Skenovanie: najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa používania počítača na skenovanie dokumentov alebo obrázkov.

Zobraziť všetko

Ktorý program systému Windows sa môže použiť na skenovanie dokumentov alebo obrázkov?

Na skenovanie dokumentov alebo obrázkov sa používa program Windows Faxovanie a skenovanie. Môže sa tiež používať na odosielanie a prijímanie faxov. Ďalšie informácie nájdete v téme Skenovanie dokumentu alebo fotografie pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie a v téme Odoslanie faxu pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie.

K počítaču bude najskôr treba pripojiť skener alebo multifunkčnú tlačiareň s možnosťou skenovania. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia skenera.

Je možné používať program na skenovanie dodaný so skenerom alebo multifunkčnou tlačiarňou?

Áno. Veľa skenerov alebo multifunkčných tlačiarní s možnosťou skenovania je dodávaných spolu s vlastnými programami na skenovanie. Programy sa väčšinou nainštalujú pri pripojení zariadenia k počítaču.

Ako dlho trvá skenovanie dokumentu alebo obrázka?

To závisí od rýchlosti skenera, od nastavení vybratých pre každé skenovanie a od počtu strán alebo obrázkov, ktoré sa skenujú súčasne. Ak predvolené nastavenia skenera alebo vybraté nastavenia obsahujú vysokú hodnotu bodov na palec (DPI), skenovanie môže trvať dlhšie. Avšak vyššie nastavenie DPI môže zlepšiť rozlíšenie naskenovaného obrázka alebo jeho zobrazenia na obrazovke, či v tlači. Ak napríklad skenujete obrázok s vyšším rozlíšením, je možné vytvoriť väčšiu vytlačenú kópiu naskenovaného obrázka bez zníženia kvality zobrazenia. Naskenovaný obrázok zobrazený na obrazovke sa vďaka vyššiemu rozlíšeniu môže zdať ostrejší.

Prejde počítač do režimu spánku počas skenovania veľkého dokumentu alebo obrázka?

Možno. Činnosť skenera by nemala zabrániť prechodu počítača do režimu spánku, ak je systém nečinný počas obdobia určeného v programe Windows Možnosti napájania. Môžete však nastaviť čas prechodu do režimu spánku systému, aby bolo isté, že skenovanie sa ukončí skôr, ako počítač prejde do režimu spánku.

 1. Otvorte okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následným kliknutím na položku Možnosti napájania.

 2. Kliknite na položku Zmeniť čas prechodu počítača do režimu spánku.

 3. Na stránke Upraviť nastavenia plánu vyberte nastavenia, ktoré chcete použiť, keď je počítač napájaný z batérie (ak sa používa) a keď je napájaný z elektrickej siete. Vyberte čas, ktorý podľa vás stačí na dokončenie skenovania pred tým, ako prejde do režimu spánku. Ak chcete, aby počítač počas nečinnosti neprešiel do režimu spánku, vyberte možnosť Nikdy.

Je možné skenovať viacero dokumentov alebo obrázkov naraz?

Závisí to od používaného programu a typu skenera.

 • Ak používate program Windows Faxovanie a skenovanie a stolný skener, môžete pravdepodobne skenovať viac obrázkov do samostatných súborov. Nie všetky stolné skenery ponúkajú túto možnosť. Aby váš stolný skener poskytoval túto možnosť, možno sa budete musieť obrátiť na výrobcu skenera a požiadať ho o potrebný ovládač. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Skenovanie dokumentu alebo fotografie pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie.

 • Ak používate skener s podávačom dokumentov a programom Windows Faxovanie a skenovanie, môžete naskenovať viaceré strany do jediného súboru a to skenovaním do formátu súboru TIFF (.tif). Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Skenovanie dokumentu alebo fotografie pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie.

 • Ak používate iný program, ako napríklad program dodaný so skenerom, pozrite si Pomocníka pre daný program.

Kde sú v počítači uložené naskenované dokumenty alebo obrázky?

Závisí to od používaného programu.

 • Ak skenujete dokument alebo obrázok pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie, súbory sa uložia do priečinka Naskenované dokumenty, ktorý je umiestnený v priečinku Dokumenty v počítači.

 • Ak skenujete pomocou odlišného programu na skenovanie, program zvyčajne umožní výber umiestnenia alebo priečinka, do ktorého sa uložia naskenované súbory. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi daného programu.

Je možné zmeniť miesto ukladania naskenovaných dokumentov alebo obrázkov v počítači?

Áno, aj keď v závislosti od používaného programu na skenovanie bude potrebné buď manuálne umiestnenie a následne kopírovanie, alebo premiestnenie dokumentov alebo obrázkov na iné umiestnenie.

Aký je najlepší spôsob zobrazenia naskenovaných dokumentov alebo obrázkov?

Závisí to od používaného programu.

 • Ak skenujete pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie, môžete zobraziť naskenované dokumenty alebo obrázky otvorením programu Windows Faxovanie a skenovanie, prepnutím na skenovacie zobrazenie a následným kliknutím na dokumenty a obrázky, ktoré sa majú zobraziť.

 • Ak používate na skenovanie iný program, použite Pomocníka daného programu.

Je možné vykonávať zmeny v dokumente alebo obrázku po tom, ako je naskenovaný?

Závisí to od používaného programu.

 • Ak skenujete pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie, v skenovanom dokumente alebo obrázku môžete vykonať zmeny dvojitým kliknutím na názov súboru v zozname súborov v programe Windows Faxovanie a skenovanie. Dokument alebo obrázok sa otvorí v programe Windows Zobrazovač fotografií, môžete ho však otvoriť aj v inom programe, ako je napríklad program Skicár. Pomocou nástrojov v programe Skicár môžete následne zmeniť expozíciu, farby a kompozíciu obrázka. Dokumenty i obrázky môžete orezať alebo zmeniť ich veľkosť. Ďalšie informácie o programe Skicár nájdete v téme Začíname pracovať s programom Skicár.

 • Ak používate na skenovanie iný program, použite Pomocníka daného programu.

Je možné zobraziť ukážku dokumentu alebo obrázka pred skenovaním?

Závisí to od používaného programu a skenera. Niektoré skenery, ako napríklad skenery s podávačom dokumentov umožňujúce skenovanie viacerých strán naraz, nemusia podporovať možnosť zobrazenia ukážky. Niektoré programy alebo skenery automaticky skenujú dokument alebo obrázok a potom neskôr umožnia vykonanie úprav naskenovaného súboru. Ostatné programy, ako napríklad program Windows Faxovanie a skenovanie, umožňujú zobrazenie ukážky naskenovaného súboru a potom umožnia úpravu nastavení skenovania ešte pred samotným skenovaním, ale iba ak skener podporuje možnosť zobrazenia ukážky. Ďalšie informácie o zobrazovaní ukážky dokumentov a obrázkov pomocou programu Windows Faxovanie a Skenovanie nájdete v téme Skenovanie dokumentu alebo fotografie pomocou programu Windows Faxovanie a skenovanie.Potrebujete ďalšiu pomoc?