Vyhľadanie spyware a iného nežiaduceho softvéru


V programe Windows Defender môžete spustiť rýchlu kontrolu alebo úplnú kontrolu počítača. Ak máte podozrenie, že spyware napadol konkrétnu oblasť počítača, môžete kontrolu prispôsobiť výberom konkrétnych jednotiek a priečinkov, ktoré chcete kontrolovať.

Pozrite si toto video a zistite, ako zisťovať prítomnosť spyware a iného potenciálne nežiaduceho softvéru. (1:09)

Pri rýchlej kontrole sa kontrolujú miesta na pevnom disku počítača, kde je najväčšia pravdepodobnosť napadnutia programom typu spyware. Pri úplnej kontrole sa kontrolujú všetky súbory na pevnom disku a všetky aktuálne spustené programy, čo však môže spôsobiť spomalenie počítača, kým sa kontrola nedokončí. Odporúča sa naplánovať rýchlu kontrolu na každý deň. Vždy, keď máte podozrenie, že spyware napadol počítač, spustite úplnú kontrolu. Informácie o tom, ako naplánovať pravidelné kontroly, nájdete v téme Naplánovanie kontroly počítača pomocou programu Windows Defender.

Zobraziť všetko

Kontrola oblastí počítača, ktoré programy typu spyware infikujú s najväčšou pravdepodobnosťou (rýchla kontrola)

 1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

 2. Kliknite na tlačidlo Kontrola.

Kontrola všetkých oblastí počítača (úplná kontrola)

 1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

 2. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Kontrola a potom kliknite na položku Úplná kontrola.

Kontrola vybratých oblastí počítača (vlastná kontrola)

Môžete vybrať konkrétne miesta v počítači, ktoré má program Windows Defender skontrolovať. Ak však program Defender zistí spyware alebo potenciálne nežiaduci softvér, spustí rýchlu kontrolu, takže v prípade potreby môžu byť zistené položky odstránené aj z ostatných oblastí počítača.

 1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

 2. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Kontrola a potom kliknite na položku Vlastná kontrola.

 3. Kliknite na položku Kontrolovať vybraté jednotky a priečinky a potom na položku Vybrať.

 4. Vyberte jednotky a priečinky, ktoré chcete kontrolovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknutím na položku Skontrolovať teraz spustite kontrolu.

Výber rozšírených možností kontroly

Pri kontrole počítača si môžete vybrať z piatich ďalších možností:

 • Skontrolovať archívne súbory. Kontrola týchto umiestnení môže predĺžiť čas potrebný na vykonanie kontroly, ale spyware a iný nežiaduci softvér sa môže sám nainštalovať a pokúsiť sa skryť práve na týchto miestach.

 • Kontrolovať e-mail. Túto možnosť vyberte, ak chcete kontrolovať obsah e-mailov a súborov priložených k e-mailom.

 • Kontrolovať vymeniteľné jednotky. Túto možnosť vyberte, ak chcete kontrolovať obsah vymeniteľných jednotiek, ako sú napríklad disky USB flash.

 • Použiť heuristiku. Program Windows Defender používa na identifikáciu známych hrozieb definičné súbory, ale môže zistiť a upozorniť vás aj na potenciálne škodlivé a nežiaduce správanie softvéru, ktorý ešte nie je uvedený v zozname v definičnom súbore. Ďalšie informácie o definičných súboroch nájdete v téme Aktualizácie definícií pre program Windows Defender.

 • Vytvoriť bod obnovenia. Keďže program Windows Defender môžete nastaviť na automatické odstraňovanie zistených položiek, výber tejto možnosti vám umožňuje obnoviť systémové nastavenia v prípade, že chcete používať softvér, ktorý ste nemali v úmysle odstrániť.

 1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Defender a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Defender.

 2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Spresniť, začiarknite políčka jednotlivých možností, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.Potrebujete ďalšiu pomoc?