Zobrazenie obrázkov vo forme prezentácie


Svoje obrázky môžete zobraziť ako prezentáciu na celej obrazovke. Pri zobrazovaní vo forme prezentácie môžete vybrať obrázky, ktoré chcete v prezentácii zobraziť, ako aj nastaviť rýchlosť prehrávania prezentácie.

Pozrite si toto video a zistite, ako si prezerať obrázky v prezentácii. (0:52)

Zobrazenie obrázkov vo forme prezentácie

  1. Ak chcete otvoriť knižnicu Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.

  2. Kliknite na priečinok obsahujúci obrázky a potom kliknite na položku Prezentácia.

    Obrázky sa začnú prehrávať od prvého obrázka vo vybratom priečinku ako prezentácia v režime na celú obrazovku.

  3. Ak chcete zastaviť prehrávanie prezentácie, stlačte kláves ESC alebo kliknite na prehrávanú prezentáciu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Skončiť.

Použitie ovládacích prvkov prezentácie

Prezentácia sa prehráva automaticky, a tak nie je potrebné prechádzať z jedného obrázka na druhý pomocou myši alebo klávesnice. Ak však chcete prezentáciu ovládať, môžete na ňu kedykoľvek kliknúť pravým tlačidlom myši, zobraziť kontextovú ponuku s možnosťami ovládania a kliknutím vybrať požadované možnosti prezentácie. Môžete napríklad chcieť, aby sa obrázky zobrazovali v náhodnom poradí, prechádzať dopredu alebo dozadu, pozastaviť prezentáciu, zmeniť rýchlosť prezentácie alebo ukončiť prehrávanie prezentácie.Potrebujete ďalšiu pomoc?