Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CDPrehrávač Windows Media Player môžete použiť na kopírovanie skladieb zo zvukových diskov CD do počítača. Tento proces je známy ako kopírovanie a konvertovanie.

Počas kopírovania a konvertovania prehrávač vytvorí kópiu každej skladby, ktorú uloží na pevný disk ako skomprimovaný súbor vo formáte Windows Media Audio (WMA) alebo MP3, a potom ho pridá do knižnice.

Obrázok prehrávača Windows Media Player
Kopírovanie a konvertovanie disku CD v prehrávači Windows Media Player

Po skopírovaní a skonvertovaní kolekcie diskov CD môžete prehrávač použiť na:

 • Vyhľadanie a prehratie ľubovoľnej skladby v počítači pomocou niekoľkých kliknutí (bez tápania v regáloch s diskami CD a obalmi od diskov CD).

 • Synchronizáciu obľúbených skladieb medzi počítačom a prenosným zariadením, ako je napríklad prehrávač MP3 alebo telefón typu Smartphone so systémom Windows Mobile či počítač Pocket PC, aby ste si mohli hudbu vychutnať aj na cestách.

 • Napálenie disku CD na prehrávanie v autorádiu alebo domácom stereoprehrávači.

Zobraziť všetko

Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD

 1. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, skôr ako začnete skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.

  Keď je počítač pripojený na internet, prehrávač sa pokúsi načítať mediálne informácie pre kopírované a konvertované skladby z databázy online, ktorú spravuje spoločnosť Microsoft. Prehrávač potom počas kopírovania a konvertovania pridá tieto informácie do súborov.

  Disk CD je možné kopírovať a konvertovať aj vtedy, keď počítač nie je pripojený na internet. V prehrávači však nebude možné identifikovať názov disku CD, príslušného interpreta ani názvy skladieb, kým nebude počítač online.

  Po dokončení kopírovania a konvertovania môžete mediálne informácie pridať alebo upraviť.

 2. (Voliteľné) Ak chcete pre súbory vytvorené počas kopírovania a konvertovania vybrať iný formát (napríklad MP3 namiesto WMA) alebo inú bitovú frekvenciu (napríklad 192 kb/s namiesto 128 kb/s), kliknite na šípku pod kartou Kopírovať a konvertovať a vyberte požadované možnosti v ponukách Formát a Bitová frekvencia.

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Možnosti kopírovania a konvertovania v prehrávači Windows Media Player
 3. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD a kliknite na kartu Kopírovať a konvertovať.

  Podľa predvoleného nastavenia začne prehrávač kopírovať a konvertovať disk CD automaticky po výbere karty Kopírovať a konvertovať. Ďalšie informácie o zmene tohto nastavenia sa nachádzajú v téme Zmena nastavení kopírovania a konvertovania hudby.

 4. (Voliteľné) Keď prehrávač začne konvertovať a kopírovať disk CD, zrušte začiarknutie políčok vedľa skladieb, ktoré nechcete kopírovať a konvertovať. Môžete tiež kliknúť na položku Zastaviť kopírovanie a konvertovanie, vybrať požadované súbory a potom kliknutím na položku Spustiť kopírovanie a konvertovanie znovu spustiť kopírovanie a konvertovanie. (Čiastočne skopírované a skonvertované skladby sa neuložia.)

  Po skopírovaní a skonvertovaní skladieb môžete tieto skladby vyhľadať v knižnici a prehrávať.

  V niektorých prípadoch sa môže po dokončení kopírovania a konvertovania zobraziť výzva na manuálne pridanie chýbajúcich mediálnych informácií. Ak sa chcete oboznámiť s pridávaním alebo upravovaním mediálnych informácií po skončení kopírovania a konvertovania, pozrite si nižšie uvedené kroky.

Pridanie alebo úprava informácií o médiách po kopírovaní a konvertovaní

 1. Pripojte sa na internet.

  Ak informácie o médiách chýbajú, pretože ste počas kopírovania a konvertovania neboli pripojení na internet, informácie o médiách sa pre práve skopírované a skonvertované skladby zvyčajne zobrazia hneď potom, ako sa pripojíte na internet. Ak sa informácie nezobrazia alebo nie sú správne, použite nasledovný postup na ich pridanie alebo úpravu. Ak nemáte prístup na internet, môžete mediálne informácie upraviť manuálne.

 2. Kliknite na kartu Knižnica a vyhľadajte album, ktorý ste práve skopírovali a skonvertovali.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na album a potom kliknite na položku Nájsť informácie o albume.

  Obrázok prehrávača Windows Media Player
  Príkaz Nájsť informácie o albume v prehrávači Windows Media Player
 4. Ak sa zobrazí chybové hlásenie o tom, že je nutné zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov, použite nasledovný postup:

  1. Kliknite na šípku pod kartou Kopírovať a konvertovať, kliknite na položku Ďalšie možnosti a potom kliknite na kartu Ochrana osobných údajov.

  2. Začiarknite políčko Načítať informácie o médiách z internetu a aktualizovať hudobné súbory.

  3. Zopakovaním kroku 3 otvorte okno Nájsť informácie o albume.

 5. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazia správne informácie o albume alebo interpretovi, vyberte správnu položku a potom podľa pokynov na stránke automaticky aktualizujte informácie o obale albumu a médiách. Ak sa medzi výsledkami vyhľadávania nezobrazí správna informácia o albume, postupujte podľa pokynov na stránke a zopakujte vyhľadávanie s inými kritériami vyhľadávania alebo pridajte mediálne informácie manuálne.

  • Ak sa zobrazia správne informácie o albume so všeobecnou ikonou namiesto obalu albumu, obal albumu nie je k dispozícii na prevzatie. Informácie o pridávaní obalu albumu sa nachádzajú v postupe na manuálne pridanie obalu albumu v téme Pridanie alebo zmena obalu albumu.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.