Dokumenty, hudbu, obrázky alebo videá môžete zdieľať pomocou pripojenia súborov k e-mailovej správe.

Odoslanie súboru v e-maile

  1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

    • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete odoslať v e-maile, ukážte na položku Odoslať komu a potom kliknite na položku Príjemca pošty. Ak je v počítači nainštalovaný e-mailový program, správa sa zobrazí spolu s pripojeným súborom.

    • Otvorte e-mailový program a súbory presuňte priamo do otvorenej e-mailovej správy. Súbory sa zobrazia ako prílohy, ktoré sú pripravené na odoslanie.

  2. Ukončite prípravu e-mailovej správy a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámky

  • Ak chcete odosielať súbory takýmto spôsobom, musíte mať v počítači nainštalovaný e-mailový program. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Začíname pracovať s e-mailom a Čo sa stalo s programom Windows Mail?.

  • Niektoré e-mailové programy blokujú určité typy súborov (napríklad súbory s príponou súboru .exe, .bat alebo .reg), ktoré môžu predstavovať škodlivý softvér. Ak máte problémy s odosielaním týchto typov súborov, skomprimujte ich najprv do súboru vo formáte ZIP a potom odošlite e-mailom tento skomprimovaný súbor. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Komprimovanie a dekomprimovanie súborov (súbory vo formáte ZIP).Potrebujete ďalšiu pomoc?