Kopírovanie a konvertovanie hudby z CD disku


Prehrávač Windows Media Player môžete použiť na kopírovanie skladieb zo zvukových diskov CD do počítača. Tento proces sa nazýva kopírovanie a konvertovanie.

Počas kopírovania a konvertovania prehrávač vytvorí kópiu každej skladby, ktorú uloží na pevný disk ako súbor vo formáte Windows Media Audio (WMA), MP3 alebo WAV, a potom ju pridá do knižnice prehrávača. Ďalšie informácie o knižnici prehrávača sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Obrázok prebiehajúceho kopírovania a konvertovania
Kopírovanie a konvertovanie hudobného disku CD

Po skopírovaní a skonvertovaní kolekcie diskov CD môžete prehrávač použiť na:

Pozrite si toto video a naučte sa kopírovať a konvertovať hudbu z disku CD. (1:00)
Zobraziť všetko

Kopírovanie a konvertovanie z disku CD

Ak nie je prehrávač WindowsMedia Player otvorený, po vložení zvukového disku CD do jednotky CD sa otvorí v režime Prehráva sa. Ak je pri vložení disku CD otvorená knižnica prehrávača, zostane zobrazená aj naďalej. Obsah disku CD sa dá kopírovať a konvertovať v oboch režimoch a v oboch režimoch môžete upraviť nastavenie kopírovania a konvertovania. Kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice alebo na tlačidlo Prepnúť do režimu Prehráva saObrázok tlačidla režimu Prepnúť do zoznamu Prehráva sa, ak sa chcete prepnúť medzi režimami.
Obrázok ovládacích prvkov kopírovania a konvertovania
Ovládacie prvky kopírovania a konvertovania v knižnici prehrávača

Ďalšie informácie o knižnici prehrávača a režime Prehráva sa nájdete v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player. Ďalšie informácie o nastavení kopírovania a konvertovania sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia pre kopírovanie a konvertovanie hudby.

Ak chcete kopírovať a konvertovať hudbu z disku CD, postupujte nasledovne:

 1. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, skôr ako začnete skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.

  Keď je počítač pripojený na internet, prehrávač sa pokúsi načítať mediálne informácie pre kopírované a konvertované skladby z databázy online. Prehrávač potom počas kopírovania a konvertovania pridá tieto informácie do súborov.

  Obsah disku CD sa dá kopírovať a konvertovať aj vtedy, keď počítač nie je pripojený na internet. Prehrávač však nebude môcť identifikovať názov disku CD, príslušného interpreta ani názvy skladieb, kým nebude počítač online.

 2. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD.

 3. (Voliteľné) Ak vyberiete iný formát (napríklad MP3 namiesto WMA) alebo inú bitovú frekvenciu (napríklad 192 kb/s namiesto 128 kb/s ) pre súbory vytvorené počas kopírovania a konvertovania, kliknite v knižnici prehrávača na ponuku Nastavenie kopírovania a konvertovania a potom kliknite na položku Formát alebo Kvalita zvuku.

 4. (Voliteľné) Ak nechcete kopírovať a konvertovať všetky skladby, zrušte v knižnici prehrávača začiarknutie políčok vedľa skladieb, ktoré sa nemajú kopírovať a konvertovať.

 5. Kliknite na tlačidlo Kopírovať a konvertovať disk CDObrázok tlačidla Kopírovať a konvertovať disk CD v režime Prehráva sa v režime Prehráva sa alebo na položku Kopírovať a konvertovať disk CD v knižnici prehrávača a spustí sa kopírovanie a konvertovanie.

  Po skopírovaní a skonvertovaní skladieb môžete tieto skladby vyhľadať a prehrávať v knižnici prehrávača.

  Poznámky

  • Skopírované a skonvertované skladby ukladá prehrávač v knižnici hudby v počítači. Ak vymažete knižnicu prehrávača alebo z nej odstránite všetky umiestnenia, znemožníte kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD. Ďalšie informácie o pridávaní a odstraňovaní umiestnení v knižnici hudby nájdete v téme Pridanie položiek do knižnice prehrávača Windows Media Player. Ďalšie informácie o obnove vymazanej knižnice nájdete v téme Knižnice: najčastejšie otázky.

  • V niektorých prípadoch sa môže po dokončení kopírovania a konvertovania zobraziť výzva na manuálne pridanie chýbajúcich mediálnych informácií. Ak sa chcete oboznámiť s pridávaním alebo upravovaním mediálnych informácií po skončení kopírovania a konvertovania, pozrite si nižšie uvedené kroky. Ďalšie informácie o úprave informácií o médiách sa nachádzajú v téme Pridanie alebo úprava informácií o médiách v prehrávači Windows Media Player.

Pridanie alebo úprava informácií o médiách po kopírovaní a konvertovaní

 1. Pripojte sa na internet.

  Ak informácie o médiách chýbajú, pretože ste počas kopírovania a konvertovania neboli pripojení na internet, informácie o médiách sa pre práve skopírované a skonvertované skladby zvyčajne zobrazia hneď potom, ako sa pripojíte na internet. Ak sa informácie nezobrazia alebo nie sú správne, použite nasledovný postup na ich pridanie alebo úpravu. Ak nemáte prístup na internet, môžete mediálne informácie upraviť manuálne.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 3. V knižnici prehrávača prejdite na album, ktorý ste práve skopírovali a skonvertovali.

 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na album a potom kliknite na položku Nájsť informácie o albume.

 5. Ak sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že je nutné zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov, použite nasledovný postup:

  1. Kliknite na položku Usporiadať, kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Ochrana osobných údajov.

  2. Začiarknite políčko Načítať informácie o médiách z internetu a aktualizovať hudobné súbory.

  3. Opakujte kroky 3 a 4.

 6. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazia správne informácie o albume alebo interpretovi, vyberte správnu položku a potom podľa pokynov na stránke automaticky aktualizujte informácie o obale albumu a médiách. Ak sa správny album vo výsledkoch vyhľadávania nenachádza, podľa pokynov na stránke zopakujte vyhľadávanie s inými kritériami vyhľadávania alebo mediálne informácie pridajte manuálne.

  • Ak sa zobrazia správne informácie o albume so všeobecnou ikonou hudby namiesto obalu albumu, obal albumu nie je k dispozícii na prevzatie.

  Ďalšie informácie o úprave informácií o médiách sa nachádzajú v téme Pridanie alebo úprava informácií o médiách v prehrávači Windows Media Player.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.Potrebujete ďalšiu pomoc?