Výber viacerých súborov alebo priečinkov


Existuje niekoľko spôsobov výberu viacerých súborov alebo priečinkov.

 • Ak chcete vybrať skupinu za sebou nasledujúcich súborov alebo priečinkov, kliknite na prvú položku, stlačte a podržte kláves Shift a potom kliknite na poslednú položku.

 • Ak chcete vybrať viaceré súbory alebo priečinky, ktoré sa nachádzajú vedľa seba, posunutím ukazovateľa myši vytvorte výber okolo všetkých položiek, ktoré chcete zahrnúť.

 • Ak chcete vybrať súbory alebo priečinky, ktoré nie sú umiestnené za sebou, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na každú položku, ktorú chcete vybrať.

 • Ak chcete vybrať všetky súbory alebo priečinky v okne, na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Usporiadať a potom kliknite na položku Vybrať všetko. Ak chcete z výberu vylúčiť jednu alebo viaceré položky, stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na požadované položky.

 • Ak chcete vybrať viaceré súbory alebo priečinky pomocou začiarkavacích políčok, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte okno Možnosti priečinka kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Možnosti priečinka.

  2. Kliknite na kartu Zobrazenie.

  3. Začiarknite políčko Na výber položiek používať začiarkavacie políčka a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete výber zrušiť, kliknite na prázdne miesto v okne.

Tip

 • Po vybratí súborov alebo priečinkov môžete vykonať množstvo bežných úloh, ako je napríklad kopírovanie, odstránenie, premenovanie, tlač a komprimovanie. Stačí, ak kliknete pravým tlačidlom myši na vybraté položky a potom kliknete na príslušnú možnosť.Potrebujete ďalšiu pomoc?