Riziká spojené s vytvorením nového hesla


Ak vytvoríte nové heslo pomocou diskety na vytvorenie nového hesla, nenesie to so sebou žiadne riziko. Ak vytvoríte nové heslo pre iného používateľa pomocou konta správcu, daný používateľ stratí prístup k svojim zašifrovaným súborom, zašifrovaným e-mailovým správam a uloženým heslám webových lokalít alebo sieťových prostriedkov. Ak daný používateľ takéto položky nepoužíva alebo ak mu nezáleží na tom, či ich stratí, môžete nové heslo vytvoriť pomocou konta správcu. Je to rýchly a jednoduchý spôsob, ako ďalej používať počítač po zabudnutí hesla.

Poznámka.

  • Vytvorenie nového hesla nie je to isté ako zmena hesla. Zmena hesla nepredstavuje žiadne riziko. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena hesla v systéme Windows.

Ďalšie informácie o vytvorení nového hesla sa nachádzajú v téme Vytvorenie nového hesla v systéme Windows.Potrebujete ďalšiu pomoc?