Obnovenie počítača zo zálohy systémového obrazu


Ak pevný disk alebo celý počítač prestane pracovať, môžete použiť obraz systému na obnovenie obsahu počítača. Ďalšie informácie o obrazoch systému sa nachádzajú v téme Čo je systémový obraz?

Upozornenie.

 • Pri obnovovaní počítača z obrazu systému ide o úplné obnovenie. Nemôžete vybrať, ktoré položky sa obnovia, a všetky programy, systémové nastavenia a súbory sa nahradia programami, systémovými nastaveniami a súbormi v obraze systému.

Skôr, ako začnete, skontrolujte, či máte k dispozícii odpojiteľné médium, na ktorom je záloha uložená (ak je uložená na médiu). Skontrolujte tiež, či disk, na ktorý obnovujete zálohu, má aspoň takú veľkosť ako disk, ktorý bol zálohovaný.

Zobraziť všetko

Obnovenie pomocou ovládacieho panela Obnovenie (odporúčaná možnosť)

Ak počítač pracuje a môžete získať prístup k oknu Ovládací panel, alebo ak chcete svoj obraz systému obnoviť v inom počítači, použite tento postup:

 1. Ak chcete otvoriť okno Obnovenie, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text obnovenie a potom kliknite na položku Obnovenie.

 2. Kliknite na položku Rozšírené metódy obnovenia.

 3. Kliknite na možnosť Použiť skôr vytvorený obraz systému na obnovenie počítača a postupujte podľa pokynov.

Obnovenie pomocou vopred nainštalovaných možností obnovenia

Ak nemôžete získať prístup k oknu Ovládací panel a nemáte inštalačný disk systému Windows ani disk na opravu systému, na obnovenie svojho počítača použite túto metódu:

 1. Reštartujte počítač pomocou tlačidla napájania na počítači.

 2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, skúste to znova.

  • Ak je v počítači nainštalovaných viacero operačných systémov, prejdite pomocou klávesov so šípkami na položku operačného systému, ktorý chcete spustiť, a po zvýraznení tejto položky stlačte kláves F8.

 3. Na obrazovke Advanced Boot Options prejdite pomocou klávesov so šípkami na položku Repair your computer tak, aby sa zvýraznila, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte meno používateľa, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 6. V ponuke System Recovery Options kliknite na položku System Image Recovery a potom postupujte podľa pokynov.

Obnovenie pomocou disku na opravu systému alebo inštalačného disku systému Windows

Ak nemôžete získať prístup k oknu Ovládací panel, môžete na obnovenie počítača použiť disk na opravu systému alebo inštalačný disk systému Windows (ak nejaký máte).

 1. Vložte inštalačný disk alebo disk na opravu systému.

 2. Reštartujte počítač pomocou tlačidla napájania na počítači.

 3. Stlačením ľubovoľného klávesu po zobrazení výzvy spustite počítač z inštalačného disku alebo z disku na opravu systému.

  Ak počítač nie je nakonfigurovaný na spúšťanie z disku CD alebo z disku DVD, prečítajte si informácie dodané s počítačom. Je možné, že bude potrebné zmeniť nastavenie systému BIOS počítača. Informácie o tom, ktoré nastavenia je potrebné zmeniť, získate na webovej stránke výrobcu počítača. Ďalšie informácie o systéme BIOS nájdete v téme Systém BIOS: Najčastejšie otázky.

 4. Vyberte nastavenie jazyka a kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na položku Opraviť počítač.

  Tento krok je možné použiť iba v prípade, ak používate inštalačný disk systému Windows.

 6. Vyberte možnosť obnovenia a potom kliknite na položku ĎalejPotrebujete ďalšiu pomoc?