Kopírovanie a konvertovanie hudby: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa kopírovania a konvertovania diskov CD v prehrávači Windows Media Player.

Ďalšie informácie o kopírovaní a konvertovaní diskov CD a zmene nastavenia tejto funkcie sa nachádzajú v témach Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD a Zmena nastavenia kopírovania a konvertovania hudby.

Zobraziť všetko

Čo je kopírovanie a konvertovanie?

Kopírovanie a konvertovanie je kopírovanie skladieb zo zvukového disku CD do počítača. Počas kopírovania a konvertovania prehrávač komprimuje každú skladbu a uloží ju na pevný disk ako súbor vo formáte Windows Media Audio (WMA) alebo MP3. Súbory potom môžete synchronizovať do prenosného prehrávača hudby, napaľovať na disky CD, pridať do zoznamu skladieb alebo jednoducho prehrávať bez hľadania a vkladania disku CD.

Čo sa stane, ak sa rozhodnem chrániť kopírovanú a konvertovanú hudbu proti kopírovaniu?

Ak skladby, ktoré skopírujete a skonvertujete z disku CD, ochránite proti kopírovaniu, budete na ich prehrávanie, napaľovanie alebo synchronizáciu potrebovať práva na používanie médií. Ak súbory skopírujete do iného počítača a pokúsite sa ich použiť, môže sa zobraziť výzva na prevzatie práv na používanie médií pre daný počítač. Počet možných prevzatí práv na používanie médií je obmedzený.

Ak máte v úmysle použiť kopírovanú a konvertovanú hudbu vo viacerých počítačoch, nezabezpečujte súbory proti kopírovaniu. Ak chcete obmedziť distribúciu ľubovoľných skopírovaných a skonvertovaných skladieb, zapnite pred kopírovaním a konvertovaním ochranu proti kopírovaniu. Ak bola k súboru priradená ochrana proti kopírovaniu, už sa viac nedá odstrániť. Ochrana proti kopírovaniu je k dispozícii len v prípade, že kopírujete a konvertujete hudbu do formátu Windows Media Audio (WMA). Ďalšie informácie o zapnutí a vypnutí ochrany proti kopírovaniu sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia kopírovania a konvertovania hudby.

Kde nájdem svoje skopírované a skonvertované súbory?

Kopírované a konvertované súbory sa automaticky pridajú do knižnice prehrávača. V počítači sú súbory umiestnené v priečinku v knižnici hudby, ktorý je zadaný v dialógovom okne Možnosti na karte Kopírovať a konvertovať hudbu. Tento priečinok môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie o umiestnení kopírovaných a konvertovaných súboroch sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia kopírovania a konvertovania hudby.

Môžem premenovať alebo premiestniť už skopírované a skonvertované súbory?

Áno. Ak zmeníte konvenciu pomenovávania alebo priečinok na ukladanie kopírovaných a konvertovaných súborov, môžete tieto zmeny aplikovať aj na súbory, ktoré ste kopírovali a konvertovali v minulosti. Ak to chcete vykonať, začiarknite políčka Premenovať hudobné súbory pomocou nastavení kopírovania a konvertovania pre hudbu a Usporiadať skladby v priečinku so skopírovanou a skonvertovanou hudbou pomocou nastavení pre skopírovanú a skonvertovanú hudbu na karte Knižnica v dialógovom okne Možnosti. Po tomto nastavení sa každý súbor premenuje a premiestni pri najbližšom načítaní alebo upravení mediálnych informácií viažucich sa na súbor.

Môžem počúvať hudbu počas kopírovania a konvertovania?

Áno. Počas kopírovania a konvertovania hudby môžete počúvať: disk CD, ktorý kopírujete a konvertujete, iný obsah v knižnici prehrávača, iné zvukové disky CD, ak máte viac jednotiek CD alebo DVD, alebo prúd údajov s obsahom z internetu. Ak sa v kopírovaných a konvertovaných hudobných súboroch vyskytujú chyby zvuku, ako sú napríklad vynechané časti, preskočené časti alebo iné problémy, skúste disk CD znovu skopírovať a skonvertovať a počas kopírovania a konvertovania sa vyhnite vykonávaniu iných úloh.

Poznámka

  • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.Potrebujete ďalšiu pomoc?