Hodiny počítača sa používajú na zaznamenanie času vytvorenia alebo úpravy súborov v počítači. Čas a časové pásmo hodín je možné meniť.

 1. Otvorte ovládací panel Dátum a čas kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Dátum a čas.

 2. Kliknite na kartu Dátum a čas a potom na tlačidlo Zmeniť dátum a čas. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Nastavenie dátumu a času vykonajte nasledujúce činnosti:

  • Ak chcete zmeniť hodinu, dvakrát na ňu kliknite a potom kliknutím na šípky zväčšite alebo zmenšite jej hodnotu.

  • Ak chcete zmeniť minúty, dvakrát na ne kliknite a potom kliknutím na šípky zväčšite alebo zmenšite ich hodnotu.

  • Ak chcete zmeniť sekundy, dvakrát na ne kliknite a potom kliknutím na šípky zväčšite alebo zmenšite ich hodnotu.

 4. Po zmene nastavenia času kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zmeniť časové pásmo, kliknite na tlačidlo Zmeniť časové pásmo.

 6. V dialógovom okne Nastavenia časového pásma kliknite v rozbaľovacom zozname na aktuálne časové pásmo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Ak sa v časovom pásme používa letný čas a chcete, aby sa hodiny počítača automaticky posunuli pri prechode na letný čas a späť, je potrebné začiarknuť políčko Automaticky posunúť hodiny pri prechode na letný čas a späť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Zobraziť všetko

Nastavenie ďalších hodín

V systéme Windows je možné zobraziť troje hodín: jedny s miestnym časom a dvoje s časom v iných časových pásmach. Po nastavení ďalších hodín ich zobrazíte tak, že na ne kliknete alebo ukážete na hodiny na paneli úloh.

 1. Otvorte ovládací panel Dátum a čas kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Dátum a čas.

 2. Kliknite na kartu Ďalšie hodiny.

 3. Pre jednotlivé hodiny začiarknite políčko vedľa tlačidla Zobraziť hodiny. V rozbaľovacom zozname vyberte časové pásmo, zadajte názov hodín (môžete zadať najviac 15 znakov) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Synchronizácia s internetovým časovým serverom

Hodiny počítača je možné synchronizovať s internetovým časovým serverom. Znamená to, že hodiny v počítači sa aktualizujú, aby boli v súlade s hodinami časového servera. Zabezpečí sa tým presnosť hodín v počítači. Hodiny sa obvykle aktualizujú raz do týždňa. Na synchronizáciu je potrebné pripojenie na Internet.

Poznámka

 • Ak je počítač pripojený k doméne, nemôžete synchronizovať hodiny s internetovým časovým serverom.

 1. Otvorte ovládací panel Dátum a čas kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Dátum a čas.

 2. Kliknite na kartu Internetový čas a potom na tlačidlo Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Začiarknite políčko vedľa položky Synchronizovať s internetovým časovým serverom, vyberte časový server a potom kliknite na tlačidlo OK.Potrebujete ďalšiu pomoc?