Vytvorenie siete typu počítač-počítač (ad hoc)


Sieť ad hoc je dočasným prepojením počítačov a zariadení, ktoré sa používa na konkrétny účel, napríklad na zdieľanie dokumentov počas schôdze alebo na hranie hier pre viacerých hráčov. V sieti ad hoc tiež môžete dočasne zdieľať internetové pripojenie s ostatnými používateľmi, aby si nemuseli nastavovať svoje vlastné internetové pripojenie. Siete ad hoc môžu byť iba bezdrôtové, takže ak chcete nastaviť sieť ad hoc alebo sa k nej chcete pripojiť, musíte mať v počítači nainštalovaný sieťový adaptér bezdrôtovej siete.

 1. Ak chcete otvoriť Centrum sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text sieť a potom kliknite na položku Centrum sietí.

 2. Kliknite na položku Nastaviť nové pripojenie alebo sieť.

 3. Kliknite na položku Nastaviť bezdrôtovú sieť ad hoc (medzi dvoma počítačmi), kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Poznámky

 • Ak je jeden alebo viacero zosieťovaných počítačov pripojený k doméne, každý používateľ používajúci danú sieť bude potrebovať používateľské konto na danom počítači, inak nezíska prístup k zdieľaným položkám, ktoré sú v ňom uložené.

 • Ak nie sú zosieťované počítače pripojené k doméne, ale aj tak chcete, aby mali používatelia v počítači používateľské kontá na prístup k zdieľaným položkám, zapnite zdieľanie chránené heslom v rozšírenom nastavení zdieľania.

  Zapnutie zdieľania chráneného heslom

  1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

  2. Kliknutím na šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte profil aktuálnej siete.
  3. Ak je zdieľanie chránené heslom vypnuté, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie chránené heslom a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 • Sieť ad hoc bude automaticky odstránená po odpojení všetkých používateľov, alebo keď sa tvorca siete odpojí alebo vzdiali z dosahu ostatných používateľov siete. Výnimkou je prípad, keď bola pri inštalovaní siete vybratá možnosť vytvorenia stálej siete.

 • Ak zdieľate internetové pripojenie, zdieľanie internetového pripojenia sa vypne pri odpojení od siete ad hoc, pri vytvorení novej siete ad hoc bez odpojenia od starej siete ad hoc, pre ktorú ste zapli zdieľanie internetového pripojenia, alebo pri odhlásení a opätovnom prihlásení bez odpojenia od siete ad hoc.

 • Ak ste vytvorili sieť ad hoc, zdieľate internetové pripojenie a niekto sa potom prihlási do toho istého počítača pomocou funkcie Kompatibilita pre rýchle prepínanie medzi používateľmi, internetové pripojenie sa bude naďalej zdieľať aj v prípade, že ste ho s touto osobou zdieľať nechceli.Potrebujete ďalšiu pomoc?