Webové možnosti služby Outlook.com sa zlepšujú, heslo, prihlasovacie údaje a ostatné údaje sa však nemenia.
Dôležité: Ak bolo vaše konto inovované, informácie v tomto článku už možno neplatia. Ďalšie informácie nájdete na stránke Víta vás Outlook na webe.

Obnovenie odstránených kontaktov

Kontakty zo služby Outlook.com sa zdieľajú v službe OneDrive, Skype a v ďalších produktoch a službách spoločnosti Microsoft. Ak ste omylom odstránili kontakty zo zoznamu kontaktov služby Outlook.com alebo ste o ne náhodou prišli, môžete ich obnoviť. Postupujte takto:

Obnovenie odstránených kontaktov

  1. Prejdite na stránku Prihlásenie a zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Ak ste už prihlásení, prejdete priamo na stránku Ľudia.

  2. Na paneli s ponukami kliknite na ponuku Spravovať a potom kliknite na položku Obnoviť odstránené kontakty.

  3. Kliknite na prepojenie Obnoviť vedľa každého kontaktu, ktorý chcete obnoviť, alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť všetky, ak chcete obnoviť všetky odstránené kontakty.

Ak ste odstránili Facebook ako jedno zo svojich pripojených kont, príslušné kontakty nebudete môcť pridať späť. Ďalšie informácie nájdete na stránke Pripojenie k Facebooku už nie je k dispozícii.

Poznámka

  • Kontakty odstránené pred viac ako 30 dňami nemožno obnoviť.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri obnovení kontaktov, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?