Zálohované verzie stratených, poškodených alebo náhodne zmenených súborov je možné obnoviť. Môžete obnoviť jednotlivé súbory, skupiny súborov alebo všetky zálohované súbory.

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete obnoviť svoje súbory, kliknite na položku Obnoviť moje súbory.

  • Ak chcete obnoviť súbory všetkých používateľov, kliknite na položku Obnoviť všetky súbory používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete prehľadávať obsah zálohy, kliknite na položku Hľadať súbory alebo na položku Hľadať priečinky.

   Pri prehľadávaní priečinkov nebudete mať možnosť vidieť jednotlivé súbory v priečinku. Ak chcete zobraziť jednotlivé súbory, použite možnosť Hľadať súbory.

  • Ak chcete vyhľadávať v obsahu zálohy, kliknite na položku Hľadať, zadajte celý názov súboru alebo aspoň jeho časť a potom kliknite na položku Hľadať.

Tipy

 • Ak hľadáte súbory alebo priečinky konkrétneho používateľského konta, výsledky hľadania môžete zlepšiť zadaním umiestnenia súboru alebo priečinka do poľa Hľadať. Ak napríklad chcete vyhľadať všetky súbory typu JPG, ktoré boli zálohované, zadajte do poľa Hľadať reťazec JPG. Ak chcete vyhľadať len súbory typu JPG používateľa s menom Viliam, zadajte do poľa Hľadať reťazec C:\Users\Viliam\JPG.

 • Môžete používať aj zástupné znaky, ako je to napríklad v reťazci *.jpg, ktorý vám umožňuje vyhľadať všetky zálohované súbory vo formáte JPG.

Obnovenie zálohy urobenej na inom počítači

Môžete obnovovať súbory zo zálohy vytvorenej v inom počítači so systémom Windows Vista alebo Windows 7.

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Kliknite na položku Vybrať inú zálohu, z ktorej sa majú obnoviť súbory a potom postupujte podľa krokov sprievodcu. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Vyhľadanie súborov obnovených zo zálohy vytvorenej v inom počítači

Ak obnovujete súbory zo zálohy vytvorenej v inom počítači, tieto súbory sa obnovia v priečinku pod menom používateľa, ktoré bolo použité na vytvorenie zálohy. Ak sa mená používateľov líšia, bude potrebné prejsť k priečinku, v ktorom sa súbory obnovia. Ak ste napríklad v počítači, v ktorom bola vytvorená záloha, používali meno používateľa Maja, ale v počítači, v ktorom obnovujete zálohu, používate meno používateľa Majka, obnovené súbory sa uložia v priečinku s označením Maja. Obnovené súbory je možné nájsť aj podľa nasledujúceho postupu:

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Dvakrát kliknite na ikonu jednotky, na ktorej sú súbory uložené, napríklad na ikonu C:\.

 3. Dvakrát kliknite na priečinok Users.

  Zobrazí sa jeden priečinok pre každého používateľa.

 4. Dvakrát kliknite na priečinok pre meno používateľa, ktoré bolo použité na vytvorenie zálohy.

  Obnovené súbory sa budú nachádzať v rôznych priečinkoch podľa toho, kde sa nachádzali v pôvodnom počítači.

Obnovenie súborov zo zálohy súboru po obnovení počítača zo zálohy obrazu systému

Po obnovení počítača zo zálohy obrazu systému možno budete chcieť obnoviť novšie verzie niektorých súborov zo zálohy súboru. Keďže ste počítač vrátili do stavu, v ktorom bol v čase vytvorenia zálohy obrazu systému, program Windows Zálohovanie nebude v sprievodcovi obnovovaním súborov zobrazovať žiadne zálohy súborov vytvorené po vytvorení zálohy obrazu systému. Ak chcete obnoviť súbory zo zálohy súboru vytvorenej po vytvorení zálohy obrazu systému, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Kliknite na položku Vybrať inú zálohu, z ktorej sa majú obnoviť súbory. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V poli Doba zálohovania vyberte rozsah dátumov zálohovania, v rámci ktorého sa nachádzajú súbory, ktoré chcete obnoviť, a potom postupujte podľa pokynov sprievodcu.Potrebujete ďalšiu pomoc?