Nastavenie pevného disku na šifrovanie jednotiek BitLocker


Ak chcete zašifrovať jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows, počítač musí obsahovať dve oblasti: systémovú oblasť (obsahujúcu súbory potrebné na spustenie počítača) a oblasť s operačným systémom (obsahujúcu systém Windows). Oddiel s operačným systémom sa zašifruje, pričom systémová oblasť zostane nezašifrovaná, aby bolo možné spustiť počítač.

V starších verziách systému Windows bolo potrebné tieto oblasti vytvoriť manuálne. V tejto verzii systému Windows sa tieto oblasti vytvárajú automaticky. Ak váš počítač neobsahuje systémovú oblasť, sprievodca šifrovaním BitLocker ju vytvorí a vyhradí pre ňu 200 MB voľného miesta na disku. Tejto systémovej oblasti sa nepriradí písmeno a nebude sa zobrazovať v priečinku Počítač.Potrebujete ďalšiu pomoc?