Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD v aplikácii Windows Media Center


Stopy zo zvukových diskov CD môžete kopírovať a konvertovať (alebo kopírovať) do počítača použitím aplikácie Windows Media Center. Súbory sa uložia v počítači (zvyčajne do priečinka Hudba), takže k nim môžete získať kedykoľvek prístup pomocou aplikácie Media Center aj vtedy, keď nie je vložený zvykový disk CD.

Kopírovanie a konvertovanie hudby zo zvukového disku CD

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Center.
  2. Ak aplikácia Media Center nefunguje v režime na celú obrazovku, kliknite na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať v pravom hornom rohu okna.
  3. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD-ROM v počítači. Prehrávanie disku CD sa spustí automaticky.

  4. Na obrazovke Prehráva sa kliknite na tlačidlo Kopírovanie a konvertovanie disku CD. (Ak ste odišli z obrazovky Prehráva sa, vždy sa môžete vrátiť z úvodnej obrazovky aplikácie Windows Media Center prechodom na položku Hudba, kliknutím na položku Knižnica hudby, Albumy a kliknutím na vložený disk CD.)

  5. Ak kopírujete a konvertujete disk CD prvý raz, postupujte podľa pokynov na obrazovke Možnosti kopírovania a konvertovania diskov CD. (Pri ďalšom kopírovaní a konvertovaní disku CD sa táto obrazovka nezobrazí.)

  6. V dialógovom okne Kopírovanie a konvertovanie disku CD kliknite na možnosť Áno a stopy sa skopírujú a skonvertujú do počítača. Skopírované a skonvertované hudobné súbory sa automaticky pridajú do knižnice hudby.

Poznámky   

  • Niektoré nastavenia kopírovania a konvertovania (napríklad formát súboru a bitová rýchlosť skopírovaných a konvertovaných súborov) sú stanovené podľa nastavení zadaných v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o zmene nastavení v programe Windows Media Player sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia kopírovania a konvertovania hudby.

  • Na obrazovke Možnosti kopírovania a konvertovania diskov CD môžete vybrať, či chcete, aby boli skopírované a skonvertované súbory chránené pomocou práv na používanie médií. Ďalšie informácie o ochrane kópií sa nachádzajú v téme Kopírovanie a konvertovanie hudby: najčastejšie otázky.

  • Po vložení zvukového disku CD sa tento môže automaticky začať prehrávať alebo kopírovať a konvertovať v závislosti od nastavení funkcie automatického prehrávania. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia automatického prehrávania.

Poznámka

  • Neoprávnené používanie a/alebo kopírovanie materiálov chránených zákonmi o autorských právach sa môže v USA alebo v ďalších krajinách alebo na iných územiach považovať za porušenie ochrany autorských práv. Medzi produkty chránené zákonmi o ochrane autorských práv patrí okrem iného softvér, dokumentácia, obrázky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudba (vrátane formátu MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných zákonov týkajúcich sa ochrany autorských práv sa môžete vystaviť prísnym postihom podľa platného občianskeho a trestného práva.Potrebujete ďalšiu pomoc?