Zobrazenie podrobností o výkone počítača pomocou nástroja Správca úloh


Karta Výkon v okne Správca úloh poskytuje rozšírené a podrobné informácie o tom, ako počítač používa systémové prostriedky, napríklad pamäť RAM alebo procesor.

 1. Ak chcete otvoriť Správcu úloh, kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Spustiť Správcu úloh.

 2. Kliknite na kartu Výkon.

Zobraziť všetko

Monitorovanie využívania kapacity procesora CPU a pamäte

Obrázok grafov výkonu
Grafy výkonu

Karta Výkon obsahuje štyri grafy. Horné dva grafy ukazujú, do akej miery sa procesor využíva v danom okamihu a v priebehu posledných minút. (Ak sa graf histórie používania procesora CPU znázorní ako rozdelený, počítač je vybavený buď niekoľkými procesormi CPU, alebo jedným duálnym procesorom CPU, prípadne platia obe uvedené možnosti.) Vysoké percento využitia znamená, že programy alebo procesy vyžadujú veľkú časť kapacity procesora CPU, čo môže spomaliť počítač. Ak sa percentuálny podiel javí ako zmrazený, alebo sa približuje k hodnote 100%, v takom prípade program nemusí odpovedať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ukončenie programu, ktorý neodpovedá.

Spodné dva grafy informujú o tom, koľko megabajtov (MB) pamäte RAM alebo fyzickej pamäte sa využíva v danom okamihu a v priebehu posledných minút. Percento momentálneho využitia pamäte je uvedené v spodnej časti okna programu Správca úloh. Ak sa vám využívanie pamäte zdá neustále vysoké alebo ak viditeľne spomaľuje výkon počítača, skúste znížiť počet programov, ktoré máte spustené naraz, alebo nainštalujte ďalšiu pamäť RAM. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Predchádzanie problémom s nedostatkom pamäte.

Ak chcete zobraziť využívanie pamäte jednotlivými procesmi spustenými v počítači, kliknite na kartu Procesy. Predvolene je vždy vybratý stĺpec Pamäť (Súkromná pracovná súprava). Súkromná pracovná súprava je podmnožinou pracovnej súpravy, ktorá je technickým výrazom označujúcim, koľko pamäte využívajú jednotlivé procesy. Súkromná pracovná súprava označuje množstvo pamäte, ktoré využíva konkrétny proces a ktoré nemôžu zdieľať iné procesy.

Pokročilí používatelia si môžu v prípade záujmu zobraziť na karte Procesy ďalšie rozšírené hodnoty týkajúce sa pamäte. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Zobraziť, potom kliknite na položku Vybrať stĺpce a vyberte niektorú z hodnôt týkajúcich sa pamäte:

 • Pamäť – pracovná súprava. Množstvo pamäte v súkromnej pracovnej súprave a množstvo pamäte využívanej procesom, ktoré môžu zdieľať iné procesy.

 • Pamäť – maximum pracovnej súpravy. Maximálne množstvo pamäte pracovnej súpravy, ktorú proces využil.

 • Pamäť – rozdiel pracovnej súpravy. Rozsah zmeny vo využívaní pamäte pracovnej súpravy daným procesom.

 • Pamäť – vyhradené množstvo. Množstvo virtuálnej pamäte vyhradenej na využívanie pre určitý proces.

 • Pamäť – stránkovaný fond. Množstvo virtuálnej pamäte vyhradenej pre určitý proces, ktoré je možné zapísať na iné ukladacie médium, napríklad na pevný disk.

 • Pamäť – nestránkovaný fond. Množstvo virtuálnej pamäte vyhradenej pre určitý proces, ktoré nie je možné zapísať na iné ukladacie médium.

Získanie podrobností o využívanej časti pamäte

Obrázok tabuliek výkonu
Tabuľky výkonu

Tri rozšírené tabuľky pod grafmi obsahujú rôzne podrobné údaje o využití pamäte a prostriedkov. V tabuľke s hlavičkou Fyzická pamäť (v MB) označuje pole Celková množstvo pamäte RAM nainštalovanej v počítači, vyčíslenej v megabajtoch (MB). Pole Vo vyrovnávacej pamäti označuje množstvo fyzickej pamäte nedávno využitej pre systémové prostriedky. Pole Dostupná uvádza veľkosť pamäte, ktorá je okamžite dostupná na použitie procesmi, ovládačmi alebo operačným systémom. Pole Voľná obsahuje informácie o pamäti, ktorá sa práve nepoužíva alebo neobsahuje užitočné informácie (na rozdiel od súborov uložených vo vyrovnávacej pamäti, ktoré obsahujú užitočné informácie).

Pole Stránkovaná v tabuľke s hlavičkou Pamäť jadra (v MB) informuje o množstve virtuálnej pamäte, ktorú využíva základná časť systému Windows, zvaná jadro. Pole Nestránkovaná informuje o množstve pamäte RAM, ktorú využíva jadro.

Tabuľka s hlavičkou Systém má päť polí:

 • Popisovače. Počet identifikátorov jedinečných objektov, ktoré využívajú procesy. Táto hodnota slúži na informáciu predovšetkým odborníkom v oblasti informačných technológií a programátorom.

 • Vlákna. Počet objektov alebo procesov spustených ako súčasť väčších procesov alebo programov. Táto hodnota slúži na informáciu predovšetkým odborníkom v oblasti informačných technológií a programátorom.

 • Procesy. Počet jednotlivých procesov spustených v počítači (táto informácia sa zobrazuje aj na karte Procesy).

 • Čas prevádzky. Čas, ktorý uplynul od posledného reštartovania počítača.

 • Potvrdiť (MB). Opis využitia virtuálnej pamäte (známe ako využitie stránkovacieho súboru). Stránkovací súbor je priestor na pevnom disku, ktorý systém Windows využíva popri pamäti RAM. Prvá hodnota udáva množstvo aktuálne využívanej pamäte RAM a virtuálnej pamäte, druhá hodnota zasa množstvo pamäte RAM a virtuálnej pamäte, ktoré sú v počítači k dispozícii.

Kliknutím na tlačidlo Monitor prostriedkov zobrazíte rozšírené informácie o využití kapacity pamäte a procesora CPU. Monitor prostriedkov ukazuje grafické prehľady podobné tým v Správcovi úloh, ale podrobnejším spôsobom. Uvádza aj podrobnejšie údaje o prostriedkoch, napríklad o využívaní disku či siete.

Ďalšie informácie o správcovi úloh sa nachádzajú v téme Otvorenie programu Správca úloh.Potrebujete ďalšiu pomoc?