Obnovenie predchádzajúcej verzie ovládača


Ak sa po inovácii ovládačazariadenia vyskytne problém s počítačom alebo zariadením, môžete obnoviť predchádzajúcu verziu ovládača zariadenia.

Pred obnovením predchádzajúcej verzie by ste mali skontrolovať pomocou služby Windows Update dostupnosť aktualizovaného ovládača (ak ste tak ešte neurobili). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

Pozrite si toto video a zistite, ako obnoviť ovládač na jeho predchádzajúcu verziu. (2:08)

Obnovenie predchádzajúcej verzie ovládača

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Dvakrát kliknite na kategóriu obsahujúcu ovládač zariadenia a potom dvakrát kliknite na názov zariadenia, ktorého predchádzajúcu verziu ovládača chcete obnoviť.

  3. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Vrátiť zmeny ovládača.

    Ak ste prihlásení ako štandardný používateľ, toto tlačidlo bude sivé, čo znamená, že nie je k dispozícii. Zmeny ovládača môžete vrátiť, len ak ste prihlásení ako správca.

Poznámka

  • Ak nie je nainštalovaná žiadna predchádzajúca verzia ovládača pre vybraté zariadenie, tlačidlo Vrátiť zmeny ovládača nebude k dispozícii, a to ani v prípade, ak ste prihlásení ako správca.Potrebujete ďalšiu pomoc?