Automatické spustenie programu pri spustení WindowsuAk po spustení počítača vždy otvárate tie isté programy, ako napríklad webový prehľadávač alebo e-mailový program, môže byť pre vás pohodlnejšie, keď sa tieto programy budú automaticky spúšťať pri spustení systému Windows. Programy alebo odkazy v priečinku Pri spustení sa spustia vždy, keď sa spustí systém Windows.

  1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart , kliknite na položku Všetky programy, pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok Pri spustení a potom kliknite na príkaz Otvoriť.
  2. Otvorte umiestnenie obsahujúce položku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku a potom kliknite na príkaz Vytvoriť odkaz. Nový odkaz sa zobrazí v rovnakom umiestnení, v akom sa nachádza aj pôvodná položka.

  4. Presuňte myšou odkaz do priečinka Pri spustení.

Pri ďalšom spustení systému Windows sa program spustí automaticky.

Poznámka.

  • Automatické spúšťanie môžete nastaviť aj pre samostatný súbor, ako je napríklad dokument textového editora. Stačí len presunúť odkaz na súbor myšou do priečinka Pri spustení.