows Vista môžete obnoviť v počítači so systémom Windows 7 podľa nasledujúceho postupu.

Obnovenie zálohy vytvorenej na počítači so systémom Windows XP

  1. Prevezmite a nainštalujte program Windows NT Backup – Restore Utility pre systém Windows 7 z lokality spoločnosti Microsoft.

  2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Systémové nástroje.
  3. Kliknite na položku NTBackup-RestoreUtility a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Poznámka

  • Ak chcete obnoviť zálohu, ktorá bola vytvorená na počítači so systémom Windows XP a bola uložená na pásku, budete ju musieť obnoviť na počítači so systémom Windows Vista. Funkcia Správa vymeniteľného ukladacieho priestoru (Removable Storage Manager) nie je súčasťou systému Windows 7 a je vyžadovaná na obnovu zálohy, ktorá bola uložená na pásku.

Obnovenie zálohy vytvorenej na počítači so systémom Windows Vista

  1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

  2. Kliknite na položku Vybrať inú zálohu, z ktorej sa majú obnoviť súbory a potom postupujte podľa krokov sprievodcu.‌ Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.Potrebujete ďalšiu pomoc?