Pri prvom uložené súboru musíte vytvoriť jeho názov a vybrať umiestnenie, kam ho chcete uložiť. Ak otvoríte súbor a chcete uložiť samostatnú kópiu a nie nahradiť otvorený súbor, je potrebné uložiť súbor pod novým názvom alebo v inom umiestnení.

Väčšina aplikácií ukladá súbory v predvolenom umiestnení. Aplikácie používané na prácu s dokumentami pravdepodobne zobrazia službu OneDrive ako predvolené miesto na ukladanie. Po uložení súborov do priečinka OneDrive k nim získate prístup z akéhokoľvek zariadenia aj v prípade, že sa niečo stane vášmu počítaču. Ak chcete, súbory môžete ukladať aj na iné miesto.

Uloženie súboru z aplikácie pracovnej plochy

Keď používate aplikáciu klasickej pracovnej plochy a ťuknutím alebo kliknutím uložíte súbor, otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

Dialógové okno Uložiť ako
Dialógové okno Uložiť ako

Ak chcete vybrať možnosti ukladania, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Pomocou panela s adresou alebo ľavej tably môžete vybrať iné umiestnenie na uloženie súboru:

  Na paneli s adresou môžete ťuknutím alebo kliknutím na časť cesty prejsť na dané umiestnenie alebo môžete zadať úplnú cestu k priečinku (napríklad E:\OdMamy).

  Na ľavej table môžete ťuknutím alebo kliknutím na umiestnenie zobraziť jeho obsah alebo ťuknutím alebo kliknutím na šípku umiestnenie rozbaliť. Ak sa ľavá tabla nezobrazuje, zobrazíte ju ťuknutím alebo kliknutím na položku Prehľadávať priečinky v ľavom dolnom rohu dialógového okna Uložiť ako.

 2. V poli Názov súboru zadajte názov súboru.

 3. Niektoré aplikácie umožňujú ukladať viacero typov súborov. Ak sa zobrazuje pole Uložiť vo formáte, môžete pomocou neho vybrať požadovaný typ súboru.

 4. V závislosti od aplikácie a typu ukladaného súboru môžete mať pri ukladaní súboru k dispozícii aj možnosť pridať vlastnosti súboru, ako sú napríklad značky. Značky a ďalšie vlastnosti môžete pridávať napríklad do dokumentov balíka Microsoft Office, obrázkov (napr. JPEG súborov) a hudby (napr. MP3 súborov). Tieto vlastnosti slúžia napríklad na vyhľadávanie a organizáciu súborov.

 5. Potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka

 • Ak sa počas tlače dokumentu zobrazí dialógové okno Uložiť ako, je to spôsobené tým, že ako možnosť tlače bola vybratá možnosť Microsoft XPS Document Writer alebo iná možnosť tlače do súboru a nie skutočná tlačiareň. Pri tlači z aplikácie otvorte možnosti tlače aplikácie a uistite sa, že je vybratá tlačiareň a nie možnosť tlače do súboru.

Uloženie súboru z iných aplikácií

Možnosti pri ukladaní súborov
Možnosti pri ukladaní súborov

Postup uloženia súboru (napríklad prílohy e-mailu) z aplikácie ako Pošta:

 1. Ak chcete vybrať iné umiestnenie, ťuknite alebo kliknite na hlavičku v ľavom hornom rohu obrazovky.

  Tip

  • Ak chcete otvoriť umiestnenie, v ktorom je uložený aktuálny priečinok, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo O úroveň vyššie.

 2. Zadajte názov súboru.

 3. Niektoré aplikácie umožňujú ukladať viacero typov súborov. Ak sa zobrazí pole, môžete pomocou neho vybrať požadovaný typ súboru.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo vpravo dolu uložte súbor (názov tlačidla sa môže líšiť v závislosti od aplikácie).

Poznámky

 • Pri ukladaní súboru sa nemusia zobrazovať niektoré súbory uložené v danom umiestnení. Zobrazujú sa iba tie typy súborov, ktoré sa dajú v danej aplikácii uložiť a otvoriť.

 • Na ukladanie súborov sa nedá používať Prieskumník – musíte použiť aplikáciu. Zvyčajne sa súbor otvára a ukladá v aplikácii, pomocou ktorej bol vytvorený.

 • Váš počítač aj OneDrive obsahujú priečinky s názvom Dokumenty a Obrázky, do ktorých môžete ukladať súbory. Medzi týmito dvomi priečinkami nie je žiadny vzťah. Ak uložíte súbory do priečinka Dokumenty vo svojom počítači, nenahrajú sa do služby OneDrive.
Potrebujete ďalšiu pomoc?